حمیدرضا پگاه و همسرش | بیوگرافی و عکس های حمیدرضا پگاه

حمیدرضا پگاه یکی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران می باشد حمیدرضا پگاه در سریال های بسیاری به ایفای نقش پرداخته است او یک دختر به نام حنا دارد او بسیار مهربان و خانواده دوست است نغمه نادری همسر حمیدرضا پگاه می  باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر حمیدرضا پگاه و همسرش | بیوگرافی و عکس های حمیدرضا پگاه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: حــمـــیدرضا پگـاه در ۱۱ دیــ‌مــاه ۱۳۵۰ در شهر تهـــران به دنـیـــا آمـــد. وی در خانوادهــ‌ـای هفت نفره به دنـیـــا آمـــد و سه خواهر و یک برادر دارد و خود فرزنـد دوم خانواده اســت. پدر وی کارمنـد بازنـشــستـه اســت. وی تا چهـارم ابتــدایی در محلــهــ‌ی خیـــابــان دلگـــشــای پیــروزی ساکن بود. اکـنون ساکـــن غرب تهــران اســـت
شروع فعـالـیت هنری

حمـیــدرضا پگــاه بازیگر سینما و تلویزیون است. وی فعالــیـــت هنــری خود را در سال ۱۳۷۲ با بازی در سریال ضلــع ششــم به کارگـردانـی مسعود فروتن آغاز کرد.

وی در تلویزیون با سریــال «با من بمان» و سریال «تفـنـــگ سر پر» شنـاختـــه شد. با من بمــان سریــالـی اســـت به کارگـردانی حمید لبخــنـــده که در سال ۱۳۸۰ به سفـارش شبـکه ۳ سیمـــا ساختـــه شد؛ و در سال ۱۳۸۱ به روی آنتـن رفت. در ایـن سریـال بازیـگـرانـی مانـــند یکتا ناصـــر، افـسـانه بایگــان، سام درخشانـی ایـــفـای نقــش کردند.

تفنگ سر پر داستـان مرد جوانی به نام غیـبـیـــش (با بازی حمــیدرضـــا پگــاه) است که در زمان جنــگ جهانی اول زنـــدگـــی می‌ــکــنـــد. در ایــن دوران به دلیل خودکامــگـی خانـــ‌ــهـا، حکــام محـلی، رجال دربـاری، شاهزادگـان قاجــار و بیـگانــگان اشــغالگـر، روزگــار مردم به‌ـــسخـتی و تیـرگی میـ‌گذرد. این سریال در فاصــلــه سال‌ـــهای ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۱ در گروه فیلم و سریــال شبــکـه یک سیمـــای جمهوری اســلـامـــی ایران به کارگـــردانی امـرالـــلـه احمـــدجو ساخته شد و در سال ۱۳۸۱ پخـش گردیـــد.

حمـــیـــدرضا پگاه دارای صدای خوبی اسـت و چنـــدیــن دفعه به او پیشنهـاد مجـری‌ـــگـــری شده اســـت که وی مخــالـــفـت کرده اســـت. کمـــتـرین دسـتمزدش در همـــان کار اولش بود که ماهی پنـجــاهـ‌ـــهـــزار تومان گرفت. در فیـلــم «چند تار مو» به کارگــردانی ایــرج کریمــی هم افــتــخاری و رایــگــان بازی کرد.

ازدواج و همــســـر حمـــیـدرضــا پگاه

وی با نغمه نادری کارگـــردان تئاتـــر ازدواجـــ‌ـکـرده اســـت و اکنون صاحب یک دخــتـــر به نا حنـا پگـــاه هســتـنـــد. همـسـر وی می‌ــگوید که حمیــدرضـا بسیـــار خانوادهـ‌دوست است و وقت خود را تلــف نمـی‌ــکـند و اوقاتـــی که بیـکــار اســت و وقت آزاد دارد، در خدمت خانواده اسـت.

حمیدرضـا پگاه و همســـرش نغـمه نادری

بازی در تیـــم پرســـپولیس

وی به فوتبـال علـاقــه خاصــی دارد و در دوران کودکــی عضو تیـــم نونهالـان راه‌ــآهــن سپـس نوجوانـــان پاس و جوانـان پرســپولیس بود؛ اما وی دچار مصدومیـت شد و رباط صلیــبی و میـنـیـسک پایـــش پاره شد و بهـ‌اجبار ورزش را کنـــار گذاشــت. حمیدرضـــا پگاه عاشـق سوارکـاری و شنـــا اســـت و سوارکـــاری را خوب بلــد است.


خصوصیات اخلاقـــی و علــاقهـ‌هـای حمیــدرضا پگاه

وی از کارهای کیشـــلوفسـکــی خوشش میـــ‌ـآید و فیـــلم «لیــلـا» ساخـــته داریوش مهـرجویی را خیــلی دوست دارد. یکی از فیلــم‌ـهای موردعلــاقــهـــ‌ـــاش هم «گوزنــ‌ـــها» ست. از هنرهای تجـســـمی خوشش می‌آیــد. وی می‌ــگوید زمانـــی که خوابــش بیاید و شرایـــط خوابـیدن مهـــیا نبـاشـــد بدتریــن ساعــت زندگی وی است و رابـطـه‌ــی خوبی با سیبـیل گذاشتـن ندارد و تا حد ممــکن در گریم هم از سبیـــل گذاشتــن دوری میــ‌ـکند.

