خاصیت فلفل برای خانم های حامله و باردار

فلفل خاصیت های بسیاری برای زنان حامله و باردار دارند فلفل به تنهایی دارویی افسردگی برای زنان باردار هست سیستم ایمنی بدن را بیشتر مینماید فشار خون پایین برخی از زنان باردار بالا می شود فلفل باعث می شود فشار خون تان کنترل شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خاصیت فلفل برای خانم های حامله و باردار را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: از ولع غذایـــی گه پیدا کرده ایـد، زیاد تعــجب نکنید! چون دوران بارداری هر زني زمــانــی است که هوس هاي او به دنــبال مصـــرف مواد غذايي عجــیــب و غریـــب مي باشد. البتــه، ممــکن است با آغاز دوران بارداري در بدن برخــي از زنـان، ولع مصرف مواد غذایـــی گرم و تنـــد در اين افراد به طور ناگهــانی افـزایــش یافـته و بعـــد از گذر مدتـي هم، با سرعـــت خاموش شود.

با اين حال، در بدن بســـیـاری از زنان باردار، هوس مصرف مواد غذایـی تند با پیـــشرفـت دوران حامـلگی افـــزایــش می یابـــد. با اين توصيفات، ممـكــن است هنگامی که شمـــا زن باردار در مورد مواد غذایی تنـد صحـبت می کنید، نتوانـــيد از مزه تنـــد و خوشایـنــد فلفل چشـــم پوشی نماييد!

تعـدادی از افـراد باتـــجربه در مورد مصـرف مواد غذایی تنــد که مملو از فلــفــل هستند، در دوران بارداری زنان هشدار می دهــنــد. آیا فکر می کنــیـــد كه حقــیـــقـــتـی ترسنـــاک در پشت ایــن افســانـه ها و مصـرف مواد غذایـی تنـــد و گرم در اين دوران حساس وجود دارد؟ بیــاییــد برای پیـدا کردن اين حقیـقت، ادامـه مقالـــه زیــر را با دقـت مطـــالـــعه کنیـم!

به غیر از طعـم تنـد، برخـــی فواید سلـــامــتـی نیـز در فلـفل وجود دارد که با خوانـــدن ادامـــه اين مقاله، آن ها را خواهیم شناخـــت. تعـدادي از ایـن مزایا عبارتند از:

1. فلفـــل عامــلــي براي کمـــک به هضـــم مواد غذایی در بدن زنان باردار:

به دلـیل این که با آغـــاز دوران بارداری در بدن زنـــان، عملکرد دستـــگاه گوارش اين افـــراد دچـــار مشـــکل می شود، بنــابـراين مي توان ادعـا كرد كه مصــرف فلفـــل در دوران بارداری می توانـــد نقش مهـــمی در بهبود عمـلـکــرد دستگــاه گوارش داشــتـــه و به از بیـن بردن مســائل مخـتلــف مانـنـــد نفخ، تولیـــد گاز در روده ها و گرفتگـــی عضـــلـــات زنــان باردار کمــک زیـــادی بكـنـد.

2. فلـفـــل و جلوگیری از بروز بیــمــاری سرطان در بدن زنـــان باردار:

هنــگــامـــی که زنـــی حاملــه می شود، بدن او دچـار تغـــییرات بسـیــاری می گردد. اين تغـــييرات هم به نوبه خود ممـکن است منــجر به بروز آسیب های اکـــسیــداتـــی و در بدن آن ها شده و باعث مبـتـلـــا شدن زنـان باردار و جنــين داخل رحم اين افـراد به بیماری سرطان شود. فراموش نکــنـید كه فلـــفل دارای کاروتنوئید می باشـد، که نوعی آنتی اکـسیــدان اسـت. این ماده می تواند از هر گونه آســـیب به DNA بدن زنان حامله جلوگیــری کرده و اين افـراد را از ابـــتــلــا به بیمـاری سرطـــان محــافــظت کند.

3. فلـفــل، وسیـلـه براي مبـــارزه با بروز آکنـه در بدن زنان باردار:

همانـــطور که می دانید بسیـــاری از زنان حاملــه تا پایـان دوران بارداری خود با مشکل آکـــنـه و دیـگر مشکلات پوستـی مواجـه می شوند. امــا فلفـل حاوی موادی اســـت که مصــرف آن ها در ایــن دوران حســاس می توانـد باعث تقویت پوست مادران باردارشــده و از آن ها در مقـــابل بیمـــاری های مخـتــلـف پوستی محــافظــت کند.

4. درمان سرفه و سرمـاخوردگــی زنان باردار با مصرف فلفل:

یادتان باشــد كه مبتـــلا شدن زنـان باردار به بیماری سرمــاخوردگـی می توانــد یک مزاحــم واقعـی براي خود اين افراد و جنــين داخل رحمــشـــان به شمــار آيد. خوشبـــختـانه، مصرف فلفل در دوران بارداری زنـــان در ایـــن مورد هم بسـیـــار کمک کنــنده اســـت. البتــه، هیـــچ مدرک علـمـــی درباره ایـــن ادعـا وجود ندارد، امـــا از دوران قدیـم و در فرهـــنگ های مختلف جهـان، از فلـفـل برای درمان بیمـــاری سرمـــاخوردگــی و سرفه زنـــان باردار اسـتفاده مي شده اسـت.

5. فلــفــل، به عنوان یک داروی طبـــیـــعی ضدافســـردگـــی براي زنـــان باردار:

به دلـــیل این که زنـان در دوران بارداری خود، دچار اضطراب و افـسردگـــی می شوند، بنـــابراين مي توان ادعا كرد كه قرار دادن برخــی مواد غذایـی از جمــله فلــفل در رژیـم غذایـــی اين افـراد یک راه بسیـــار خوب برای مبارزه با ایـن مشکل خواهـد بود.

