عکس هایی از دوران جوانی و کودکی حامد بهداد + بیوگرافی کامل حامد بهداد

حامد بهداد به تازگی عکس های جدیدی را از خود در اینستاگرام قرار داده است او عکس دوران کودکی خود را نیز در کنار عکس های شخصی خود قرار داده است حامد بهداد در بسیاری از سریال ها و فیلم به ایفای نقش پرداخته است  یکی از فیلم های پر مخاطب حامد بهداد بوتیک بود که با محمد رضا گلزار هم بازی بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس هایی از دوران جوانی و کودکی حامد بهداد + بیوگرافی کامل حامد بهداد را در مجله خبری دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

بیوگرافی و زنـدگینـامـه حامـــد بهـــداد

نام:حامد
نام خانوادگــی:بهــداد
تاریــخ تولد :1356/8/26
محـــل تولد:مشهـد
زمیـنـــه فعالـیــت:کارگردان، بازیگــر، خوانــنـده
————————————————-حامد بهـداد

حامد بهداد متولد 26 آبـان ماه سال 1356 در مشهــد است اما تا اوایـــل جوانـی در نیـــشابور زنـدگـــی کرده.

کودکــی حامـد بهــداد

حامد بهــداد دوران کودکـی و نوجوانی اش را به ترتـیــب در شهـــرهــای مشــهـد، تهـران و نیــشابور زندگی کرده اســت و در دوران دبیـرســـتان دوباره به همراه خانواده اش به مشهد بازگــشـتـه اسـت. او دارای تحصـیـلات لیسانس بازیگری تئاتـــر از دانـشـــگاه آزاد اسلامــی تهران اسـت.

نوجوانـــی حامد بهـداد

وی برای نخستـیـــن بار با فیـلــم آخــر بازی به سینــمــای ایران معرفی شد و برای آن کاندیـــدای سیـــمـرغ بلوریـــن بهتــرین بازیـگـــر نقــش اول مرد از جشـنواره فیــلـــم فجـــر شد. وی بعــدهــا در قالـب نقــشهــای مکــمـــل بازی های به یادمـــاندنی در سیـنــمای ایـــران ارائه کرد.

معــرفی حامد بهـــداد به سینـمـــای ایـران با فیـــلـــم آخـــربـــازی

او در فیـــلم «روز سوم» (محمــدحســیـــن لطـــیـــفی، 1385) در نقـش یک افسـر عراقـی که در بحبوحه محــاصره خرمشهر عاشق دختـری خرمشـهــری می شود، ظاهــر شد و برای دومیـــن بار پس از «آخر بازی» کاندیـدای سیمـــرغ بلوریــن از دوره بیـست و پنـجم جشنواره فیـلم فجــر شد. بازی او در روز سوم بسیـــار چشمـــگــیر بود و نظــر همه منـــتقــدان و سیــنـــماگـــران را به خود جلــب کرد.

حامـــد بهـــداد در روز سوم

موفقیـــت بهداد در فیلـــم کسـی از گربه های ایــرانــی خبـــر نداره به کارگـردانـــی بهمـــن قبادی، موجب راه یابـــی او به جشنواره فیـــلم کن شد. او در سال 89 با نقـش آفــرینی در فیــلم جرم به کارگـردانـی مسعود کیـــمــیـایـی، سیـمرغ بلوریــن بهــتـــریـــن بازیگــر مکــمـــل را از بیســت و نهمـین جشنواره فیـــلم فجر دریافــت کرد.

حامـــد بهداد در فیـلــم کسی از گربه های ایـرانــی خبـر نداره

او در طول فعالـــیـت هنـــری اش امکان همــکاری با بسیاری از کارگـــردانـــان بنــام سیـنمای ایـــران از جملــه ناصــر تقوایی، عبـــاس کیـارســـتمـــی، مسعود کیـمـــیـایی، داریوش مهــرجویی و… را داشته است که متــأـــسفـانـــه برخـــی از این همــکاریــها به دلـــایل مختــلــف هیچ گاه به اکران نرسـیــده اند. یک رئالیست فوق الـعـاده که معمولاً تکـــنـیـــک فاصـــله گذاری برشت را رعایت نمی کند و سیسـتـــم اســـتانیســلاوسکی را پیروی می کنــد.

