خواص ماست و میل جنسی/ نون و ماست غذای معمول حضرت علی (ع)

خواص ماست

خواص ماست و میل جنسی/ نون و ماست غذای معمول حضرت علی (ع)

طبع ماست چطور هست ؟ گرم یا سرد ؟

ماســت طبع سرد و تری داره و بهتـره با مصـلح میـــل بشـه و مصــلحی که برای ایــن ماده غذایی معرفــی شده زنـــیـان، نعنــا و یا آویشن هست که بایــد یکی از ایـن سه مصـــلـــح رو در کنـــار ماست استـــفاده کنــید.

اگـــه طبــع شمــا سرد هست در فصل گرم کم و در فصـــل سرد مقداری بیـشتــر از مصلـح اسـتفاده کنــید و اگه طبع گرمی دارید در فصــل گرم نیــازی به مصـلح ندارید و در فصل سرد مقدای استـفاده کنــید. و حدیــثــی از امــام علی(ع) داریـم که میـــفـرمـایــند: هر کس مایــل به خوردن ماسـت اسـت و می خواهـــد که زیانـــی به او نرســـد زنـیـــان در آن بریــزد و بخورد.

 

ماست و تاثیرش روی میل جنسی

رطوبت زیاد در بدن باعث افزایـــش میل جنسـی میــشه و کســـی که طبـــع سردی داره اگــه ماست رو بدون مصلـح بخوره رطوبت بدنش زیـــاد میــشه و نیاز جنـسی بیـشتـری پیدا میـکـــنـه. چون حفظ سلامــت بدن یکــی از پایــه های اصلـــی دین به حســـاب میاد در توصیه هایی که از اهــل بیت به ما رسیده تاکـــید بر تعــادل غذایـــی هست به همین خاطـــر مصــلــح غذایـی مهم شده،عقل سالـــم در بدن سالم!

غذای معــمول حضـــرت علـــی (ع) نون و ماست بوده و این هر چنــد غذای زاهدانه ای اسـت ولی اهـمــیـت و قدرت غذاییـش امروز مشخص شده. برای قرنـــها ماســت یکـی از مواد غذایـــی مهـم در سلـامـتی و طول عمر بشر بوده و شایـد جالــب باشـــه براتون که اگــه بدونیــد ماســـت در زبــانهایی که نویســنـده کتـاب مورد بررســی قرار داده در اصـطـــلاح به معـــنـای طول عمـــر هست.

در کشور ارمنســتـــان به ماست ماتــزون میگن در یوگسلاوی، کیــسلوملکو و پیــر پادشــاه سابق یوگســلاوی در صحـــبــت با نویسـنده کتاب اســلــام پزشـــک بی دارو گفت که غذای بسیــاری از صد سالــه ها و سالخوردگـــان یوگسلاوی ماســت هست و اونها در اثـــر مصـرف ماست طول عمــر پیـدا کرده و به صد سالگـی میـرســن.

روسهـا ماســت رو به مقدار زیــاد با نان سیـاه مصـرف میکـنـن و از تنـدرســـتـــی کامـل برخوردار میـــشن در فرانـســه به ماســت یاورت میـــگن و اون رو با توت فرنـگی جنــگلی مخـلوط میکنــن و میـــخورن.

ماست مفید تره یا شیر ؟ و چرا ؟

ماست بیـــشتـــر از شیـــر خاصیت داره به چند علــت اول اینــکه شیــر معـــمولی و تازه با دستـــگــاه گوارش چنـــدان سازگـــار نیســت و نمیـشه همــیشــه و بعنوان غذای غالب استفـــاده کرد، دوم ایـنکه در ماست مواد غذایی که وجود داره به سرعت هضــم و جذب میشه و کلــسیم اون برای اشخاص سالخورده بســیـــار مفـــید هســت و زود جذب میشــه سوم ایــنکه بســیاری از ویتـــامیـن های گروه (ب) رو باکتریــهـــای ماسـت در روده ی ما میــسازن و به خون میفــرســتن.

و جهـــارمـــیــن خاصـــیـــت فوق العــاده ای که ماســت برای بدن انـــســان داره اینه که کســـانی که مشـکل نفــخ و عفونت روده دارنــد اگـــه بطور مرتب ماســت بخورن باکتـریــهای مضر روده رو از بیـن میـــبرنـــد و اونهـا نمـیتوانــن در اسیـدلــاکـــتیک ماســت زنــده بمونن به همیــن خاطـر مرده و متـدرجـــاً از روده تخـــلیـه میشـن و در نتیجه نفـخ و عفونت روده بکـــلی برطرف میــشـه.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.