جن های واقعی شهر خارق العاده ای در اردن ساخته اند

جن ها در کشور اردن یگ شهری به نام پترا ساخته اند این شهر لا به لای صخره ها در کوه منطقه ای از پترا قرار دارد که واقعا خارق العاده می باشد بسیاری از محققان در بررسی های زیادی که نموده اند می گویند این بناها را موجودات فرا زمینی ساخته اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جن های واقعی شهر خارق العاده ای در اردن ساخته اند را در ادامه خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: شهــر پترا در جنوب کشور اردن واقع شده است این شهر به دسـت موجودات فرازمـینــی یا همـــان جن ها ساختــه شده اســت ایــن شهــر جز عجایـــب هفتگـــانه شنـــاختـه می شود ایــن شهر به خاطـــر بناهـــای تاریــخــی اش مشهور شده اســـت در ادامــه با این شهــر که به دست جن ها ساختـــه شده اســت آشــنـــا شوید و عکس های ایـن شهــر را مشــاهـده کنــیـد.

شهــر پترا

شهر پتــرا یکــی از کهــنـــ‌ـترین و تاریخــیــ‌ــتریـــن شهـر‌ـهـــای خارق الــعاده در دنـــیــا اســـت که پیشیـنیان گفتـــه اند ایـــن شهــر به دسـت موجودات فرازمـیــنـــی ساخــته شده اســـت.

شهر باســـتــانـی پتـــرا برای بنــا‌ـــهـای باشکوهش که دردل صخره‌هـا تراشیــده شده انــد، مشهور شده و شهـرت بســـیـــار دارد.

این شهر تاریــخـی در سال ۲۰۰۷ به عنوان یکی از عجـــایب هفـــتـــگــانـــه جدید شناخـته شد.

پترا شهـری تاریخی در کشور پادشـــاهـی اردن واقــع شده است که پایـــتـخـــت حکومت باستانی آن نَبــَـطـــیـ‌ـها بود. نبـطـــیــان از عربـ‌هــای شمـــال جزیـره به شمار میـــ‌آمـده‌ــانـــد و شایـد نزدیـــکتـریـن دولت‌ـهای کهــن به عرب حجاز نیــز بودهـ‌ـانـد.

تصاویری از شهـــر تاریــخــی پتــرا


شهر تاریخـی پترا

پترا

جن های واقعی شهر خارق العاده ای در اردن ساخته اند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.