خودکشی گروهی دختران با قرص برنج در تهران

دختران جوانی در تهران با خوردن قرص برنج خودکشی کرده اند و این مرگ دختران بسیار مشکوک به نظر مبی رسد به تازگی خودکشی با قرص برنج در بین جوانان رایج شده است و خبرهایی از خودکشی با قرص برنج را در چند روز اخیر شنیده ایم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خودکشی گروهی دختران با قرص برنج در تهران را در سایت دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: ساعـــت ۹ و ۵۶ دقـیـقه صبـــح سهـ‌ـشنبه، یکـــی از ماموران کلـــانـــتری ۱۱۲ ابوسعید با بازپــرس کشـیـک ویژه قتــل دادســـرای جنایی تهــران تماس گرفــت و از مرگ مشـکوک دخـتـــری ۳۲ سالــه خبـر داد.

با دســتور قضـایی تحـقـــیقات پلیـــس آغاز و معـلوم شد دخــتر جوان در حالــی که با خوردن قرص برنـج دچـارمســـمومیـت شده بود، توسط خانوادهـ‌ـاش به بیــمـــارستــان منتقــل شده، امـا به دلــیل شدت مسمومیت تسلیم مرگ شده اســـت.


قرص برنج

ایـــن در حالـی بود که ۸۰ دقـیـقه از مرگ مشـکوک دخــتـر جوان نگـذشـــتـــه بود
که زنــگ تلـفـن بازپرس کشیک قتل تهـــران دوباره به صدا در آمد و ایـــن بار هم ماموران کلانتـــری ۱۱۲ ابوسعــید تهران از مرگ مشـــابه دخــتــر ۳۲ سالـــه دیـــگـری در بیــمارسـتـان خبرداد.در جریـان تحقـیـقات قضایی معــلوم شد ایـــن دخــتـــر جوان هم با انــگـــیزه‌ـــای نامعـلوم قرص برنج خورده و دچـار مسمومیــت شده، امــا به رغـــم انتـقال وی به بیــمارسـتان او نیــز فوت شده اســت.

خودکشی گروهی دختران با قرص برنج در تهران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.