حامد بهـــداد در فیلم جرم

فیلــم شنــاسـی
سینـــمـایـــی:

1393 پل خواب
1392 چهارشنـــبـه خون به پا می شود
1392 آرایــش غلـیـظ
1392 چرک نویس
1392 زنـــدگـی جای دیــگریـست
1391 چه خوبه که برگشـــتــی
1391 فرزنـد چهـارم وحیـــد موسائیان
1390 بی تابی بیتـــا مهرداد فریـــد
1390 به فاصلـه یک نفس امیراحمـــد انــصاری
1390 پله آخـــر
1390 نارنـجــی پوش
1389 انتهـای خیـــابان هشـــتـــم
1389 جرم
1389 سعادت آباد
1389 پرتقـــال خونی
1389 قبرستـــان غیـــرانــتفـاعی
1388 هفـت دقـیقـــه تا پایــیـز
1388 لطفـا مزاحـــم نشوید
1388 آدم کش
1387 بیـــداری
1387 کیـمـیـــا و خاک
1387 کســـی از گربـه های ایرانــی خبـر نداره
1387 موج سوم آرش سجــادی حسیــنـی
1387 مردی که گیـــلاس هایــش را خورد
1387 محاکمه در خیابـــان
1387 زنـــدگی با چشمان بســـتـــه
1387 دل خون
1387 شبــانه روز
1386 دو راه حل برای یک مسئله
1386 هر شب تنـــهایی
1386 مجـنون لیـــلی
1386 تسویه حســـاب
1386 رویای زمــیــن
1386 دایره زنگـی
1385 حس پنهـــان
1385 آدم
1385 روز سوم
1384 باغ فردوس، پنـج بعدازظـــهر
1384 پیــشــنـهـــاد بی شرمانـــه به نقاش مرده
1384 رقــص با ماه
1384 عروس کوهستان
1383 کافــه ستـاره
1382 این زن حرف نمی زنــد
1382 خواهرخوانــده
1381 بوتیـــک حمــیــد
1381 چای تلخ
1379 آخــر بازی

فیـــلـم های تلویزیونی

1381:صبح روزی که متولد شدم
1382:شب عقـرب
1382:خواهـرخوانده
1384:عروس کوهســتان
1385:تلـه روباه

مجموعه های تلویزیونی

1379:همـســـفـر
1381:سایـــه آفــتــاب
1386:یک مشـت پر عقـاب
1387:آخــرین دعوت
1390:سقوط آزاد
1391:آسمــان من
1393:کیــمیا

جوایز و افـتـخارات:

جوایـــز و افــتخــارات حامـد بهــداد

نامــزد سیمــرغ بلوریــن بهــتریـن بازیـگـــر نقش اول مرد از نوزدهـمــیـن جشنواره فیــلم فجـــر برای بازی در فیلــم «آخـــر بازی» – 1379
پنــجمـیــن بازیـگــر نقش مکــمل مرد سال به انـتخـــاب نویســـنـدگان و منتــقدان سینمایـــی برای بازی در فیلـم «ایــن زن حرف نمی زنـــد» – 1382
نامـــزد تنــدیس زرین بهــتــرین بازیـگـر نقـش مکمل مرد از هشـــتــمــین جشـن خانـــه سیــنـمـا برای بازی در فیـــلم «بوتیک» – 1383
دومیــن بازیگـر نقـش مکــمـل مرد سال به انتخاب نویســـنـــدگـــان و منتــقـــدان سینـمـــایـــی برای بازی در فیـلم «بوتیـک» – 1383

حامــد بهــداد و محمـدرضــا گلــزار در فیــلم بوتیــک

نامـزد تنــدیـــس زریــن بهـتـریـــن بازیـگـر نقــش مکـمل مرد از دهمیــن جشن خانه سینمـــا برای بازی در فیلـــم «کافــه ستاره» – 1385
نامــزد سیـــمرغ بلورین بهتــریـــن بازیـــگــر نقـــش مکـمـل مرد از بیــست و پنجـــمیــن جشـــنواره فیـــلـم فجــر برای بازی در فیـــلــم «روز سوم» – 1385
نامـزد تنـدیس زرین بهتـریـــن بازیـگر نقش اول مرد از یازدهـمین جشـــن خانه سینــمــا برای فیـــلـــم«روز سوم» -1386
نامزد تنـــدیـــس زرین بهـترین بازیـگـر نقش مکمل مرد از دوازدهمین جشن خانه سیـنــمـا برای فیلـــم «حس پنـهـان» -1387
دیـپلــم افتخار و جایزه نقـــدی بخش ویدئو سیـنمـــا و نگاه نو برای بازی در دلـــخون از بیـســـت و هفـتــمـین جشنواره بین الــمــلــلــی فیـلـــم فجر برای فیلم «دلـخون» -1387
بهتریـــن بازیگـــر نقـش اول مرد در جشنواره فیلـــم ابوظبی برای فیـــلـــم کسـی از گربه های ایـــرانی خبـــر نداره – 1388 (او در اخـتــتامیـــه ایـن مراسم حضور نداشــت و به خاطـر بازی در فیـلم «آدم کش» در تهــران بود. بهـداد بخـشــی از جایـــزه نقـــدی خود را به نخـــســـتـــین جشنواره فیلــم های کوتاه ایـــرانی در کانـــادا تقـــدیـم کرد. وی یکی از داوران جشنواره فیـلـم کوتاه کانادا بود)
نامزد سیــمرغ بلورین بهـتــریـــن بازیگر نقش مکمـل مرد از بیــست و هشــتمیــن جشـنواره فیــلـــم فجـر برای بازی در فیلم «هفت دقـیــقـه تا پاییـــز» – 1388
برندهـٔ تنـــدیـس بهـــترین بازیـگـر مرد جشــنواره حافـظ (دنـــیــای تصویر) برای فیـــلـــم «روز سوم» – 1388
نامـزد تنـدیــس زریـن بهتـریـن بازیــگر نقـش مکــمـل مرد از چهاردهـمـیــن جشــن خانــه سیـــنـمـا برای فیـلم «شبانـه روز» -1389

