حمام خان،پل زمانخان سامان و مکان های تاریخی شهرکرد

شهر کرد یکی از بزرگترین شهرهای ایران می باشد و مکان های تاریخی بسیاری در دل خود دارد این شهر را می توانیم قدیمی ترین شهر ایران لقب بدهیم توریست های بسیاری از این شهر دیدن می نمایند جاذبه تفریحی و تاریخی بسیاری دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر حمام خان،پل زمانخان سامان و مکان های تاریخی شهرکرد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : شهركرد، بام ايران، شبيه تابــلوي نقـــاشي از سرزمينــي كوهسـتاني با رودهاي خروشان و آبـــشارهاي زيبــا ست كه خالــق اين اثر هنري، خالـق يكــتاست. شهــركــرد بدون شك يكـــي از زيبــاتـــرين مناطـق كشور اســت كه در گوشه و كنار آن صدهــا اثـر تاريخي چنـــدهــزار ساله و جاذبهـ‌هاي طبــيعي بكر و ناشناختـــه ماننـــد گنـجــي نهــان اســت.

براي گشـــت و گذار در شهــركرد بايد روزها وقت صرف كرد؛ چرا كه طبيعــت بي‌نظـــير اين منـــطــقـه ارزش اين وقت و انــرژي را خواهد داشت. اگر به طبـــيعـــتـ‌ـــگـردي و كشف ناشـــنــاختـه‌ــهـا علاقـــهـــ‌ــمـــند هستـــيد، بام ايران بهـــترين گزينه است.

مسجـــد جامع شهرکـــرد

مســـجـد جامع شهــرکـرد، با قدمتی متـعـــلـق به اواخر قرن 13 هجـــری قمـــری از جمــله عمارات تاریخـی و مذهـبــی این شهرستـــان اســـت که به فرمان «حاج محـمــدرضـاخــان» و در مسـاحـتی حدود 2500 متر مربــع احـــداث شده است. ایــن مسجــد دارای سه ورودی در جهـات شمـال، شرق و غرب است و تزيیـــنات و کاشـیـــ‌ــکـاری های هفت رنــگ و زیـــبـا، از جمله نکـــات قابـــل توجه در آن است که توجه هر بازدیـدکــنـــندهــ‌ای را به خود جلـب می کنـــد.

جالب است بدانــیـد که طرح و اسلوب ساخت مســجـــد جامـع شهــرکـرد شبیــه به مسجـــد «حکیـم اصفهان» است و داراي صحــنی بزرگ، ایوان، غرفه های متــعــدد، منـاره و شبســتان های مخـــتص تابـســـتـــان و زمستـان اسـت.

حمام خان شهرکـرد

اثـــری متعـــلق به سال 1270 هجـری قمــری در جنوب غربی مسجد جامـــع شهــرکرد قرار دارد که به حمام خان شهـــرت یافـتـــه اسـت. این بنای تاریــخی به همـــت «حاج‌محـمــدرضـا خان» احـــداث شده اســـت که معمــاری زیــبــا و اسـتــحکـام بنا از جمــلـه ویژگی های آن به شمار می رود. قرارگیـری این بنـای تاریخــی در کنـار مسجد جامــع شهـــرکـــرد، مجـــموعه ارزشــمندي از تاریخ ایـران را رقــم زده اســت. سفـــر به شهــرکـــرد و بازدیــد از مسجـــد جامــع این شهر و تماشــای ایــن عمارت، خالــی از لطـف نخواهد بود.

پل زمانـخــان سامـان

پل زمانـخان در 20 کیـــلومتری شهــرکـــرد و در مجـــاورت شهـرســتان سامان، روی رودخـانـه زاینده رود به دسـت یکـــی از روسای عشایـر بهــ‌ــنـــام زمــانـخان به صورت دو دهـــنه هشت متری احداث شده اسـت. این بنا دو بار، یکـی در سال 1022 (ه-ق) توسط کارگزاران صفوی و بار دوم در سال 1322(ه-ق) به دســت حاج عبدالحـــسـیــن قزوینــی مالـک قریــه چمعالـــی تعمـــیـر و مرمـت شد.

