جملات و متن های معنادار تبریک روز معلم در سال 97

مجموعه ای از جملات و متن های معنادار تبریک روز معلم در سال 97 را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن ها به مناسبت روز معلم می باشند تبریک های روز معلم که بسیار معنادار و زیبا می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جملات و متن های معنادار تبریک روز معلم در سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

عارفـان علــم عاشـــق می شوند

بهـــتریـن مردم معـــلـــم می شـوند

عشــق با دانـــش متمـم می شود

هر که عاشـــق شد معــلم می شود

روز معـلم مبـارک باد

*********************

دبــیـــر عزیـزم یاد تو همـیـــشـــه در ذهنــم عشــق تو در قلبـــم و عطر مهربـــانــت همـیشــه در وجودم جاری اســت. روزت مبارک

بی انـــصــافــیــســت که تو را به شمـــع تشـــبیـــه کنـم زیـرا شمــع را می سازنــد تا بسوزد

امـــا تو می سوزی تا بســازی، با سپاس و عرض تبریک فراوان

*********************

معلم را بخـــش کردم اولش محــبـت آخرش محـبت. خدا تو را می خواســت و انــتـــخـــاب حق خدا بود. دانـــای عشــق روزت مبــارک

*********************

ای که الـــفبای زنـدگی را از سرچـشـــمــه نگاهــت آموحتم. استاد عزیـزم روزت مبارک

سپـــاسـگزار معــلــمــی هســـتـم که انــدیـــشـیـدن را به من آموخت نه انـدیشـه ها را

*********************

از پدر گر قالــب تن یافتیم

از معـلـــم جان روشن یافــتیـــم

هر روزت مبــارک

*********************

سلــامـت گفتـم پیــامــم دادی ، پیـــامت چراغ راه زندگیــم شد و مرا به سرزمــیـن نور و آگــاهی هدایـت کردی.

ای آینـیــه تمام نمای عشـــق و محبـــت و ایثار هرروزت مبـارک باد

معلمـــی شغـل نیست؛ معــلـــمی عشــق است. اگــر به عنوان شغل انتخـابش کرده ای،

رهایــش کن و اگـــر عشـــق توست مبـــارکـــت باد. (شهـید رجایی )

*********************

معـلم هدفـت عشــق است و ایــثـار

هزاران خفتـــه از عشـق تو بیـــدار

روزت مبارک

*********************

جنـبـــندگــان زمین، ماهیــ‌ــهــای دریــاها، و هرکوچک و بزرگی در زمـــیـن خدا و آسمـــان او برای

معلـــم خوبیـ‌هـا، اسـتغـــفار می‌نـــمایــنـــد. امـــام صادق(علـیــه الـــســـلام)

*********************

معـلـــم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسـم شرف اســت. زیـرا معـــلــم سبب

کمال و تربیــت روحانـــی است و پدر سبـب تربــیـت جســـمانـی.

*********************

در هر ملـت چراغــی است که به عموم افـــراد نور میـ‌دهـــد و آن معلـــم اســت. ویکتور هوگو

*********************

معـــلـم، باغـــبــان صبور بوستـــان دانش اسـت.

معلمــى، مهــری اســـت که از روز ازل با گل آدمـی سرشــتــه شد تا مردم از ظلـــمـــات جهــل به نور دانایـی رهنـــمون شوند.

*********************

روز معلـم، روز بزرگداشـــت سنـــت‌ـهـای پسنـــدیـــده خدا و تعـظیـــم علم و معرفــت اســـت.

معـلـــم، محـــرم اسرار شاگـــردان، طبــیـب بیـــماری نادانـــى، شریـــک اندوه و شادی شاگـــردان اســـت.

*********************

معلم، ایـــمان را بر لوح جان و ضمــیـرهای پاک حک می‌کــند و ندای فطـــرت را به گوش همــه میــ‌رســـانـــد

سلامـت گفتـم پیامـم دادی ، پیامت چراغ راه زنـدگیم شد و مرا به سرزمــین نور و آگـاهـــی هدایــت کردی.

ای آیـنیه تمام نمـای عشق و محـبـت و ایثار هرروزت مبارک باد

*********************

معـــلـمـی شغـــل نیـــســـت؛ معلمـــی عشـــق اســت. اگر به عنوان شغـل انتخابـــش کرده ای،

رهایش کن و اگـــر عشـــق توست مبـارکت باد. (شهـــیـــد رجایــی )

*********************

معـلـــم هدفت عشـــق است و ایثــار

هزاران خفـتــه از عشـــق تو بیدار

روزت مبـارک

*********************

جنــبـــندگـان زمـین، ماهیـــ‌ــهـــای دریـــاهـــا، و هرکوچک و بزرگی در زمیــن خدا و آســـمــان او برای

معلـم خوبی‌ها، اســتغفـار می‌ــنـــمـایـــنـد. امـــام صادق(علیـه الـسلـــام)

*********************

معـــلـــم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است. زیرا معـــلـم سبب

کمـــال و تربـیت روحانـی اســت و پدر سبب تربـــیـت جســمانـی.

*********************

در سپـــیده دم ازل آن زمان که سازنــدگــی کائنات آغـاز میـ‌ـــگــردیـــد

و کتــاب تکوین گشوده میـــ‌شـــد نخـــسـتـــین کلـــمــه‌ـــای که با قلـــم تقـــدیر

بر دیـبــاچـه قاموس هســـتــی نقش بست واژه زیـــبـــای اسـتاد بود

و سر فصــل ایـن کتـاب کهـن به تعـلـــیم و تربـیت اختصاص یافـــت

همـــیــشه و در همه چیز استـــاد من هستــیـد

بیشتـر بدانید از روز معـلـم در ایـــران

روز معـلم فرصـتی مناسب برای تمــامی دانـــشــ‌آموزان در سرتــاسر جهــان در قدردانـی از معلــمـــان است. هرچـــنــد زمــان و این مراسم در برخــی کشورهــا متفــاوت اســت اما در همــه کشورهـــا مراسم قدردانـــی از معــلمـان مشـابه است.

در سطـــح جهان و به پیــشنهـــاد یونسکو روز ۵ اکتــبر (۱۳ مهـر) هر سال به عنوان روز جهـانی معلم نامـگـذاری شده اســـت. با این حال در بسـیـاری از کشورها از جمله ایـــران در روز متـفاوتی جشـــن گرفتــه میـــ‌شود.

در برخی از کشورهــا روز معــلــم تعــطــیل بوده و افراد شاهــد مراســم مخـتــلـــف قدردانی از معـــلــمان خود هستنـــد. در ذیل مراسم و زمان روز معلــم در برخــی کشورهــا ذکـر می شود.

روز ۱۲ اردیبـهشــت در تقویم جمهوری اســـلـــامی ایـران، روز معـلـــم نامـگذاری شده است.پس از پیـروزی انــقـــلــاب‌ـاســـلــامــی و شهــادت اســتـاد مرتــضی مطهـری در روز ۱۲ اردیـــبــهـــشـت ماه سال ۱۳۵۸ توسط گروه فرقـــان، این روز به عنوان روز معــلم نامگذاری شد. گرامـیداشــت معلـم به مدت یک هفـته در ایران برگـــزار می‌ـشود.

جملات و متن های معنادار تبریک روز معلم در سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.