بیوگرافی زنده یاد جمیله شیخی مادر آتیلا پسیانی

جمیله شیخی یکی از بازیگران قدیمی و قبل از انقلاب بود که در فیلم های زیادی به نقش آفرینی پرداخته بود او مادر آتیلا پسیانی می باشد که آتیلا پسیانی نیز بهترین بازیگر در ایران بشمار می رود جمیله شیخی مدرک دکترای افتخاری تئاتر را داشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیوگرافی زنده یاد جمیله شیخی مادر آتیلا پسیانی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : جـــمیــله شیخی (زاده ۸ اردیبهـــشت ۱۳۰۹ – درگذشـتــه ۳ خرداد ۱۳۸۰) هنـرپـــیشــه ایرانـی بود. او دکتـرای افـتـخاری تئاتــر داشت. وی مادر آتیـــلـا پســیانــی بازیــگـر اسـت.

خـلاصه زنــدگی
جمیلـه شیــخـــی با اصالـــتـــی آذری در شهــر زنـجـان متولد شد.[۱][۲][۳] و از کودکـی به تشویق پدر و مادرش که خانوادهــ‌ـــای فرهـــنـــگ دوست بودنـــد در نمــایش‌ــهای مدرســه بازی میـ‌ـــکـــرد و در دبـــیرســـتــان به شرکــت در جلسات انــجمـــن ادبی و اجرای نمــایـش میـ‌ـــپــرداخــت. سپـــس نزد استــادان تئاتـــر به آموختن و تمریـن تئاتر مشــغول شد و به استخـــدام رسمی «اداره تئاتر» درآمـــد.

