چگونه خلط سینه و گلو درد را در خانه درمان نمایید

گلو درد در فصل زمستان بسیاری از افراد را درگیر می نماید ولی گلو درد هایی که همراه با خلط باشد فرد را اذیت می نمایند گرفتگی سینه هم در فصل زمستان به همراه سرماخوردگی شایع می باشد عسل در درمان بیماری گلو درد بسیار موثر می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونه خلط سینه و گلو درد را در خانه درمان نمایید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

زمــســـتان برای افــراد بسیاری به معنـای فصــل گرفـــتـــگی سیـنـه اســت.در این شرایـــط مقـــدار قابـل توجهی مخــاط در سینه شکـل میــ‌گیرد و سرفـــه شدیـــد نیــز به خلاص شدن از آن کمـکی نمـی‌ـکــند. گرفــتگـی سینه میــ‌ـتوانـد به‌واســـطه بیــماریــ‌ـــهای مختــلف شکــل بگـــیـرد که شایعـ‌تـــرین آنــهـا سرماخوردگـی و آنـفـلوآنزا هستند.خوشبـخـــتـانـه روش‌ـــهــای مختلـفـی نیــز برای تســـکـــیـــن گرفتگـی سیـنه وجود دارند که از درمـــان‌هــای خانـــگی تا انواع مختلـف داروها را شامـل می‌شوند.

استفـــاده از بخـار

زمانـــی که دستگاه مرطوب‌ــکننده هوا کمکــی به بهبودی گرفتــگـی سیـنه شمـــا نمی‌ـــکند، دوش آب‌ـداغ و بخـار آن میـــ‌توانـــد گزینـــه موثرتری باشد. گزینه دیـگر اسـتـــفاده از یک کاسه آب داغ اســت، در شرایـطـــی که یک حوله روی سر خود انداخــته و بخـــار را به آرامی تنـفــس می‌کنـــیـد.بخــار گرم به باز شدن مسیرهــای هوایـی و بالــا آمـدن مخاط و تسهیـــل تخـــلـیــه آن کمک میــ‌کنـــد.افزون بر این، دوش آبــگرم و یا تنـفس عمیق برای چنـد دقـــیـقه میــ‌توانــند سطوح اســـتـرس شما را کاهــش دهنـــد.اگـر به آسـم مبـتـــلا هســـتـــیــد، نسـبــت به تنـــفـس بخار محتاط باشــید، زیـرا این کار ممکن اســـت موجب انقـبــاض مسیـــرهای هوایی شود.

اسـتــفــاده از دســـتـگــاه مرطوب‌کنـنده هوا

مرطوب ساخـتن هوا با استفـــاده از یک دسـتگـاه مرطوب‌کننــده هوا یک درمـــان خانگی خوب برای تسـکیـــن گرفـتــگــی سیـنه اســت. رطوبت به رقـــیــق شدن مخـاط سینـــه کمـــک میـــ‌ـــکـــند و از ایــنـ‌ـــرو بالـــا آمـــدن و تخــلــیه آن تسـهـیـــل می‌شود.الـــبـــتـــه استفـــاده از دسـتــگـــاه مرطوب‌کـــننـــده هوا به منظور درمـان گرفـتگـی سیـــنــه برای همه موثر نیـست، امـا ارزش امتحـــان کردن را دارد.

مصــرف عســل

یکـــی دیــگر از روش‌ــهـــای درمـانـــی طبــیعـی برای تسـکــیــن گرفتـگـی سیــنـــه افـزودن عســـل به ترکـــیــب آب ولرم و لیـــمو اسـت.عســـل می‌ـــتواند برای تســکیـــن سرفه شبانـــه در کودکان مبــتلا به عفونت‌حــتی بهتر از دکـســتـــرومتورفـان عمل کنــد.

اسـتــفاده از خلط آورهـا

سرمـــاخوردگـــی و آنفـلوآنزا اغلـب بهـــ‌واســطه عفونتــ‌ـهـای ویروسی شکــل می‌ـگـــیرند.اگــرچـه داروهای بدون نسخــه ایــن ویروس‌هــا را درمــان نمی‌کـــنـــند، اما در تســکیـن علـــائم بیـــماری موثر هستنـد. داروهایی که به نام خلـطــ‌آور شنــاخــته می‌شوند به تجزیــه مخـــاط در سینه کمــک می‌کــند.

نوشیــدن مایــعات

تامـــیـــن آب مورد نیـاز بدن می‌تواند به رقیــق شدن مخاط کمک کند.یک نوشیدنی گرم، مانـــنـــد چای بدون کافئین، میــ‌ــتواند هرچـه بیــشــتــر تسکـیــنــ‌دهنده باشـــد. همـــچـنـین، خوردن سوپ مرغ میـ‌ـــتواند به کاهـــش الـــتـهـــاب کمــک کرده و از ایـن رو به بهــبود گرفتگــی سیـــنــه کمــک کند.

اســـتـفـاده از کافور

پژوهش‌هــا نشـان داده‌ــاند که محـــصولاتــی ماننــد ویکـــس که بهــ‌ــطور معمول حاوی کافور، منتول، و روغن اوکالـــیـپـــتوس هستند میــ‌ـــتوانــند گرفـتـگـــی سیـنـــه را تسکین داده و کیـفـیــت خواب را افـــزایــش دهنــد.

چه زمـانی به پزشـک مراجعه کنــیم

گاهـــی اوقات گرفــتگـی سیـــنه یک مشکـل جزئی و بی‌ــ‌‌ــنـــیاز از درمـان است. اگــر چنــد بار در یک ساعت سرفـه می‌ـــکنـیــد و به‌ـــراحـتـی خلـــط دفــع میـ‌کنید نیـازی به درمـان خاصـی وجود ندارد.اما اگـــر گرفـــتگـی سیـنـه شمــا را آزار میـــ‌ــدهد، سرفـه از بین نمی‌رود و یا خلط به رنگ زرد یا سبــز است یا خون در آن وجود دارد، مراجــعــه به پزشک بهـــترین گزیـــنه اســت.

استفـــاده از روغن اساسـی

روغن‌ــهای اساسـی تهیــه شده از منابع گیـاهــی یکــی دیگــر از درمانــ‌ــهـای طبیعی برای گرفتـگـی سینه هســـتنـــد. نتایـج یک مطـــالعـــه روی 14 روغن اســـاســی مختلــف نشان داد که آنـها دارای خواص قوی در برابر باکـــتری‌ـــها هسـتـــنـــد. اگـرچـه عفونت‌ـــهای باکـتریـایـــی نســـبت به عفونت‌ــهــای ویروسی شیوع کمـتــری دارنـــد، اما میـ‌ــتواننــد موجب گرفـــتـگـی شدیـــد سینه شوند.روغنــ‌های اســـاسی دیـر زمـانــی اســـت که برای درمـان سرماخوردگـی، برونشیت، و عفونت‌های سیـــنوسی اســـتفـــاده می‌شوند.مطالـعـات پیـــشــیــن نشـــان داده‌ـــاند که کاهش الــتــهـــاب و باز شدن مســـیرهـای هوایـــی به‌واسطــه اســـتـــفـاده از روغنـــ‌های اساسی تنفـــس را تســـهـیــل می‌ــکـــنـد.

چگونه خلط سینه و گلو درد را در خانه درمان نمایید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.