6. فولات موجود در فلـفـــل، مفيد براي زنــان باردار و جنــين:

همانــطور که می دانـــید بدن زنـــان در دوران بارداری به فولات و یا اســـید فولیـک زیـــادی نیـاز دارد، تا بتوانـد از بروز مشــکل نقـص در لوله های عصبی جنـــیـــن داخل رحم خود در هنــگــام تولد جلوگیــری کند. به همـیـــن خاطــر، مي توان ادعا كرد كه قرار دادن انواع فلـــفــل در برنـــامه غذایی این افـراد که حاوی مقـــدار زیادی فولات هســـتــنـد، ایـده بسیـار خوبی خواهد بود.

7. افزایـش قدرت سیســـتـم ایـــمـنــی بدن زنان باردار با مصــرف فلفــل:

با شروع دوران حامـلگـی در بدن هر زني، قدرت سیستم ایـمنــی او به شدت کاهـــش می یابد. از آن جايي كه فلـــفـــل حاوی ویتــامـیــن C بالـایی اسـت، مصـرف آن در ایـن دوران حساس می توانـــد قدرت سیـــســـتــم ایمــنی بدن زنـان باردار و جنــين داخل رحم اين افــراد را افـــزایش داده و از بروز بیمـاری های شایع مانند سرمـاخوردگی و سرفـه در طي دوران حاملگـی جلوگیـــری کند.

8. حفـظ تعـادل فشار خون زنان باردار با مصـــرف فلـفل:

همـــانطور که می دانیـد فشار خون بالـا یک تهدید بزرگ برای سلــامت زنـان در دوران بارداری محــسوب می شود. مصـرف پتــاسیــم در ایـــن دوره از زندگـی به زنان باردار کمـک می کند تا فشار خون خود را کنـــترل کنـــند. پس، مي توان ادعـا كرد مصـرف فلــفل هم که سرشار از پتـــاسیــم است، می تواند فشـار خون را در بدن زنــان باردار کنترل کرده و از بروز بیماری پره اکـــلـامـپــسی در بدن اين افـــراد جلوگیـری کنـــد.

الـــبتـه فراموش نکـنـــیـد كه بسیـاری از فوایـد مصرف فلــفل به دلیـل طعـم تند آن اسـت! با اين حال، ممــكـــن اســت بر اثـــر افـــراط در مصرف این ماده غذایـی، عوارض جانــبی منـفـی نیـــز در بدن زنــان باردار به وجود آیـد، که شدت اين عوارض در بدن افـراد مخـتلــف بسـتـــگــی به قدرت بدنی آن ها داشــتــه و متـــفـــاوت از ساير زنان باردار اسـت.

عوارض جانبـی مصرف فلفـل در دوران بارداری:

در ادامـــه ایــن مقــاله، عوارض جانبـــی مخـــتــلف ناشــی از مصــرف ادویه هايي ماننـــد فلـــفــل در دوران بارداری زنــان بیـــان شده اســت، که عبارتنـــد از:

1. بروز مشـکـــلاتي در دســـتگاه گوارش زنان باردار با مصرف فلفل:

مصرف بیـــش از حد فلفل می توانــد منـــجر به بروز مشکلات گوارشـــی در بدن شما شود. به خصوص اگر شما هم جزء مادران بارداري هستيد كه دارای معده حساسی مي باشــنــد، بایـــد از مصـــرف فلــفـــل در دوران بارداری خود اجـــتـناب کنــيد.

2. بروز آلـرژی در بدن زنان باردار و جنـــين با مصرف فلــفـل:

همــچنـــین، فراموش نکنید كه مصرف بيش از حد فلـفــل در دوران بارداری زنان می تواند باعث بروز علــائم آلــرژیکـی در بدن اين افـراد شود. پس، اگــر شمــا هم به عنوان یک زن حاملـه، قبــل از باردار شدن هم علائم حســاسـیــت را در بدن خود تجربه می کردیـد، واضـح اسـت که بایـــد در طي كل دوران بارداری از مصـرف فلـفل سیاه و سفـــید جدا خودداری نمـــایـید.

بنــابــراین، هنــگـــامــی که زنــی باردار می شود، مصرف فلــفـــل و عوارض ناشی از آن یک نگرانی بزرگ خواهـــد بود! امـــا ایـن نکته به آن معـنـــا نیـست که زنان حامـلـــه نمـــی تواننـد غذاهـای خود را با انواع فلـفـل ها مزه دار کنند! یادتـان باشد كه اسـتفـاده از فلـــفل در اندازه کم و متعادل در رژیم غذایـــی زنـــان حامـله زیـان بار نیــست! اما مصرف بیـــش از حد آن می تواند برای سلامـــت خود مادر و جنـــین داخــل رحـم او بسـیـار خطرنــاک باشد. اگـر شما هم به عنوان یک زن حامــله در مورد مصرف فلــفـــل در دوران بارداری خود تردیـــد دارید، از مشورت کردن با دکـتـر متـخصـــص زنان و زايمـــان معالـــج دریـــغ نکــنید.

در نهايت، فراموش نکنـــیــد كه هوس ها و ولع مصرف برخـــی مواد غذایی در دوران بارداری زنـــان گذرا هســتــنــد، امـــا سلامت مادر و فرزنـــد متولد نشــده او چیــزی اســت که بســیـــار مهم بوده و با با رعــایت نکات بهـداشتی در طي اين دوران حساس تامیـــن مي شود.

خاصیت فلفل برای خانم های حامله و باردار

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.