جوش واژن چیست | درمان جوش واژن و راه پیشگیری

جوش واژن در داخل باشد موجب مشکل برای افراد می شود جوشی که بیرون دستگاه تناسلی زنانه به دلیل زدن و مو ایجاد می شود سریع خوب می شود و این مسئله بسیار طبیعی می باشد ولی جوش واژن دردناکتر است و درمانش کمی زمان می برد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جوش واژن چیست | درمان جوش واژن و راه پیشگیری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: جوش واژن معمولا نشانه ی یک وضعــیــتــی جدی نیست اما می توانند باعــث احــسـاس ناخوشایـــنـد شوند. امـــا اگــر این برجـستــگـــی ها چیـزی ماننـد زگیـــل باشـــنــد می تواننــد نگـــران کنـنده باشـد.

جوش واژن چیســت؟

جوش واژن معــمولا وضعـــیـــت جدی نیــست. تراشـــیــدن موی عانه می تواند با آلوده کردن فولیـکول های مو، جوش ایجـــاد کنـــد. همچــنـــیـــن در بیشــتر موارد، جوش های واژن در عرض چنـــد هفتـــه به تنـهایی یا با درمان برطـــرف می شوند.

چه چیــزی باعث ایـــجـــاد جوش واژن می شود؟
علت همـیشه واضـح نیســـت، اما دلایــل متـــعددی وجود دارد که ممـکن اســت در ناحـیــه تناسـلی شما وجود داشته باشـد. بعـــضــی از آنــها شامل:

– درمـاتیـــت تماسی
جوش واژن به احــتــمـال زیــاد ناشی از درمــاتیــت تماسی است که واکــنش به چیــزی اســت که در تمـاس با پوست اســت. درماتـیــت تمــاسی انـــدام های تنــاسـلـــی ممـــکـن است به علت حســاســیــت به موارد زیر باشد:

– حمـام حباب و صابون، به ویژه اگر عطـــردار باشـــند.
– دســـتمـــال های زنانـه، دئودورانــتــهـــا، لوسیونهـا، پودرهـا، یا عطرهــا
– تامـــپون یا پد های بهـداشـــتـی
– دوش
– اسـپــرم ها، کانـدوم ها، روان کنــنـده ها، یا محــرک های تحریک جنـــســـی
– دارو های موضعـی بدون نسخـــه
– مواد شوینـــده ى لباس و دسـتـمال های خشـــک کننــده

پوست شمــا نیـــز ممکن اســـت با موارد زیر تحـریـــک شود:
– تعـریق
– ترشـــحات واژن
– ادرار
– مایـــع منی
هر گونه تحــریک پوست می تواند منـجــر به ایجــاد جوش ها شود.

– فولیـکولیت
جوش های ناحــیـه تنــاســـلی زنان ممـکن است به علت عفونت فولیـــکول مو با باکـــتری باشـــد. اصلاح موی عانـــه یک علــت بالـقوه فولیکولیــت اســت. وقتــی که موها شروع به رشـد در خارج از فولیکول می کنــنـد، به سمت پوست حلقه می زنند و باعث تحریک می شوند. در بعضی موارد، مو به داخل پوست باز می گردد.

زبـری تیــغ بر روی پوست حســاس همـچـــنیـــن می توانـــد باعـث موارد زیـــر شود:
– بریـدگـــی توسط تیغ
– برجــســـتـگــی
– تاول
– جوش

(Hidradenitis suppurativa (HS
هیدرآدنیـت سوپراتـــیو همــچــنیــن به نام آکـنه inversa اسـت که بیـمـــاری مزمـــن غدد عرق است که باعث ایــجـــاد ضایعـــات جوش ماننــد در اطراف بدن، از جمـلـــه منـــطقــه vulvar (فرج) میشود. علــت ایـن بیمـــاری الـــتـهابـی نادر روشن نیســت. معـالجــه هایـی وجود دارد امـــا هیــچ درمانـــی ندارد.

Molluscum contagiosum
یک عفونت ویروسی اســت که می توانــد جوش ها را در هر جایـــی از بدن، از جمله اندام تناســلـی ایجـــاد کند. درمان همــیـــشـه نیـــاز نیـــســـت، اما می توانـــد با داروهای موضعـی یا خوراکی درمان شود. در صورت لزوم، پزشک شمـا می توانـــد جوش ها را بردارد.

آیــا می توان جوش های واژن را ترکــاند؟
بهتـر اسـت جوش واژن را نتـــرکانید چون می تواند باکـتری ها را گسترش دهد و منجر به عفونت شود و ایـــن منطـقه حساس را تحــریک کرده و در نهـایت همــه چیـــز خیلی بدتر شود. جوش اگـر با چرک پر شود ممــکــن اسـت بزرگتر شود و با بزرگـــتـــر شدن می تواند دردناک باشـد. شمــا نبـایــد هرگز جوش ها را در مجــاورت انـدام تنــاسلـی دست کاری کنــیــد یا بتـرکانــید. بهتر است جوش ها خود به خود پاره شوند و یا به پزشک خود مراجعــه کنـــیـــد تا جوش را به گونه ای كم کنـد که از عفونت جلوگیری کنــد. جوش های ناشی از تحــریـــک جزئی ممــکن است خود به خود برطرف شوند. اگر برطـــرف نشـــدند یا بدتــر شدنـد، به پزشک خود مراجـعـه کنیــد.

