چگونه حضرت معصومه (س) وارد قم شد و در شهر قم ماندگار شدند

حضرت معصومه ( س ) 1‌سال بعداز مهاجرت اخوی بزرگوارشان امام رضا ( ع ) , از مدینه به جهت خراسان جنبش کردند ,ولی از آنجائیکه بنی‌عباس از تکثیر معارف اهل بیت به وسیله ایشان حس خطر می‌نمود , به کاروان ایشان حمله آورد ,و حضرت معصومه ( س ) بعداز تحمل بیماری و به گفته بعضا بر اثر مسمومیت ,در شهر قم وفات کردند و همانجا مدفون شدند .

درباره با مهاجرت ایشان , حسن بن محمد بن حسن قمی می‌نویسد :
«وقتی حضرت معصومه ( س ) و ملازمان به شهر ساوه رسیدند , مأموران حکومت عباسی با آنان مشغول شدندو عده‌ای از آنان‌را به شهیدشدن رساندند . حضرت معصومه ( س ) در همانجا مریض شدند . از ملازمان سوال کرداز اینجا تا قم چقدر مسافت است؟ به ایشان پهنا شد : «ده فرسخ» . حضرت فرمود :
«مرا از اینجا به قم منتقل کنید!» . اشتهاردی می‌نویسد : «پس از این‌که مأمورین حکومت عباسی در ساوه جلوی کاروان حضرت معصومه ( س ) را گرفتندحدود ۲۳ نفر از آنها کشته شدند , گروهی اسیر و گروهی هم متواری گردیدند .

نقل شده که حضرت معصومه را عمال بنی‌ عباس در ساوه مسموم کردند .
آن حضرت در اکنون بیماری قم را اختیار کرد زیرا قم راس شیعه ها بود از این رو رهسپار قم شد» .
حضرت معصومه ( س ) 1‌سال بعد از هجرت اخوی بزرگوارشان امام رضا ( ع ) , از مدینه به سوی خراسان تکان کردند ,
البته از آنجائیکه بنی‌عباس از انتشار معارف اهل بیت بوسیله ایشان شم خطر می‌نمود , به کاروان ایشان حمله آورد ,
و حضرت معصومه ( س ) بعداز تحمل بیماری و به گفته بعضی بر اثر مسمومیت ,
در شهر قم وفات کردند و همانجا مدفون شدند .

درباره با هجرت ایشان , حسن بن محمد بن حسن قمی می‌نویسد :
«وقتی حضرت معصومه ( س ) و ملازمان به شهر ساوه رسیدند , مأموران حکومت عباسی با آنها سرگرم شدند
و عده‌ای از آنان‌را به شهیدشدن رساندند . حضرت معصومه ( س ) در همانجا مریض شدند . از ملازمان سوال کرد
از اینجا تا قم چقدر مسافت است؟ به ایشان پهنا شد : «ده فرسخ» . حضرت فرمود :
«مرا از اینجا به قم منتقل کنید!» . اشتهاردی می‌نویسد : «پس از این‌که مأمورین حکومت عباسی در ساوه جلوی کاروان حضرت معصومه ( س ) را گرفتند
حدود ۲۳ نفر از آن‌ها کشته شدند , گروهی اسیر و گروهی هم متواری گردیدند .
نقل شده که حضرت معصومه را عمال بنی‌ عباس در ساوه مسموم کردند .
آن حضرت در اکنون بیماری قم را اختیار کرد زیرا قم راءس شیعه ها بود از این رو رهسپار قم شد» .

چگونه حضرت معصومه(س) وارد قم شد و در شهر قم ماندگار شدند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.