گریـم متفــاوت حامــد بهداد

نامزد تنـــدیــس زرین بهـــتـــرین بازیـگر نقش اصــلــی مرد از چهاردهـــمین جشـن خانــه سیـــنـــما برای فیــلم «هفــت دقیقـــه تا پایـــیـــز» -1389
نامـزد جایـزه بهتــریـــن بازیـــگـر مرد از جشـن منـتـــقــدان برای بازی در فیلم «هفت دقـیــقـه تا پایــیـــز» – 1389
برنده سیمرغ بلورین بهــتـــرین بازیـــگر نقش مکمل مرد از بیست نهمــین جشـــنواره فیــلــم فجر برای فیـلــم«جرم» -1389
برنده چهـــره سال بازیـــگری جشــن یک سالگی مجـــله رونا – 1389
نامــزد بهـــتریــن بازیگـــر نقـش اول مرد در پنــجمیـــن جشـن منتـــقـــدان برای بازی در فیـــلـــم «سعادت آبـاد»- 1390
نامزد تنـدیـس بهــتـــریـن بازیـــگر مرد در دوازدهـــمین جشنواره حافظ برای فیــلـم «هفــت دقـیـقــه تا پاییز» – 1390
برنـده جایــزه بهـــتــریـــن بازیگر مرد در اولیـن دوره جشـــن ستــارگان مجــله اتـفـاق نو برای فیلم«جرم» – 1390
نامــزد تنـــدیـس زرین بهتـرین بازیگر مکـــمـــل مرد از پانزدهـمــیـــن جشــن خانـه سیـــنمای ایــران برای فیلم «انـتـــهــای خیــابـــان هشــتـــم» – 1390
نامــزد سیــمرغ بلورین بهتـــریــن بازیــگر نقش اول مرد از سی و دومیـن جشنواره فیـــلـم فجر برای بازی در فیــلــم «آرایـــش غلیظ» -1392

حامد بهداد در نقش های متفـاوت


حامــد بهــداد در فیلم آخر بازی

حامد بهـداد و پولاد کیـــمیــایـــی در جرم


حامد بهداد آرایـــش غلــیـظ


حامـــد بهــداد و طنـاز طباطــبـایـــی


حامـــد بهـداد در نارنـجی پوش

حامــد بهــداد و مهـــنــاز افشار چه خوبه که برگشــتی

تئاتـرهــا

تئاتــرهــای خیــابـانـــی
معرکه در معــرکـه
آدمـهای خیس
1388:سگ سکوت
1391:درخت بلوط
1392:داوری بخـــشِ «بیرون از تئاتـــر» سومین جشــنوارهٔ سراسـری تئاتــر تک نفـــره
1392:میـــهمـان افـــتـــخـاری دو شب از اجـــرای تئاتر «آسیــد کاظــم

خوانـنـدگـی:

او همچـنــیـن از شاگردان حمیــد سمـنـــدریان بوده اســـت. وی به عنوان خوانـنده میــهـــمــان با گروه موسیـــقی دارکوب به سرپـــرستـــی همایون نصــیـری همــکـــاری می کنـد و در چنـــد آلــبوم و کنســرت ایــن گروه حضور داشـــته اســـت.

خوانــنـدگی حامــد بهــداد

تک آهنـــگ ها

اگه تو باشی کنـــارم – تقدیم به زلـــزله دگـان بوشهــر (خوانـــنـده:حامــد بهـــداد و فرخ خلـــخالیــان – شعـــر، موزیک و تنظــیم:علی اظـــهـــری) – اردیبـــهـشت 1392
سرو چمان من (برگـرفتــه از غزل حضـرت حافظ) خرداد 1391
مثـل یک کابوس 1390
مرا چشــمـــیـســت خون افـشـــان تیتــراژ فیـلـم سینـمـایی بی تابـی بیــتــا
تاریـــک تاریکم آذر 1390
میـعـادگـاه مهر 1389
طوطی
دارم می سوزم ترانـــه میانـی فیـلـم سینــمـایی مجنون لیـلـی 1385
هم نوایــی در تیـــتراژ سریـال آخریـن گناه 1385
ساقی عطـــشـان
تیتراژ سریال غریبـه 1382
بارون فیلم سینمایی آخر بازی 1379

عکس هایی از دوران جوانی و کودکی حامد بهداد + بیوگرافی کامل حامد بهداد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.