خانم صیغه ای و بلایی که در حمام بر سرش آمد / دختران بیچاره مدرسه بودند

خانم صیغه ای و بلایی که در حمام بر سرش آمد / دختران بیچاره مدرسه بودند

خانم صیغه ای و بلایی که در حمام بر سرش آمد / دختران بیچاره مدرسه بودند

ماجرا از این قرار بود که مرد معتادی که همسر صیغه ایش را داخل حمام به قتل رسانده بود و ودختران ترسان و بیچاره ای که در مدرسه بودند .

به گزارش مجله سرگرمی خبری دانستن : کـارشنــاس‌هــای پزشکــی قانونی پس ازتحــقـــیقات تخصــصی،اعـــلـــام کردند مرد «شیـشه ای» که همســـرش را به قتـــل رسـانده بود جنون دارد.

این مرد اردیــبهــشت امسـال در توهمـی جنون‌ـآمیز همـسرش را خفـه کرده بود. ضمن این‌که دو دخـــتــر خانواده نیـز اعلـام کرده بودنـــد به خاطـــربیمـــاری پدرشان شکــایــتی از او ندارنــد.

مرد معـــتـــاد 50 سالــه که همـسـر میـانـسالش را با پارچهــ‌ـــای در حمــام خفه کرده بود درنخـــسـتـین مرحـــله بازجویی به بازپرس محســن مدیــرروستا ازشـعــبه ششم دادسرای جنایــی تهران گفــت: «24 سال قبــل با همــســـرم ازدواج کردم الـبـته او همسـرصـیــغه‌ـــایـ‌ـــام بود و حاصل ایـــن ازدواج دو دختـر است که زمـــان قتل به مدرسه رفـته بودنــد.مجله دانستن

میـ‌دانـم از زمـانـــی که با همـسرم ازدواج کردهـ‌ بودم او داخــل شکـــمـــم ردیـــاب -جی پی اس- کار گذاشـته بود و هر جا میـ‌رفـــتــم رد مرا می‌ـزد. سر این موضوع بشـدت ناراحت بودم و به همـــیـن دلـیل باهـم درگیر شدیــم.

دعوای ما ازاتاق پذیـــرایی شروع و به حمــام کشیـــده شد، تا این‌کـه برای پایان دادن به تمــامی افکـارمــنــفیــ‌ام او را خفه کردم.» در ادامـــه تحقـیقــات، کارآگاهان متوجه شدنــد متهـم مدت‌ زیـــادی اسـت که اعتـــیاد شدید به ماده مخـدر «شیشــه» دارد.

سرانجــام پزشـکی قانونی پس ازچـنــدین مرحله بررســی اعـــلام کرد که این جنایـــتـکـــارجـــنون دارد و به همیـــن خاطــراو راهی بیمـــارستـان روانــی شد.

خانم صیغه ای,دختر صیغه ای,شماره موبایل زن صیغه ای,زن صیغه ای,داستان سیکسی زن صیغه ای,

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.