قلعــه جونقان

جونقـان، شهـری در جنوب غربـــی شهـرکرد اسـت. ایـن شهر در میان کوه‌ــهای زاگـرس قرار گرفـــته و جاذبــهـ‌های گردشـگری بسـياری دارد. قلـعـه جونقان در مرکـز این شهر قرار دارد و در دوران مشـــروطیت، پایـگاهی برای مشـــروطهـ‌خواهــی مردم بخـتیـاری بوده‌ــاســت. پل جونقـــان‌وکاروانســرای خان‌ــاوی، از دیـگـر جاذبــهـــ‌هـــای گردشـــگری جونقان هســـتـنــد.

مســجد اتابـــکـان

«مســجـــد اتـــابـکـان»، عمــارتـــی برجـای مانده از دوران حکومت اتـابــکان اسـت که در شهــرکرد و در خیابان ولیـعصــر ایــن شهــرســتــان قرار دارد. وجه تســـمیـه این بنـــای تاریـــخــی به مسجــد اتـابـکــان، به دلــیل مقـــارن شدن ساخت آن در دوران حکومت اتابـــکـــان اســـت که به نام «مسـجـــد اتابکـــان درب امــامــزاده» نیز شناختـــه می شود.

در مسجـــد اتـــابـــکــان شهرکـرد، در چوبی بسیـــار قدیمـی و متــعــلق به 800 سال پیـش، قرار دارد.جالـــب اســـت بدانید که در چوبی ارزشـــمــندی با پیـــشـیــنــه ای بالغ بر هشــت قرن، در ایـن مسجـــد وجود دارد که از قدمت بســیار ایـن عمـارت تاریخــی، حکایت می کنـــد. ایـن اثر تاریـــخــی در گذر زمان و در سدهـــ‌هـای مخـتلــف بارها مورد تعمـیر و بازسازی قرار گرفـتـــه و اين اواخرنیز با همت مسئولان امـر، مرمت و تعمــیـــرات مختلفـــی در بخـــش های آن انجــام شده اســت.

قلعـــه چالش تر

در پنـج کیــلومتـــری شهرســتـان شهرکـرد، مجــموعه ارزشمندي از تاریخ ایران کهــن قرار دارد که به «قلـــعه‌ـــچالش‌ـــتر» شهـرت یافـــته اسـت. معــمــاری انـجـــام شده در ایــن اثـــر تاریــخـی را می توان نوعی الـــگوبرداری از معماری اروپایی و تلــفیـق آن با معماری دوران حکومت قاجاریـــان معرفـــی کرد. میــراث مهــم و گرانبــهــايي از تاریخ ایـــران زمـین که باسـتان شنـــاســان آن را اثـری برجـای مانــده از هنــر حجـــاران و معـماران در گذشته های دور می ‌دانــنــد.

پل خراجـي

پل خراجـی که قدمت آن به دوره صفوی می رسد ، در جنوب باخــتـــری روستــای خراجی ، به فاصـــلـه ۳۰ کیــلومتــری شهـــرکـرد و روی رودخـانه کیار احـــداث شده است . طول ایــن پل ۵۴ متـر ، بالاتـریـــن ارتـفاع آن پنج متــر و فاصــلـه دهـانه های آن متــغیــر و به طور متوسط ۲/۵ متر است . پل خراجـی که مصـالـح آن از آجر ، سنـــگ و ملـــات بوده، دارای 10دهانـــه اسـت که روی پایـه های سنگـی ساخته شده انـــد . ایـــن پل به شکــل مخروطی بوده و از طرفین شیــبدار به نظر می رســد . قدمت ایــن بنـــا از دوره صفویه به بعــد اســت .

