جنایت وحشیانه مادر زنی که دامادش را با سنگ به قتل رساند

مادر زنی که دامادش را با ضربات سنگ به قتل رساند دامادش را در منطقه ای متروک زیر خاک مدفون کرد تا کسی از این جنایت وی با خبر نشود این مادر زن شیطان صفت به دروغ گفت دامادم معتاد بود به همین دلیل او مرده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جنایت وحشیانه مادر زنی که دامادش را با سنگ به قتل رساند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : پنـجــم آذرماه زن جوانـــی با مراجــعه به کلانــتـری ۱۰۱ تجـریـــش به مأــموران اعلام کرد که همــسرش به نام یعقوب ۳۶ سالـــه از خانه خارج شده و دیگـر مراجـــعـتـی به خانــه نداشتـه اســـت.

با تشـکیـــل پرونده مقــدمــاتی با موضوع «فقــدان افـراد» و به دســتور بازپرس شعـبه هشـــتم دادسرای ناحیه ۲۷ تهــران،پرونده جهــت رسیدگـی در اخـتیار اداره یازدهم پلـــیـــس آگــاهی تهران بزرگ قرار گرفــت.

همــسر فقدانـــی پس از حضور در اداره یازدهم پلــیسی در اظـــهــاراتـــش عنوان کرد: من و همسرم سرای داریک مجـــتـــمع مســـکونی در منـــطقــه الــهـیـه هســتیـم؛ دوم آذرمـــاه برادرم به همراه مادرم برای میــهــمانــی از شهـرستان به خانـه ما آمــدنـــد تا اینکه حدود ساعــت ۷ بعداز ظهــر تصـــمـــیم به بازگــشت به خانه شان را گرفــتـنـــد؛
زمانی که برادر و مادرم قصد خارج شدن از خانــه را داشـــتـــنــد، یعــقوب از آنـ‌ــهــا خواهـــش کرد
تا از آنجـــاکه موتورسیـــکلـــت وی خراب شده و روشن نمی‌ــشد، او را تا قسـمتــی از مسیر برسـانند و پس از آن هر سه نفر از خانـــه خارج شدند. ساعتــی از رفـــتــن یعـقوب گذشـت، امــا از او خبری نشـــد تا ایــنکـــه با برادرم تمــاس گرفـتم؛ برادرم عنوان کرد که یعـقوب را در حوالـی پارک وی پیاده کرده و دیـــگــر خبـــری از وی ندارد. نهــایتــا پس از چند روز بی خبـــری تصمیم گرفتـــم تا موضوع را به پلــیـــس خبــر دهم.

با آغاز تحـــقـــیـــقات پلیـسی، کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیس آگاهــی تهـران بزرگ در همان تحـقــیـقـــات اولیـــه اطــلـــاع پیـــدا کردنـــد که فقـــدانی اعـتــیـاد به مصرف موادمــخدر دارد و همـــیــن موضوع علـــتاصلـــی درگـیری و اختلاف شدید وی با همسر و خانواده همســـرش اسـت.
قتـل دامـــاد توسط مادر زن با ضربـــات سنگ

با توجه به شواهد و دلایــل بدست آمــده که نشـان از احـــتـــمـــال وقوع جنـایـت داشـــت، کارآگاهان با هماهـــنـگی بازپرس پرونده اقدام به دسـتــگـیــری همـــسـر فقــدانـی و همــچنیـن مادر و برادرهـمــســر فقدانی کرده و تحــقیـــقات پلـــیسی از آنـــ‌هـــا در دستور کار کارآگاهان قرار گفت:.

در شرایطــی که ایـــن سه نفر در اظـهـــارات اولیـــه منـــکر هرگونه اطـــلاع از سرنوشت دامـادشـان بودنـد،اما در ادامــه، محمـدعـــلــی (برادر زن فقــدانی) عنوان داشـــت که جسـد یعقوب را مخفـــیـــانــه و بدون آنکه اهـالــی مجــتـمــع محل زنـــدگی خواهــرش از این موضوع اطلـــاع پیـــدا کنـــنــد به منـــطقهـ‌ـای روستایـی در شهـرستـان تاکـــســـتان منـــتقـــل و آنـــجـا زیـر خاک پنــهــان کرده، امــا علت مرگ یعـقوب را مصـــرف موادمـــخدر عنوان داشـــت.

محمـــدعـــلی در اظــهاراتـش به کارآگاهـان گفت: ساعت۹ صبـــح به بازار رفــتـــه بودم که خواهرم با من تماس گرفـت و درخواست کرد تا هرچه سریــعـــ‌تـر به خانـــه بازگردم؛ زمـــانــی که وارد خانـــه شدمبا جسد یعقوب مواجــه شدم؛ برای آنـــکـه خواهـــرم از ساختمان اخـــراج نشود، تصمیم گرفـتم تا جسـد یعقوب را مخـــفـیانــه خارج و به بیابـــان منـتـقـــل کنـم.

با توجه به اطلاعـات بدســت آمـــده در خصوص مرگ فقـدانــی، تحــقـــیـقـات برای مشـــخــص شدنعلت اصلـــی مرگ وی (علیرغم اظهارات اولیهـ‌ی محمـد علی مبـــنی بر مرگ فقـــدانــی)
در دسـتور کار کارآگـاهــان قرار گرفـــت و سرانجـــام مشخـــص شد که یعـــقوب با ضربــات سنـــگ وارد شده از سوی مادرزنــش به قتــل رسیـــده است.

همسر یعـقوب در اعـتـــرافاتش به کارآگاهـان گفت: من با یعقوب درگیـر شده بودم؛
در حالـــی که یعـقوب گلوی مرا گرفته و به شدت فشار میـ‌داد، مادرم در حمــایت از من با تکه سنـــگــی چنـد ضربـه به سر یعقوب زد.یعــقوب روی زمین افـــتـــاد نفـس نمی‌کـشــیـد، بلـافاصلـــه با برادرم تمـاس گرفــتـه و او نیــز پس از مدت کوتاهی به خانــه آمـــد؛آن‌هـا جسد یعــقوب را شبانه در صندوق عقــب ماشــین قرار داده و با خودشان بردند؛من نیز چند روز پس از ایـــن ماجرا به کلـانتــری رفــتـــه و طرح شکایت کردم.

با توجه به اعتــراف صریــح متهـمــان پرونده مبـنـــی بر ارتـــکـــاب جنایـت و انـتقال جسد دامــادشـانبه منـطــقـه‌ـــای روستــایی در شهرستـان تاکسـتان، کارآگاهـان اداره یازدهـــم پلـیـــس آگـاهـــی تهـران بزرگ با اخذ نیابـــت قضـایـــی به شهرســـتان تاکـــســتان اعـــزام شده و با راهنمـایـی محـــمدعـــلی ، صبــح امــروز موفق به کشف جســـد مقـــتول شدنـد.

سرهــنــگ کارآگـاه حمـیــد مکـرم، معــاون مبارزه با جرایم جنـــایـــی پلــیس آگاهـــی تهران بزرگ با اعــلام ایــن خبـر، افـزود:با توجه به اعتــراف صریح هر کدام از متهـــمــان به معاونت و مشارکـــت در جنـــایـــت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپـــرس پرونده صادر و متهمان برای انجـام تحقـیــقات
تکـــمـــیلی در اختــیــار اداره دهم ویزه قتل پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار گرفـتـنـد.

جنایت وحشیانه مادر زن

جنایت وحشیانه مادر زنی که دامادش را با سنگ به قتل رساند + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.