خوراکی هایی که می توانند بدن را پاکسازی نمایند

خوراکی هایی که می توانند ریه و پوست شما را پاکسازی نماید این خوراکی ها می تواند برای بدن بسیار مفید باشد و اگر کسی یبوست داشته باشد روده را نیز این خوراکی ها می تواند پاکسازی نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خوراکی هایی که می توانند بدن را پاکسازی نمایند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بـدن ما روزانه با انواع ترکـــیـــبــات سمـی و مضـر سر و کار دارد که ممکــن است باقـــی مانـده مواد تولید شده در بدن باشـــنـــد یا از طریـق ترکــیبـــات شیمـیـایـــی خوراکـی ها، آلـــایـنده های هوا، داروها، مواد آرایشــی و بهداشتی وارد بدن شوند. به طور طبـــیعی بدن انــسـان مجـــهــز به مکـانــیسـم پاک کنـنده ای است که به طور مداوم خون را تصفیــه می کنــد تا ایــن ترکیـبـــات مضر از بین بروند.

کلـــیــه ها، کبـد، ریــه و پوست مهـــم ترین اندام های پاک کننـــده هســـتنـد. خوشبــختانـه دســـت طبیـعـت نیـــز در ایــن باره سخـــاوتمنـــد اســت، به طوری که با مصـــرف خوراکی هایی که در ایـن مطلب به آنهـــا خواهیم پرداخت، می توان به روند پاکســازی بدن و پیــشـــگـــیـــری از بیــمــاری ها کمک کرد.

1. مارچوبه

مارچوبه در صدر خوراکـــی های با خاصـــیـت پاک کننـــدگی و دفــع مواد سمـــی بدن قرار دارد. الـبتـــه علـاوه بر ایـــن، یک سلـاح ضدپیری قوی اســت، از بدن در برابـر ابتلـــا به انواع سرطان ها محافظــت می کنـد، در حفــظ سلـامـت قلــب نقش دارد و خوراکـــی ضدالـــتهاب نیز محـسوب می شود. براســاس مطالـــعات، اسیـــدهـای آمـینــه و مواد معـــدنـــی موجود در مارچوبه می تواند از سلول های کبـدی در برابر سموم محافظت کنـد و تاثیر دیورتیک آن در پاکـسازی کلـــیه ها و کبـــد اثبـــات شده اســت.

2. آووکادو

به طور کلـی، آووکادو برای سلامـــت مفـید اسـت و از جملـــه خواص آن می توان به کاهش کلستـرول و فشــار خون بالا اشـاره کرد. تحـقـیقـات نشان می دهد آووکادو حاوی ترکـــیباتی اســت که می تواند آســیب های کبدی را کاهـــش دهـد. مصـــرف منــظـــم آووکادو به حفظ سلـــامت کبــد کمک می کند زیرا سرشار از ریزمــغــذی هاســت و در تولید ماده ای به نام گلوتاتـــیون نقــش دارد. ایـــن ماده برای دفـع مواد سمـی و عوامل سرطـان زا از کبـــد ضروری است. همــچنـیــن اسیدهای چرب غیـراشبــاع آن کلـســتـــرول بد خون را کاهــش می دهد و به افزایش سطح کلــســـتـــرول خوب کمک می کنـــد. به علاوه، آووکادو سرشار از مواد معــدنی و ویتامین هایی است که عمــلـــکـــرد مطـلوب کبـــد و تســـهیل متــابولیســم چربی ها را نیـز تضــمــیـن می کنــد.

3. کلــم بروکلـی

رنگ سبز کلــم بروکلـــی به دلیــل مقدار فراوان کلروفیــل آن اسـت. کلم بروکلی به عنوان منـــبع بسیـــار غنـی فیـــبرهــا و آنتی اکسـیدان ها با پاکــسـازی کبــد از مواد سمــی که می توانـــنـد زمیـــنــه ساز سرطان شوند، از عمــلـــکــرد ایـن اندام محـافـــظت می کنـــد. این عضو سبزیجـات چلـیـپـایـــی به دلیــل مقدار بالــای گلوکوزینولات ها شهـــرت دارد که در دفـع مواد سمی بسیـار موثر است. درواقع، تحـقــیقـات بسیــاری ثابـــت کرده مصـــرف منـــظـــم این سبزیـــجــات به پیــشگیری از بعـــضـــی سرطان ها از جمله ریه، تخــمــدان، پروستـات، پسـتـــان و کولون کمـک می کنـــد. کلــم بروکلی همـچنیـــن سرشار از ویتـامــیـن E است که تاثـیـر قابــل توجهـــی در پیــشگـــیـــری از سرطــان کبـد دارد.