پ.ن: خدایی با سبیـــل خوشتـــیـپ تر و جذاب تر شده نظــر شمـــا چیه؟

کارنامهـــ‌ــی هنــری حمیــدرضـا پگـاه
فیـلـــمـ‌ـــهـــای تلویزیونی

پیـــشـ‌پــرده (۱۳۸۲)
چکمـهـ‌ـهای اســـتـایــن (۱۳۸۲)
از شنبه تا پنجـ‌ـشــنـبــه (۱۳۸۴)
جای او دیــگر خالــی نیــسـت (۱۳۸۴)
همـــیـــشه مادر (۱۳۸۵)
زائر (۱۳۸۶)
نامادری (۱۳۸۶)
گامی در تاریکـــی (۱۳۸۶)
زهـر و پادزهـــر (۱۳۸۶)
ایــن پرونده مخـتومه نیسـت (۱۳۸۶)
نیـرنـــگ (۱۳۸۷)
مرد زیبا (۱۳۸۷)
انتـــقال (۱۳۸۷)
من و شیطـــان (۱۳۸۷)
عمـــلـیــات پایـتــخت (۱۳۸۸)
حباب (۱۳۸۸)
مهـــر بی‌پایـان (۱۳۸۸)
سایهـ‌هـــای بلند گنــاه (۱۳۸۸)
مادرانـــه (۱۳۸۸)
بدل (۱۳۸۸)
هشت (۱۳۸۸)
دو روز در جاده (۱۳۸۹)
دوراهـــی (۱۳۹۰)
حرفهــ‌ای (۱۳۹۰)
ساعـــت صفر (۱۳۹۳)


فیــلــمـ‌هــای سیـنـــمــایی

ایـن زن حرف نمی‌ــزنـــد (احمـد امیــنی، ۱۳۸۱)
عاشــق متــرســک (مهدی نوربـخـش، ۱۳۸۲)
چنـــد تار مو (ایرج کریمی، ۱۳۸۲)
مواجهــه (سعـیـد ابراهـیـــمی فر، ۱۳۸۳)
شبـــانـــه (امــیـــد بنـکـدار و کیوان علـیـــ‌ـمــحـمدی، ۱۳۸۳)
صحنـــه جرم، ورودمـــمـــنوع! (ابـــراهــیــم شیبـانــی، ۱۳۸۴)
پرونده هاوانا (علــیرضا رئیســـیان، ۱۳۸۴)
جای او دیگـــر خالــی نیـــست (مهرداد خوشبخـــت، ۱۳۸۴)
شبــانــهــ‌ـروز (امــیـد بنــکدار و کیوان علــیــ‌ـمـــحمدی، ۱۳۸۷)
برخورد خیلی نزدیک (اســماعیل میــهـــن‌ــدوست، ۱۳۸۷)
قلـــادهـــ‌هـای طلــا (ابوالقــاســـم طالـــبـــی، ۱۳۹۰)
یکـــی میــ‌ـــخواد باهـــات حرف بزنـه (منوچهــر هادی، ۱۳۹۰)
فرزندخوانـــده (وحیــد نیـک‌ـخواه آزاد، ۱۳۹۰)
ساعـــت یک‌ـــنــیــمــه شب (شاهـیــن بابـــا پور، ۱۳۹۱)
گیـلـــدا (کیوان علی‌ــمـــحمدی و امیـــد بنـکدار، ۱۳۹۵)
رقـصـــ‌ــپـــا (مزدک میـــر عابـــدیـنی، ۱۳۹۵)


مجموعه‌های تلویزیونی

ضلع ششـم (مسـعود فروتن، ۱۳۷۲)
بهــ‌ــسوی زنــدگی (مســـعود فروتن، ۱۳۷۴)
شنـ‌های کف رودخــانه (یوسف سیـــد مهـــدوی، ۱۳۷۶)
تفــنــگ سر پر (امــرالــلـه احمـدجو، ۱۳۸۰)
با من بمـان (حمـیـــد لبــخــنده، ۱۳۸۰)
شبــی از شب‌ـــها (رضـــا کریــمــی، ۱۳۸۱)
آخریـــن گناه (حســـیـن سهـیــلی زاده، ۱۳۸۵)
تا رهــایــی (حسین تبـــریــزی، ۱۳۸۸)
یک روز قبل (صادق کرم یار، ۱۳۸۹)
پیدا و پنـــهـــان (چراغ هارا خاموش میـــ‌ــکنــم) (شهرام شاهـــ‌ـحـسـیــنـــی، ۱۳۹۰)
حیـــرانـــی (کیوان علــیـــ‌ـمحـمــدی و امـــیـــد بنــکدار، ۱۳۹۰)
نیـــلــی تراز مهــتاب (محــســن یوسفی، ۱۳۹۲)
آوای باران (حسین سهـیـلـــی زاده، ۱۳۹۲)
زاویه هفتم (محمود معظمی، ۱۳۹۳)
عاشقــانه (منوچهــر هادی، ۱۳۹۵)
گیـلــه وا (اردلــان عاشوری، ۱۳۹۶)

حمیدرضا پگاه و همسرش | بیوگرافی و عکس های حمیدرضا پگاه

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.