جملات پر معنی و بهاری برای تبریک عید نوروز

گلچینی از جملات پر معنی و بهاری برای تبریک عید نوروز را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن های تبریک بسیار زیبا و پر معنی می باشند شما می توانید از این متن ها استفاده نموده و به دوستانتان عید نوروز را تبریک بگویید در ادامه جزئیات بیشتر جملات پر معنی و بهاری برای تبریک عید نوروز را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مــتـن عشقولانه و فانتزی
اگر چه یادمــان می رود که عشق تنــهـــا دلـــیل زندگی اســـت اما خدا را شکر که نوروز
هر سال ایـن فکــر را به یادمــان می آورد.پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشـق کند. .

******************************************

متن اداری
یا مقـلــب الــقـلوب و الـــابصـار یا مدبرالیـــل و النـهـــار
یا محول الحول و الـــاحوال حول حالــنــا الی احـــسن الـــحـال
حلول سال نو و بهار پرطــراوت را که نشـانـه قدرت لایــزال الـــهی و تجدیـد حیات طبــیعت می باشــد
رابــه تمــامـــی عزیـزان تبریـــک و تهـــنــیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معـــنویت
را ازدرگـــاه خداوند متـعال و سبـحــان برای شمــاعزیزان مسئلت میـــنـــمـــایـیـــم

******************************************

متـــن ادبـی
سال نومی شود.زمــیـن نفسی دوباره می کشــد.برگ ها به رنگ در می آیـــند و گل ها لبـخــند می زنـــد
و پرنده های خســتـه بر می گردنــد و درایــن رویش سبـــز دوباره…من…تو…ما…
کجا ایسـتـــاده اییم.سهم ما چیـــست؟..نقــش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیـــســـت؟…
زمیــن سلــامـت می کنـــیم و ابرهــا درودتان باد و
چون همیـشه امـیــدوار وسال نومبـــارک…

******************************************

متن زیـــبـــا ودوستانــه
یادم باشـد که زیبــایی های کوچک را دوست بدارم حتـــی اگـــر در میــان زشــتـی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیـگـــران را دوست بدارم آن گونه که هســتـند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادم باشد که هرگـز خود را از دریـــچـه نگـــاه دیگران ننگــرم
که من اگــر خود با خویشتـــن آشــتـی نکـنـم هیـــچ شخـصـی نمی توانـد مرا با خود آشتی دهـد
یادم باشـد که خودم با خودم مهـــربـان باشـــم
چرا که شخـــصی که با خود مهربــان نیـست نمی توانـد با دیگـــران مهربـان باش

******************************************

عمری با حســرت و انــده زیســتن نه برای خود فایــده ای دارد و نه برای دیگران بایـد
اوج گرفت تا بتوانـیم آن چه را که آموختـــه ایـــم با دیــگران نیـــز قسمت کنـیـــم . . .

******************************************

لحظــات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیـاه، سفـیــد
رنگهـــایــی را که بایـــســتـه است بر آنــهـا بزن
روزهایت رنـگارنگ
سال نو مبــارک . . .

******************************************

درشــکــفتن جشـن نوروز برایـت در همـــه ی سال سر سبزی جاودان وشادی
اندیـــشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همـــه نعمـــتهای خدادادی آرزومنـــدم . . .

******************************************

جشن است که نوروز به پا خاسته است.شادی و سعــادت جهــان ان تو باد.از هر دو جهـــان فقـــط تو را می خواهم . . .

******************************************

نوروز پاسداشــت عشقهــای کوچکـی اســـت که زنـده مانده انـد و روز تعــظیم در برابر عشق های
بزرگــی که عظـمـت را کوچک می دانـند.پس به تو در نوروز سلـــام می کنـم که بزرگـــتـرین عشـق ایــن کوچکی . . .

******************************************

نوروز ایــن رفـــاقت را نگـــاهـبـــانــی می کنــد که باور کنیــم قلـــبـــهامان جای حضور دوستانمان هسـتـنـــد . .

******************************************

متــن عاشـقـــانه
در این نوروز باستانــی خیـــال آمـدنـــت را به آغوش خسـتــه می کشم . . .

******************************************

نوروز یعــنـی هیـچ زمسـتــانــی مانـدنــی نیــســت اگر چه کوتاهتــرین شبـش یلـدا باشد . . .

******************************************

نوروز پیام آور مهر اسـت که مرا وامی دارد تنـــهـا به خاطــر تو دوست داشـتـــن را یاد بگیرم . . .

******************************************

متن ادبی و محتــرمـانه
نوروز شعـر بی غلــطی اســت که پایــان رویاهای ناتـــمـــام را تفــســیر می کنـــد . . .

******************************************

زنـدگـی وزن نگـــاهــی است که در خاطــر ما می ماند
نوروز جشن نکوداشـــت نگــاه تو ست پس نوروز بر تو فرخنــده باد . . .