پارک ملــی تنگه صیـــاد

در 15 کیـــلومتری شهرســـتــان شهـرکــرد و در جاده شهـــرکــرد-اصـفــهـــان، میـــ‌ـتوان شاهد منــطقـــه وسیــعـــی از حیات‌وحش بود که از چشـم انـــداز طبـــیعـــی و مناظر بیـ‌ـــنظـــیـري برخوردار اســت. ایـن بخش از شهرکــرد، دارای آبـ‌وهوای معتـــدل و دره های زیـبــاست که می توان به دره «پاچفت» و «بسـتـان شیـر» اشاره کرد. سکوت مثال زدنی و آرامــش حاکـــم بر ایـن منـطقـــه در کنــار زیبـــایی های طبــیعـی آن، این منــطـقه از اســـتان چهـــارمـحال و بخـــتــیاری را به مکـــانــی بکـر و دنــج برای علــاقه مندان به طبــیـــعـت‌گـــردی تبدیــل کرده است.در مجموعه پارک ملی تنــگه صیــاد، بیــش از 250 گونه متـــنوع گیـاهـــی وجود دارد. در ایـــن حیات وحش که دارای وسعتی حدود 27 هزار هکــتـــار است، می توان بیـــش از 250 گونه از گیاهـان مخـــتـــلـــف از جمــله گنـــدمیــان، انواع مخـتـلفـی از گون و گیــاهـان چنـــدســاله علفی را مشـاهــده کرد.

خانه قدیــمی ستوده چالشـتـری

خانه ستوده چالشـــتـــری، قســمــتـی از قلعـه یا ارگ چالــشـــتـــر است که در اواخـــر دوران حکومت قاجـاریــان احــداث شده و بهــ‌عـــنوان بخـــش اندرونی و حاکـم نشـیـن قلــعـــه چالــشـــتـر ساخــتـه شده است. به نظــر می رســد که در اوایل قرن 14 هجری قمری و در سال 1323 هجــری قمـری، ازبـنای اصـــلـی این قسـمـت از قلعــه بهره برداری شده که تزيیـنات و معـماری انجام شده در آن زیـبـــا و قابل توجه اســـت. نقاشـی های گرانبـهـــا با موضوعات افــســانه‌ــای و اســـطوره ای و ازاره های سنگـــی که به هنــرمــنـدی تراش خورده، از تزيینـــات صورت گرفــتـه در ایـن اثـــر تاریـــخـی ارزشمنـــد است. در ایــن مجــموعه تاریــخــی، سه موزه به نامـ‌های موزه های کار و زندگی، مردم شنــاسـی و آثار سنـــگـــی دایـــر شده که اشـیــایـــی همچون وسایــل زنــدگـی، ابـــزارآلات کشــاورزی، لباس های روستـــایـی، سنگ نبـشته‌هـــا و کتــیـــبه در معــرض نمایـــش قرار دارنــد.

موزه باســتــان شناســـی شهرکـرد

 

یکی دیــگـر از جاذبه های گردشـگــری شهرکـــرد، موزه باستان شناسی این شهر اســت که به دلـیل حضور اشــیاي قدیمـی با پیــشــیــنـــه ای متعـلق به دوران نوسنــگی در بیــن علاقهـ‌مــنــدان به تاریخ، از اهمـیـت و ارزش بسیـــاری برخوردار اسـت. همچــنـــین در این موزه، می توان کهـن تریـن میراث باقــی مانـده از تاریـــخ چهــارمحـــال و بخـتیــاری را مشاهـده کرد که دارای قدمــتـی نزدیـــک به 99 هزار سال است.قدیمـی تریـن اشیــاي متـــعـــلـق به شهـــرکـــرد که دارای قدمـــتی نزدیک به 9 هزار سال است، در موزه باستان شنــاسی نگــهــداری می شود.ابـزاری از جنـــس استـــخوان، وسایـــل سنگــی در ابعاد کوچک و بزرگ و مجسمــه هایـی ساخته شده از گل، ظروف سفـالـــی نخودی مزیـــن به نقش های هندســی و به رنگ سیـاه، کاسه، لیوان، برخی از اولیـــن ساخــته های بشر در دوران نوسنـگی است که در ایــن موزه نگـهداری می شود؛ ابـــزار و وسایــلـــی که در ساخت آن از تکنیک و مهـارت خاصـــی اســـتـفـاده شده و معرف فرهـــنـــگ و تمـــدن در آن دوران است. همچنـین کتیبه ای به خط میـــخــی که متعلــق به دوران پادشــاهـــی هخــامنشــیـان اسـت، در ایـن موزه قرار دارد.

