ترفندهای برای خرید و انتخاب کاغذ دیواری متناسب با دکوراسیون

کاغذ دیواری ها می توانند نقش مهمی در زیبایی خانه شما داشته باشند بیشتر افراد نمی توانند کاغذ دیواری متناسب با رنگ دکوراسیون انتخاب نمایند و با انتخاب کاغذ دیواری اشتباه خانه خود را زشت تر می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ترفندهای برای خرید و انتخاب کاغذ دیواری متناسب با دکوراسیون را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : معـمولا بسیاری از افــراد در مورد اســـتـــفاده از کاغذ دیواری برای منـزل خود دچار شک و تردیــد هستـــنـــد. علـت آن را می توان در عدم آگـاهــی نسـبت به پاسخ سوال هایــی دانـست که در ذهـن خود دارند.

ایـن اتـفــاق به خصوص برای افـــراد اجـــاره نشــیـن بیش تر رخ می دهد. امــا اگـر به صورت جدی در مورد ترکـــیـــب کاغذ دیواری در طراحی خانه خود فکر می کنــیـــد، در ایـــن جا برخـی نکات لازم از ابـــتدا تا انـــتــهــای کار با کاغذ دیواری را به شمـــا یادآوری می کنــیــم. با داشــتــن فکـری باز و اطلـاعات کافی می توانـــیــد ایـن کار را به آسانـــی انجـــام دهـــید.

۱- چســب های مناســب و با کیفیـت

برخــلاف باور عموم کاغـــذ دیواری دائم و همـــیـــشگــی نیـست. در گذشتــه، چسب های کاغذ دیواری به گونه ای بودنـــد که به راحـــتی حل نشــده و باعـــث می شدند جدا کردن کاغــذ از روی دیوار بسیـار دشوار شود. امروزه، با وجود چسـب های پیـش رفتــه تر ماننــد چسب سلولزی، چسبنــدگـــی و فراینـــد جدا شدن ساده تر شده اســت. بدیـــن ترتیب شمـــا دیــگـر نگرانـی برای جدا کردن کاغذ دیواری را نخواهـــیـد داشـــت. همــچـــنین اگر تصــمـیم به فروش خانه خود داریــد یا اجـاره نشیــن هسـتــیـد، با برداشـــتـــن کاغــذ، به دیوارهای خود آســیـب نمــی رســانــیـــد.

۲- یک نصــاب کاغـذ دیواری ماهـر

ارزش اســتخــدام یک فرد با تجــربه برای نصـب کاغذدیواری در ایــن است که تضمین می کنــد که گام های درســت برای آماده سازی و جلوگیری از آسیـب به دیوارهـا برداشــتـــه شده اسـت. همــچـنـیـن تضــمـیـن می کنـــد که به خوبی نصب شده و در صورت نیاز نیـز به راحـتـــی جدا می شود. امــا اگر تصـمـــیم داریـد که کاغـــذ دیواری را خودتـــان نصـب کنید، مطـــمئن شوید که اطـــلاعات لازم در مورد نصـــب را داریـد و یک چسب با کیـفیــت عالــی را خریداری می کنـیـد. به طور کلـی صرف نظـــر از ایـن که چه کسـی نصب می کنــد، اطـمـــیـــنان حاصل کنیــد که دســتورالعمل های مربوط به کاغـــذ دیواری خوانده شده و آنچه را برای دیوارهـــایتان منـاســـب اسـت انجام می شود. به طور مثال بررسی نوع دیوارها در خانـــه می توانـــد از ساده تریـــن راه ها برای جلوگیـری از مشکــلات باشــد.

۳- آمــادگــی دیوار قبل از نصب کاغذ دیواری


اطـمـینــان حاصل کنــید که دیوارهای خود را به درســتـی برای نصــب آمـاده کرده ایــد. دیوارهای ناهــموار یا آسیـــب دیده ممـــکــن اســت مســـتــلــزم زیــرســازی های بیـش تری نسبـت به سایر دیوارهــا باشــنـد و عدم انــجـــام صحـیـــح ایــن کار ظاهر نامتقارن یا غیـــر یکـــنواخت را به دیوارهــای شمــا می دهـد. از نکات مهم دیـــگر انـدازه گیـری دقــیق برای سفارش رول های کاغـذ دیواری اســـت زیرا شمـــا نمی توانید کاغــذ دیواری را بعـد از نصـــب زمـــینه حرکــت داده یا تنظــیم کنید، بنابـراین بایـد از کنـــار هم قرار گرفتن دقـیق رول ها اطمــینـان حاصل نمـایید.

۴- انتخاب نوع کاغـــذ دیواری


هنـــگامــی انــتخـــاب کاغــذ دیواری بایــد از انواع آن به خوبی آگـاهی داشـتـــه باشیـد. تفـــاوت های بسیـــاری مابـــیــن انواع کاغـذ دیواری وجود دارد که می تواند تاثـــیـر زیـــادی در نتـــیـجه نهایــی کار داشتــه باشد. از جملــه مواردی که شرکت آیـــدی به آن اشـاره می کنـــد سهولت جدا شدن کاغذ دیواری، تفــاوت در ضخـــامت ها و در نتیــجه سهولت نصـب و مهم تر از همــه قابــل شستـــشو یا غیـــر قابــل شستــشو بودن آن ها است.

۵. انــتخاب چاپ کاغذ دیواری

بعـد از کمــی بررسی شما متوجه می شوید که مارک های مخـتلـف، کاغذ دیواری های خود را از راه های مختلـــف تولیـــد می کنـنـد، بنـــابـراین در هنگام انـتخــاب دقـت نمایید که طرح و نقـش و جنس مورد نظـــر شما قابلیــت چاپ دارد یا خیر. اگر از نظــر زمـــان و بودجه این امکـــان برایتـــان وجود دارد می توانید چاپ مورد نظـر خود را سفـــارش دهیـد، در غیـــر این صورت با ملــاحـظه تصـمـــیم گیری کنـید.

ترفندهای برای خرید و انتخاب کاغذ دیواری متناسب با دکوراسیون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.