جو،موز،عدس و مواد غذایی ضد افسردگی را بشناسید

مواد غذایی که افسردگی را از بین میبرد و بیشتر برای بیمارنی که افسردگی دارند توصیه می شود این غذاها شادی آور نیز می باشند ماهی چرب و بسیار از خوراکی های که دارای چربی طبیعی هستند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جو،موز،عدس و مواد غذایی ضد افسردگی را بشناسید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: عدس، میزان سروتونیــن تولیـــدشده در مغز را افزایــش میـــ‌ـــدهــد. ایـــن اتـفاق، وضعیت ذهــنـــی شادتــر و آرام‌تــری را می‌ـسـازد و اضطراب را کمتر می‌ـکـــنـد. همــیـن هورمون به پایدار نگــه داشـتن قند خون کمـــک میــ‌ـــرسانــد و مانـــع از نوسانـات خلـــق‌وخویی می‌شود. بهــ‌عـــلـاوه، عدس حاوی میــزان زیادی از فولات اســـت که کمـبود آن افــراد را به افـــسردگـــی مبتلا می‌کنـــد.

۱. گردو برزیلی

گردو برزیلـــی، یکـی از بهــتــریـــن منابـع غذایـی برای دریـافـت سلـنیوم اسـت. مطالــعات علــمـــی هم نشان دادهـ‌ــاند افرادی که دچـــار کمـــبود سلـــنـــیوم در بدنـ‌ـــشـان هستـــنـــد، شانس مواجـه شدن با حالـــت‌ـهایـــی مانــند تحــریـک‌پــذیری عصـــبـــی، خســـتـــگی، اضطــراب و افسـردگـــی را افــزایش میـ‌دهـــنـد. جالـــب است بدانیـــد که برای تامـیــن سلــنـیوم مورد نیـاز بدن، فقـــط کافـــی اســت که روزانـــه ۳ عدد گردو برزیـلـی بخورید. شما می‌ـتوانـــیـد ایـــن مغـز خوش‌ــمـــزه را همـــراه با موز به‌ـــعـــنوان میان‌وعده مصـرف کنــیـــد.

۲. ماهیـ‌ـــهای چرب

افراد مبــتلـــا به کمـبود امـــگـا-۳ همـــیـشـــه بیشـتــر از دیـــگــران با خطـــر ابتـــلا به افســـردگی یا خلــقـ‌وخوی ضعــیف مواجــه هسـتـند، زیــرا بخش زیــادی از بافت مغـــزی انسان‌ـهـا را همین اسـیــدهای چرب تشـکیــل دادهـ‌ــاند. درواقـــع، حدود ۶۰ درصـــد از وزن خشک مغز را چربیـ‌ــهـــا تشـــکــیــل میـ‌دهـــنـــد که حدود ۳۰ درصـدشـــان همـیـــن اسیــدهــای چرب امـگـــا-۳ هستـــنـــد. مصـــرف ماهــی‌هـــای چرب و سالمی مانند سالــمون، ساردیـــن، قزلـ‌آلـــا و خالـ‌ــمخــالی به‌طور منـظم، هم مغز را سالــم نگـــه میـــ‌ــدارد و هم خلــق‌وخو را بهبود میـــ‌ـبخشـــد.

امـــگـــا-۳ درون ایـن ماهـیـــ‌ـهـا، انـــعــطــاف‌ـپـذیری سلول‌ـهای مغـز را بیــشـــتـر میـــ‌ــکنـــد و درنـتـــیجه انــتــقــالـ‌ــدهـــنــدهـــ‌هـای عصبی مغـــز هم میــ‌ــتوانند با کیــفــیت بالاتـــری فعالـــیـت کننـد. برای دریافـــت ایـــن اثــرات مثـبـــت بایــد حداقــل ۱۴۰ گرم در هفـــتـه ماهـی مصرف کنیـد.

۳. جو

جو یکـــی از موثرتریـــن مواد غذایی برای تقویت خلــق‌وخو اســت، چون شاخص گلایـســـمــیک (GI) پاییـنـــی دارد و انرژی را کامـــلـا آرام وارد جریــان خون می‌ــکـنـد. همیـــن ویژگـــی، قنـد خون و خلقــ‌وخو را پایدار نگــه می‌ــدارد، درحـــالی که مواد غذایــی دارای شاخص گلایـســـمـــیک بالـــا دقـــیـــقا برعـــکس عمـل میـ‌کنند و با افزایـش ناگـهــانــی قنـد خون، درنهــایت باعـث خسـتگـــی مفـــرط و تحـــریـکـ‌ـپـذیـــری عصـــبــی می‌ـــشوند. بهــ‌ـعلاوه، جو حاوی سلـــنـیوم است که نقـش مثـــبــتـــی برای تقویت خلـــق‌وخو دارد.

