حادثه عجیب آتش گرفتن پراید در بزرگراه شهید لشگری

خودروی پراید در بزرگراه شهید لشگری خود به خود در حین رانندگی آتش گرفت راننده خودرو سالم می باشد ولی ماشین پراید به خاکستر تبدیل شده است آتش این خودرو به جای خسارت نزد و کسی در این حادثه زخمی و کشته نشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر حادثه عجیب آتش گرفتن پراید در بزرگراه شهید لشگری را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آتش گرفــتــن پرایــد حیـــن حرکت , یک دســتــگاه خودرو سواری حیـن حرکت در بزرگــراه شهــید لشـگـــری، از قسمت موتور دچــار آتـــش سوزی شد.

رخـداد حادثه ساعت ۹:۳۰ صبــح روز گذشـتــه از سوی راننـدگــان خودروهای عبوری به سامانـه ۱۲۵ اطـــلاع رسانی شدو بلـــافاصـلــه آتـش نشـــانــان ایـــســتـــگـاه ۱۰۴ با همـــاهــنــگــی ستاد فرمـانـدهی سازمـــان آتـــش نشانــی تهـــران، خودرا به مســیر غرب به شرق بزرگــراه شهـــیـــد لشــگـری(جاده مخصوص کرج)، حوالی شهرک مسکونی انصار رساندنــد.

آتـــش گرفــتن پرایـد حین حرکت در بزرگـــراه

عباس سرافرازی ریـیس ایـــســـتــگاه ۱۰۴ آتــش نشانــی، در ایــن خصوص گفت: در محـل حادثه یک دسـتگاهخودرو سواری پراید حیـــن حرکــت در مسیـــر تنـدرو بزرگـراه، ناگــهـــان از قسـمـــت موتور دچــار آتش سوزی شدهو خوشبــخـتانه رانـنـده این وسیله نقــلـــیـــه به سلامت از اتـاقــک خودرو سواری خارج شده بود.
وی در ادامــه گفت: نیـروهای عمـــلیـــاتـــی به محض رســـیدن به محل حادثــه، علــائم هشـدار دهـندهرا برای جلوگیــری از بروز حوادث احـــتمالی در مســـیر قرار دادنــد و با بکارگــیری لوله های آبـرســانی،آتـــش سوزی خودرو سواری را در کوتاه تریـن زمان ممــکـن، مهـار و کامـــلـــا خاموش کردنـد.

رئیس ایســتگاه ۱۰۴ آتش نشــانـی، خاطـــرنشان کرد: آتش نشـانان در پایان، ایمــن سازی های لازم را انجــام دادنــدو خودرو سواری را به حاشیــه امن بزرگـراه منتــقـــل کردنــد.

حادثه عجیب آتش گرفتن پراید در بزرگراه شهید لشگری

حادثه عجیب آتش گرفتن پراید در بزرگراه شهید لشگری

حادثه عجیب آتش گرفتن پراید در بزرگراه شهید لشگری

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.