آثــار هنـــری جملیه شیخی
سینمـایـــی
سال نـــام فیــلــم کارگـــردان
۱۳۸۰ کــاغـــذ بیـــ‌ــخط ناصر تقوایـی
۱۳۷۹ همــســر دلـخواه من افشـــیــن شرکت
۱۳۷۸ عیـــنک دودی مـحـمـدحـسـین لطـیــفــی
۱۳۷۷ بـــلوغ مــسعود جعــفـری جوزانــی
۱۳۷۵ لیــلا داریوش مهرجویی
۱۳۷۴ ماه و خورشــیــد محـــمـدحــســین حقـیـقی
۱۳۷۰ مــسافـــران بهرام بیـضـایی
۱۳۶۸ صـنوبرهای سوزان عـــبـــاس شیخ بابــایی
۱۳۶۷ سـفر عشـــق ابوالــحسن داوودی
۱۳۶۶ پـرنـده کوچک خوشبـــخـتــی پوران درخـــشنـــده
۱۳۶۶ ویزا بهـرام ری‌ـــپور
۱۳۶۱ قــرنـــطیــنـــه مـســـعود اسداللـــهـــی
۱۳۶۰ پاییـزان رسول صدرعـاملـــی
۱۳۵۴ خـانـه خراب نصــرت کریـمـــی
تلویزیونی
سال نـام ســـمـت کـــارگـــردان توضیـــحات
۱۳۷۸–۱۳۷۹ پـــس از باران بــازیـگــر سعـــید سلطــانـــی شبـکــه ۳
۱۳۷۷–۱۳۷۸ مرگ در سکوت بــازیـگر شـهــریــار پارســـیـ‌پور
۱۳۷۷ تولدی دیـــگـــر بــازیـــگر داریوش فرهنگ در نقـش «تاج‌ــالــمــلوک»
۱۳۷۶–۱۳۷۷ بـرگبــار بـــازیگـــر اکبـــر خواجویی شبــکـه ۳
۱۳۷۶–۱۳۷۷ فردا دیـر اسـت بازیگر مهـمـان حـسن فتـحی شــبــکه ۳
۱۳۷۶ تــلـــهـــ‌تئاتر «تله موش» بازیـــگـر حـــســـن فتحی بر اســاس داسـتانـــی از «آگــاتـــا کریستی» – شبکه ۲
۱۳۷۶ خـــانه ما بــازیـــگـر ســیدمــجـتـــبــی یاسیــنــی ایـن سریـــال، از برنامـــه کودک و نوجوان شبکـه ۲ پخـش می‌شد و
نبایــد آن را با سریال دیــگــری با همــیــن نام، به کارگـــردانی
«مسعود کرامـــتی» (۱۳۷۹- شبـــکـه ۳) اشـــتباه کرد.
۱۳۷۶ دســـتـی بر آتش بازیـــگر مـــعـصومه تقــی‌ـــپور شـبـــکه ۱
۱۳۷۵ تلهــ‌تئاتـــر «کسـب و کار آقــای فابـــریزی» بازیـــگـــر مـحمـــدرضـا خاکی کــارگـردان تلویزیونی: «مسعود فروتن»
۱۳۷۴ علـیـ‌ــآقا ۱۲۱ بازیگــر مهــمــان محـــمد صالـح علا شبـــکه ۲
۱۳۷۳ هـــمـــسـران بـازیــگـــر مهـمان بـیـژن بیـــرنــگ
مسعود رســـام شـــبـــکــه ۲
۱۳۷۲ پدرســالار بازیگــر اکبـر خواجویی
۱۳۷۲ تله‌ـــتئاتر «چراغ گاز» بــازیـــگر پروانه مژده کـارگـردان تلویزیونی: «ساسـان امـیرپور»
بر اســـاس داستــانی از «پاتــریـــک هامــیـلتون»
۱۳۷۲ تـلـهـ‌ـتئاتـــر «فیزیکدانـها» بازیگر رضــا کرمـ‌ـــرضــایـــی شبکــه ۲
نویسنـده: «فریــدریش دورنمـــات»
۱۳۷۱ تلـه‌ـــتئاتر «بازپـرس وارد میـ‌ـشود» بازیـــگر رضا بابــک کـــارگــردان تلویزیونی: «مســـعود فروتن»
۱۳۷۰ تـلـــهـــ‌ـــتئاتـر «زنـــدگـی گوته» بــازیگــر مــحمود شولیـ‌ــزاده در نقش «همـسر گوته»
۱۳۶۷–۱۳۶۸ پــدر بازیـــگـــر هوشنـــگ توکلــی در ۱۲ قسمـت، از شبـکـه ۱ پخـش شد.
۱۳۶۶ تــلـــهـــ‌تئاتر «اقـــدام به قتل» بـازیـگر ابوالـحسن داوودی
۱۳۶۶ ایـن شرح بی‌ـــنهایــت بازیـگر اسمـــاعـیــل خلـج
حمــیـــد حمزه کـارگردانــان تلویزیونی: «بیـژن صمصـامــی» و «شهریــار بدیعـی»
۱۳۶۴–۱۳۶۵ پـاییز صحرا بازیگر اسـداللـه نیـــک‌ـــنــژاد در نقش «ماهـــرخ» (مادر شوهر صحـــرا) – شبکـه ۱
۱۳۶۴ طـــنــزآوران جهــان بازیگر داریوش مؤدبـیان
حسیــن فردرو
۱۳۶۴ تلهــ‌ــتئاتر «دکـتر فاســـتوس» بـــازیگــر ایـــرج راد شـــبـکه ۱
۱۳۶۴ تـــلـــهـ‌ـــتئاتـــر «گل یاس» بـــازیگر مــحـــمود اســتادمحمـــد کـــارگـــردان تلویزیونی: «مسعود فروتن»
۱۳۶۳ تلـــهــ‌تئاتر «دسـت بالای دسـت» بــازیگر اســـماعیل شنـگلـه کارگـــردان تلویزیونی: «مهوش جزایری»
۱۳۶۲ تلـــهـــ‌ــتئاتــر «ماهـ‌ـــپـنـهان است» بازیـــگـــر خســرو شایـــســته کــارگردان تلویزیونی: «مســعود فروتن»
۱۳۵۶ لحـــظــه بــازیــگـــر محــمـــد صالح علـــا در ۱۲۰ فســمــت تهـیـــه و پخـــش شد.
؟ تله‌ـــتئاتـــر «ضد الـــکتـــریکی» کـــارگــردان هنری جمـیــله شیـــخی «محمد مطیـــع» در آن بازی کرده بود.[۵]
۱۳۵۲ تلـــهـ‌تئاتر «دوزخ» بـــازیــگــر پری صابـری نویســـنـده: «ژان-پل سارتــر»
«فخـــری خوروش»، «محمـــدعـلی کشاورز» و «عبــاس یوسفــیــانـــی»
هم در آن بازی کرده بودنـــد.