۴. موز

موز حاوی نوعی اسیــد آمیـــنـه به نام تریپتوفان اســت و همچـنـیــن این ترکــیــبـــات مهــم را به بدن میـ‌ــرســـانـد: ویتــامیـن‌هـــای A، B۶، C و همیـن‌طور فیبــر، پتــاسیم، فسفــر، آهن و کربوهیــدرات. کربوهیدرات‌ــهـای موجود در موز به جذب تریپـــتوفان در مغز کمــک می‌ـکــننـــد، درحـــالی که ویتــامیــن B۶ هم به تبـدیل تریپـــتوفان به هورمون سروتونیـن کمـک می‌رســـاند. همین روند اسـت که خلــقـــ‌وخو را تقویت میـ‌کـنـــد و نقـش موثری در بهبود کیــفیت خواب ایـــفـــا می‌سـازد.

۵. عدس

عدس در گروه کربوهیدراتـــ‌ــهـای پیـــچیده قرار میـــ‌گــیـــرد و مانــنـــد موز، میــزان سروتونیـن تولیــدشده در مغز را افـــزایش می‌دهد. ایـــن اتفـاق، وضعـــیت ذهـــنی شادتـــر و آرامـ‌ـــتری را می‌ـــســـازد و اضطــراب را کمـتـر میـــ‌ـکــند. همـیـــن هورمون به پایدار نگه داشـــتن قنـد خون کمـــک میـــ‌رسانـد و مانـع از نوسانات خلق‌وخویی می‌ـــشود. بهـــ‌علاوه، عدس حاوی میـزان زیــادی از فولات اســت که کمبود آن افـــراد را به افــسردگـــی مبـــتـــلــا می‌کــنـد. آهـن موجود در عدس نیز واقعا قابــل توجه اسـت و درنـــتــیجـــه انــرژی مطـــلوبی را در بدن بهــ‌وجود میــ‌ـــآورد.

۶. مرغ و بوقلمون

سیــنــه مرغ و بوقلـمون، جزو بهتــرین گوشتــ‌ـــهـا برای تقویت خلـــقـــ‌وخو هســـتنـد، چون تریـپـتوفان زیــادی به بدن میــ‌ـرسانـــنــد و درنتـــیجه میــزان سروتونیـــن را در بدن افزایـــش میــ‌ــدهــنــد. همــچنیـن، هورمون ملاتونین هم در بدن بهـــ‌واسطـــه استـفـاده از این گوشتـــ‌هـا بیشـتـــر میـــ‌شود که برای تنــظــیم خواب مهـــم اســـت. مرغ بدون پوست حاوی اسیـد آمــیــنه دیــگـری به نام تیروزیـــن اسـت که میـــ‌توانـد به کاهش علائم افســـردگـــی کمـک کند و مانـع از ابـــتــلــا به این بیــماری شود. تیــروزین برای تولید هورمون آدرنـــالـــیـن در بدن مورد اســـتــفـاده قرار می‌گـیرد که کمبودش با ابتــلا به افسـردگی مرتبط اسـت.

۷. اسفنـاج

بعضــی از کمـــبودها در بدن، ازجـــمـــلـــه کمـــبود ویتامـــیــن‌ـهـای B، با ابـتـــلـا به افسردگی مرتبط است، زیـــرا ایـن کمبود مانع از ترشـــح سروتونیـــن لازم در بدن میـــ‌ـشود. مهــم‌ـــتـریــن مواردی که در خانواده ویتـــامینـ‌ـهای B وجود دارنــد، ‌عـبــارت‌اند از فولات، ویتـامـــیـن B۳، B۶ و B۱۲، و خوردن سبزیـ‌هــای برگ سبـز مانـــند اسفــنـاج و کلم بروکلی به دریافـت ایـن عناصر مهم کمـک می‌ــکــنــد.

جو،موز،عدس و مواد غذایی ضد افسردگی را بشناسید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.