خودکشی مرد بعد از خفه نمودن زن خوشگلش در مشهد

مرد مشهدی که یک زن خوشگل داشت به دلیل مشاجره و دعوای خانوادگی زنش را روی تخت خواب خفه نمود و رگ گردنش را با تیغ برید و در خانه را قفل نمود و هر دو در این خانه حبس شده و مردند این خانه مستاجری آنها بود و این زن و شوهر به تازگی ازدواج نموده بودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خودکشی مرد بعد از خفه نمودن زن خوشگلش در مشهد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : خودکـــشی مرد بعد از قتل همسرش , پنــج شنبـــه گذشــتـه یکـی از ساکـــنــان مجـــتــمـع ۴ واحدی در شهــرک رضویه مشـهد به مسـتـــاجــریکه از حدود دو هفـتـه قبـل در یکی از واحــدهای ایـــن ساخـــتمـان سکونت داشـت اعتـراض کرد که وضعــیت لوله کشــی ساختمان را بررســـی کنــد چرا که سقــف منزل آن ها به شدت دچار رطوبت شده است.


خودکشـی مرد بعـــد از قتـل

مسـتـــاجـــر جوان نیز قول داد که به زودی مشـــکـل را رفع می کنـــد تا ایـــن که چنــد شب بعدوقتـــی همسایه از یک مجلـــس مهمانـــی به منـــزل بازگـــشـت، متوجه شد آب از سقـــف ساخـــتـــمـان سرازیــر شده اسـت.

او با نگرانی به طبقـــه بالا رفت اما هرچه زنگ واحد آپـــارتمـانــی را به صدا درآورد کسـی در را باز نکرد.همســـایـــه که از ریزش گچ های سقف منـــزلــش نگران بود و صدای آب نیز از واحـــد آپارتــمــانی همـســایـه تازه واردبه گوش می رسیـــد هراسان با آتـش نشـانـــی تماس گرفــت. دقایـقــی بعـد نیـــروهای آتش نشانـــی به ناچار حفــاظ واحــد آپــارتمانی مرد ۳۳ سالـه را گشودند و وارد خانه شدنـــد امـا صحـــنـــه ای وحشــتــنــاک مقـابل آن ها قرار گرفــت.

جسد زنی داخل رختـــخواب پهـن شده در پذیـــرایـی افتــاده بود و پیـکر بی جان مردی نیـز درون آشپـزخانه قرار داشــت.خون زیادی در سراسر اتــاق ها و حتی سرویس بهداشـتی به چشم می خورد.آثــار کبودی ناشـــی از انـســداد راه تنفــسـی روی صورت و گردن زن ۲۶ سالــه نمـــایان بودو حکـایـت از آن داشت که وی با فشار بر عناصــر حیـــاتی گردن به قتـــل رسیــده است.
خودکشی مرد بعـــد از قتـل همــسرش در مشــهـــد

ادامـــه بررســی ها همچــنیــن نشــان می داد که مرد ۳۳ ساله پس از قفـل کردن در منزل از داخـــل با تیغ رگ های دست و گردنـش را زده اسـت و سپـس داخـــل آشپزخانـه روی سینــک دســـت شویی افتاده و به دلــیـــل شدت خون ریــزی جان خود را از دســت داده اسـت.بنـــابــر گزارش خراسان این در حالی بود که همســـایگــان این زوج جوان، از اختــلـــافات شدیـد خانوادگـــی بیــن آن ها سخـــن می گفــتــند.

یکی از همســایـــگان آن ها به بازپــرس شعـبــه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انـــقـــلـــاب مشهد گفت:
ایـــن زوج مدام با یکدیـگر مشاجـــره می کردند و صدایشان در بیـرون از خانه نیـز شنیده می شد.آن ها در شب وقوع حادثه هم با یکدیـگــر جر و بحـــث می کردند که به طور ناگـــهانـــی فریادهـــای زن جوان خاموش شد. با انــتقـــال اجســـاد قربـانـیـــان این حادثــه تلــخ به پزشـکی قانونی،تحــقیـــقات بیشــتــر دربـــاره چگونگــی وقوع ایـــن حادثــه از سوی قاضــی میرزایــی همـــچـنــان ادامه دارد.

خودکشی مرد بعد از خفه نمودن زن خوشگلش در مشهد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.