داروهای موضعــی می تواننـد جوش واژن ناشـی از درمـاتـــیت تمـــاسـی را درمان کنـــنـــد و آنـتـــی هیســتـامـــین ها آلــرژی های شدیــد را درمـــان می کنـــنـد. اگـر درماتیت تمـاسی داریـــد، باید علت را تعــیین کنـــیـــد به ایــن ترتیــب شمــا می توانـیــد در آینــده از آن اجتـناب کنـید. برای انجـــام ایـن کار بایـد تمــام محـصولاتی را که در ناحیـه تناسـلی استفاده می کنـــیــد، قطــع کنـیـــد.سپــس، آنهــا را یک به یک به صورت مجزا اســتـفـاده کنیــد تا متوجه شوید که کدام یک مشـکل ایــجـــاد می کند.

جوش های ناشـــی از موهایی که به داخل پوست برگشـــته اند معـــمولا خود به خود برطـــرف می شوند. تشخـیــص و درمـــان اولیـــه برای HS می تواند از بدتـــر شدن آن جلوگیری کنــد. و درمان برای molluscum contagiosum همیشـه نیـــاز نیست. اگر خود به خود برطـرف نمی شود، پزشک شمـــا می تواند یک داروی موضعـی یا خوراکـــی تجویز کند. اگـر علــت جوش واژن را نمـــی دانیـــد، از داروهای بدون نسخــه استـفــاده نکــنیــد و به پزشک خود مراجـعـــه کنیـــد.

ایـــن برجـــستـگی ها چه چیـز دیـــگری می توانـد باشــد؟
کیــست بارتولین: کیست بارتولیــن معمولا در نزدیکی یک طرف ورودی واژن رخ می دهد. اگــر کیـست در عرض چنــد روز برطــرف نشود و یا دردنـاک شود، به پزشـــک خود مراجعــه کنید. کیـــســت های بزرگ را می توانـــید تخــلـیـــه کنـــیـــد.

تبـــخال تنــاســلــی: ضایــعـــات تبـخـال تناسلـــی ممکــن است شبیـه جوش واژن باشد. آنها در اطراف مهبل (واژن)، فرج، و مقعـد ظاهـــر می شوند. تبخـــال تناسلــی می توانــد درمان شود.

زگـــیـل تنـاســـلی: زگـیل تنـــاسـلی ممــکن اســـت با جوش واژن اشـــتــباه گرفــتـــه شود. شمـا ممکــن است یک زگــیل یا خوشه ای از زگـیـل ها را داشـتــه باشیــد که از طریـــق ویروس پاپـیـلومای انــسانـی (HPV) ایـــجــاد می شوند، ویروس HPV یک عفونت شایع منتـــقـــل شده از راه جنـسـی (STI) اسـت.

نکـاتـی برای پیـشــگـــیری از جوش تناسلــی زنــان:
هنــگامـی که علــت را شنــاسـایی کردید، از تمـــاس با مواد محرک جلوگیری کنــیــد. برای کمـــک به جلوگیـری از تحریک ناحـــیه واژن در آیـــنده:
۱- از پوشیدن لباس های تنـگ که می توانـــد سایش ایجـاد کنـد، اجتـــنــاب کنـــیـــد.
۲- از لبــاس زیرهـایـــی که از پنـبـــه به جای مواد مصـــنوعی ساخته شده انـــد، اســتـــفـاده کنیـــد.
۳- به جوش ها بیش از حد دســـت نزنـید.
۴- هنـــگام حمام کردن یا دوش گرفتــن از آب بسیار داغ اجتـــناب کنـــیـــد.
۵- از حمــام حبـــاب و صابون های عطر دار استفـــاده نکـــنـید.
۶- از دکـــتــر خود بپـرسیــد که کدامـیـک از محصولات قاعـدگی برای اســـتفـاده ایـمـن هستنــد.
۷- از آنجـایــی که اصلــاح ممکن است پوست را تحریـک کنـد و باعــث ایـجـــاد جوش واژن شود، شاید بخواهید از تیغ استفـاده نکـــنیـد.
۸- شما می توانــیـد موهای ناحــیـــه عانــه خود را با قیچـی اصلـــاح کنید.
۹- اگــر میــخواهــیـــد که موهای عانــه خود را بتـــراشـید، با زاویه ی موهای خود، در یک شیـــب رو به پایـیــن بتراشیـــد.
۱۰- اگـــر هرگونه برجســتگی یا رشـد غیـر معمول در ناحیه تناسلـــی دارید، به پزشک خود برای تشـخیص مراجـــعــه کنــیـــد.

جوش واژن چیست | درمان جوش واژن و راه پیشگیری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.