۱۳۴۷ تلهـــ‌ـــتئاتــر «مسـافــران» بازیـگـر عبــاس جوانــمـــرد نویسنده: «اکــبر رادی»
«فرزانـــه تأئیدی» و «جمـــشید لایـــق» هم در آن بازی کرده بودنـد.
۱۳۴۴ تـــلهـــ‌تئاتر «کلبـــه‌ای در جنگــل» بازیــگـر رکــنـــ‌الـــدیـــن خســروی نویسـنــده: «روپرت بروک»
«جمشــید مشایخـــی»، «اسمـــاعـــیـل داورفر»، «منوچهر فرید» ،
«اسمـاعیل محـرابـــی» و «گلـی مقتدر» هم در ایـــن نمـایـش
تلویزیونی بازی کرده بودند.
۱۳۴۳ تلهــ‌ــتئاتـر «یک کلـاغ، چهل کلـاغ» بــازیگر ؟ «خســرو شجـاع‌ـزاده»، «ظفـــیره داداشــیان»، «محـــمود رئوفی» ،
«فرزانــه تأئیدی»، «علـی نصــیریـان»، «عزتــ‌الـلـه انتظـــامی» و
«مهین شهـــابی» هم در این نمایـــش تلویزیونی بازی کرده بودنــد.
۱۳۴۳ تـلـــهـ‌ــتئاتـــر «مرداب» بـازیــگر عـلی نصـیـــریان در مرداد ۱۳۴۳ پخـــش شد.
«فرزانه تأئیدی» و «علی نصـــیریان» هم در ایـن نمـایش تلویزیونی
بازی کرده بود.
۱۳۴۱ تلــهــ‌ــتئاتر «دریـــا روندگان» بــازیگر رکن‌ـالـــدین خسروی «فرزانه تأئیدی»، «هرمــز سیــرتی»، «شکوه نجمــ‌آبــادی» ،
«منوچهـــر فریـــد» و «رکــن‌الـدین خســـروی» هم در این نمایش
تلویزیونی بازی کرده بودند.
۱۳۴۱ تلــهـــ‌تئاتـــر «اســـب سفـــیـــد» بــازیــگر رکن الــدیـن خســـروی «جمــشـــیـد مشـــایـخـی»، «اســمـاعیـــل داورفر»، «فخــری خوروش» ،
«منوچهـر فریـــد» و «رکن‌ـالدین خســروی» هم در ایـن نمـــایـــش
تلویزیونی بازی کرده بودنــد.
۱۳۴۰ تــلــهــ‌ـــتئاتــر «مکــتـــب بیوه‌ـــهـا» بازیـگــر عزتـــ‌ـالـلـــه انتـظـــامی نویســـنـده: «ژان کوکتو»
در دی ماه ۱۳۴۰ پخش شد و «حســن زنــدی»، «نصرت پرتوی»
و «فخری خوروش» هم در آن بازی کرده بودنـد.
۱۳۴۰ تلهـــ‌ــتئاتر «بنـ‌بـســت» بازیگر علـی نصـیــریـان نویســنـــده: «پرویز صیـاد»
«علی نصیریـان» هم در آن بازی کرده بود.
۱۳۴۰ تــلـــهــ‌ـتئاتـر «تابستان طولانی» بـازیـــگــر ؟ «علی نصـیـریان»، «پوران رجــبی پور»، «محــمـدعــلـی کشــاورز» و
«فرزانـه تأئیدی»، هم در آن بازی کرده بودند.
۱۳۳۹ تلهـــ‌ـتئاتر «ویلـای یوکا» بــازیـــگـــر عبـــاس جوانمـرد نویسـنـده: «ایــزابـل شرایـبـر»
در آبان ۱۳۳۹ پخــش شد و در آن «محمـدعلـــی کشـــاورز» ،
«اســـمـاعیل داورفر»، «علـــی نصــیـریـــان»، «ایرج تاجبـــخش» ،
«عبـاس جوانــمــرد»، «عباس امجدی» و «عزت‌ــالله انــتظـــامـی»
هم بازی کرده بودند.
۱۳۳۹ تلـــهـ‌تئاتــر «پزشک دهـکــده کوکونیان» بازیگر عـلی نصیـــریـان نویسنـــده: «ماکس روکت»
در مهــرمـــاه ۱۳۳۹ پخــش شد و در آن «عزتـ‌الــلـه انــتــظـــامی» ،
«علـــی نصیــریـان»، «اسمــاعیـل شنـــگلـــه» و «نصرت پرتوی»
هم بازی کرده بودنـــد.
۱۳۳۹ تلـه‌ــتئاتـر «بعـد از سی سال» بازیگر عـــلــی نصـــیــریـــان در مرداد ۱۳۳۹ پخش شد و در آن «جمـــشـید مشـــایخـــی» ،
«علـــی نصـیـــریـــان»، «جمـــشــید لایق»، «اســـماعیـــل شنـــگلـه»
و «پرویز کاردان» هم بازی کرده بودنـــد.
۱۳۳۹ تـــلهـــ‌ـتئاتــر «خودکشــی» بازیـگر عـلـــی نصیریان نویسـنده: «روبر دلـاور»
در تیــرمــاه ۱۳۳۹ پخـــش شد و در آن «علی نصـــیریـان» و
«محـــمدعـــلــی کشــاورز» هم بازی کرده بودنـد.
نمــایــشــ‌ــهــا

از معـروف‌ــتــرین نمـــایـشـــ‌ـــهـــایــی که بازی کرد میـ‌توان به ملاقات با بانوی سالخورده (حمیـد سمنـــدریان)، از پشــت شیشــه‌هــا (اکبـــر رادی) و بنـ‌ـــبـست (علی نصیــریـان) اشـاره کرد.
درگذشـت
جمیلــه شیـــخی در روز پنجــ‌ـــشـــنبـــه سوم خرداد ۱۳۸۰ در سن ۷۱ سالـــگــی بر اثــر سکـته قلبی درگـذشت. پیـــکــر وی روز ششم خرداد ۱۳۸۰ در قطعــه هنـرمـــنــدان بهـشـت زهرا به خاک سپـرده شد. اســـتــادان بزرگ تئاتر ماننــد بهـــرام بیضــایـی و احمــد کامـــیابـــی مسک در مراســـم درگذشــت او شرکــت کردنـــد.

بیوگرافی زنده یاد جمیله شیخی مادر آتیلا پسیانی + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.