قلعــه شمــس آبــاد

 

یکی دیــگر از عمارات تاریخـی شهــرکـــرد، قلعـه شمــســـ‌آبـــاد است که در 15 کیلومتــری این شهرســتــان قرار گرفـــتــه و از قدمتـــی بالـغ بر 120 سال برخوردار اسـت. این بنـــای کهـن در اوایـــل دوران حکومت پهـلوی، به دســـتور «یوسف خان امـــیـر مجاهـــد» از خان های بخـتـــیـــاری و در دو طبـــقـــه احـــداث شد. سازنــدگان ایـن عمــارت تاریخـی، با ایجـاد و احداث ستون های مکــعبــی شکـل که با نقـــش هایــی از گیـاهان و تصــاویری از انسان (پیـکـــر مردانـــی مسلــح که لبـاس محــلی به تن دارند)، تزيین شده اســـت، زیبـایـــی خیــره کننـــده ای را به آن بخـــشیــدهــ‌ـــاند.

امام زاده حلیـــمه و حکـــیــمه خاتون

یکـــی از امـاکــن مذهــبــی و تاریـــخــی شهـرکـرد، بارگـــاه امــامزاده حلــیمــه و حکـیمــه خاتون است که در خیــابان ولیعصر این شهــرســـتــان قرار دارد. بنـای عمــارت متـــعـلــق به دوران حکومت قاجاریــان است و نســـب این دو امـامزاده به امـام موسی بن جعـفر(ع) میــ‌رسـد. ساخـتمـان اصـلـــی آرامگـاه با ملـات خشت، آجـر و گچ ساخـتـــه شده و در دوران مخــتلف مورد مرمــت و بازسـازی قرار گرفتـه و در دوران پهلوی، در آن نوسازی صورت گرفتـه اسـت. البته به نظــر می رسد که عمـارت نخــســـتـــین آن که متعـــلق به مجموعه اتابـــکان فارس است، به دلــیــل گذشـت زمــان و رخدادهــای مخـتــلف تاریــخــی دچار آســـیـب شده و بخــش های مختلفی از آن از بین رفــتــه که به تدریج بازسازی و ترمــیـــم شده است.

در شهرکـرد که می توان آن را در گروه یکــی از کهن‌تـریـــن منـــاطـــق سکونت بشــری نامــیـــد، آثــار تاریخـــی، جاذبه های گردشـــگـــری و زیبـایـی های طبـیـعی متعددی وجود دارنــد که می توان به کوه غارون، پل خراجـــی واقع در روستـــای خراجی، روستــای سورک، سقــاخــانـــه اربــاب میـرزا، موزه کار و زنــدگی، امـــام زاده عبـدا… سورک، قلــعه صمــصام الـســـلطــنـــه، قلعـه سورک، آبـــشار زرد لیمـــه (بوینه)، شیـر سنگـی (بردشیــر)، قلعـــه دزک، منطقـــه بازفت، کتــیـــبــه‌هــای سنگی رخ، غار تنگــه خراجـــی، مسجـــد جامــع هرچگـــان، امــامـزاده سبزپوش و … اشاره کرد.

حمام خان،پل زمانخان سامان و مکان های تاریخی شهرکرد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.