******************************************

متـن ادبــی
چه افـســـانـــه ی زیبـایـی… زیــباتـر از واقـــعیـــت .. راســـتـی مگر هر شخـصی احسـاس نمیــکنـد
که نخستیـن روز بهـار گویی نخـــسـتیــن روز آفـــرینـش اســت؟
نوروز مبارک

******************************************

باز عالــم و آدم و پوسیـــده گان خزان و زمستان خندان و شتـابان به اســتــقبـال بهار میـــروند
تا اندوه زمســتان را به فراموشی سپـــارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند
و آنـــگـــه سر مست و با وجد و نشـــاط و با رقـص و پایــکوبی با ترنـم ایـــن سرود
طرب انــگیــز نو روز و جشن شگوفه ها را بر گذار می نمـایـنـــد . . .

******************************************

و باز گرمـای ملایــم و فرحـبخـش روز های آفتـــابـــی بهـــار در باغ و راغ و کشــتـزار ها به سبزه و گلـهـــا
و درخـــتــان بشارت میــدهــد تا از خواب سنــگیــن زمستـــان بیدار شوند و روح تازه بخود گیرنــد
و آنـگاه این نوای جانـــبـــخــش را ساز بدارند . . .

******************************************

و باز نسیم گوارای گیسوان مشــک بوی بته های گلـــاب را با آهـــنـــگ موزون تکـان میـــدهــد
تا با لالـهء خوش عذار و نرگـس و ریــحـان و گل های دشتــی همزمــان جوانــه زننـــد
و ترانـــه عشــق را به گوش عشاق برســاننـد و آنگـــاه در چمــنهـا و دشت و دمن طوفان برپـــا کنند . . .

******************************************

و باز هوای شاداب به عشرتگاه باغ و لالــه زار ها راه میگشایـد و گلهــای سرخ و زرد
و نیـلوفری را که در سبــزه زار ها می رویند نوازش میدهـد و آنگاه پربـار چمن را
به نظاره می نشــیندو همــیــن که در مرغـــزاران حریـــر پوش به میـــزبـــانـــی مردان پاکدل دشـــت می شتابد نالهء
نی را می شنود و وظیـفـه دار ایـن پیـــام میــگردد . . .

******************************************

رونق عهـــد شبابسـت دگــر بوستـــان را / میــرسد مـــژده گل بلـبل خوش الحـان را
ای صبـا گر به جوانان چمــن بـاز رسـی / خدمــت ما برســان سرو گل ریحـــان را

******************************************

ای نو بهار خنـــدان از لامـــکان رســـیـــــدی / چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی
خندان و تازه رویی سر سبـــز و مکــشــبویی / همرنگ یار مایـــی یا رنـگ از او خریــدی

******************************************

فرا رســیدن نوروز باستـانی، یادآور شکوه ایــران و یگانــه یادگار جمـــشـــید
جم بر همــه ایــرانــیان پاک پنــدار، راســـت گفتار و نیـک کردار خجســـتــه باد

******************************************

متـــن اداری
بهار یک نقطـــه دارد نقطـــه آغـــاز بهار زنــدگیتان بی انــتهــا باد سال نو مبارک

******************************************

متن دوستانـــه و اداری
با خوبی ها و بدی ها، هرآنچـه که بود؛ برگـی دیگر از دفــتـــر روزگــار ورق خورد،

برگ دیگـــری از درخت زمــان بر زمـــیــن افــتـاد، سالـــی دیگـــر گذشت روزهـــایـــت بهاری و بهـارت جاودانـــه باد

******************************************

ای خدای دگـرگون کننـــده دلــها و دیـده ها ای تدبیر کننــده روز و شب ای دگــرگون
کنـنــده حالی به حالی دیــگر حال مارا به بهـتریـــن حال دگرگون کن سال نو مبارک

******************************************

مثل لحـــظه ای که باغ, در ترنـــم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میـــشود روزگــارتان بهـار
لحــظــه هایـتـان پر از شکوفــه باد. سال نـو مبـــارک

******************************************

بنـگر به رستاخـیـز طبـیــعــت که چه زیباست . و هر سال ستــاخیـــزی دیـــگــر را تجـربـــه می کنــیم و چه زیـباتــر رســـتـاخیـــز انـســان در این عصر آهن وتبـاهی

******************************************

متـن برای دوستـــان وبلـاگی
ورود به ایـــن عید سعـید باســتـانـــی بنا به دلـــایل فنــی برای شمــا مسـدود می باشــد . لطـفـا اصرار نفـرمـــایـیــد!عید شمـا مبارک

******************************************

متــن برای پدر و مادر
عیـــد نوروز را به
گلهـای یاس بهـــشت آرزوهایــم ،پدر و مادر عزیزم
که عطـــرشان پایـــدار ومهـــرشان ستودنـی است
تبـریــک می گویم

******************************************

متـــن اداری و مودبانــه
با سلـام-در آسـتـــانـه فرا رسیدن “عید نوروز باستانـی” و طمـطـراق پیــک بهاران و آغـــاز سال نو تبریـک
و تهــنیت صمیمــانـه را تقدیم شما و خانواده محـــتـــرمـتـان داشــتـــه و در پرتو الطاف بیــکــران خداوندی
، سلامـــتـــی و بهروزی، طراوت و شادکامــی، عزت و کامیـابـی را آرزومنـدیـــم.

جملات پر معنی و بهاری برای تبریک عید نوروز

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.