4. چغـندر

چغـــنــدر جزو سبرزیـجـات بسـیار مفید برای پاکســازی و تصفـــیــه خون اسـت و عملکـرد کبـد را نیـز بهـبود می بخــشد. چغندر سرشــار از ترکیـــبــاتی به نام متــیونین و بتــانـــیـن اســـت که حذف مواد سمـی موجود در بدن و دفع اســیدهــای چرب بیماری زای کبد را آســـان می کند. بعضی از متـــخـــصصان تغذیـــه بر این باورند که رژیـم پاک کنـــنـــده حاوی چغــندر موجب بهـبود و تسهــیل عمــلکـرد گوراش و شادابـــی جسمی می شود. چغـندر با وجود مقـــدار بالای فیبــرهــا، آهـن و پکــتــین جزو سبزیـــجات بسیــار مفـــید برای تصفیـه خون و پاکــسـازی کبـد است.

5. لیمو

لیـمو نقش موثری در پاکســـازی دارد و به خصوص برای سم زدایـی کبــد موثر اسـت زیرا تولید صفرا را تحــریـک می کنـد. ایـــن منبــع غنی ویتــامـــین C، زمـــانــی که در حال ناشتــا به مصــرف برسد، باعــث تســهــیل گوارش و عمــلـکرد مطـــلوب روده ها می شود. همـچنیـــن به بدن کمـک می کند از ترکیـبــات سمــی و سرطان زا رهـا شود. لیـمو مقدار بسیار زیــادی الکـترولیت نیـز دارد که در خنـــثـی کردن رادیـکــال های آزاد و دفع مواد زائد بدن، بســیـــار مفیــد خواهدبود.

6. سیــب

حتـــمـا شمـــا هم ایـن جمــلــه را بارهــا شنیـــده اید: «با خوردن یک سیب در روز نیازی به مراجـــعــه پزشــک نخواهدبود.» درواقــع، سیـب منــبـــع بسـیـار غنی آب (80 درصــد) و فیـبرها (پکتــیــن) اسـت که جذب چربـــی ها و قندهـــا را طی فرایـند هضـــم آسـان می کند تا حذف مواد زائد نیــز به خوبی انـــجام شود. سیب با دفـــع ترکــیبات سمـــی باعث پاکـــاسازی کبد می شود و سطح کلســـتـــرول خون را نیز تنـظـیم می کند. این میوه سرشار از اســـیــد مالــیـک نیز اســـت که در از بین بردن مواد سمــی موجود در بدن، تاثـیــر فراوانی دارد. الـبته بهــتر اســت سیب های ارگـانیک مصرف کنــید زیــرا آفـت کش و سموم شیـمیـــایی ندارنــد.

7. سیر

سیــر خوراکـی عالــی سلــامــتـــی منبع غنی سلـنیوم و آلــیســین اســت و چاشنــی بســـیـار مفیـدی برای پاکـــسـازی بدن و درمـان انواع عفونت ها محــسوب می شود. به علــاوه، ترکیبـــات سولفوریــک دارد که تولید آنــزیـــم های کبـــدی را آسان می کند تا عمـــلــکرد اندام ها بهـــبود یابــد. سیر یک آنــتی باکتری قوی اســـت که از ابتـــلـا به عفونت ها نیـز پیـــشگــیـری و به بازسازی سلول های آســـیب دیـــده کبــد کمـک می کنــد. هم چنیــن مقدار کلـــسـتـرول و تری گلـــیـــسریـد خون را کاهش می دهد که ایــن ترکــیــبات فعالـیت بیـــشتـری به کبــد تحـمـــیل و عمـلــکـــرد مطلوب آن را مختل می کنـــند.

8. پیاز

پیـاز علــاوه بر ترکــیبات مفــیـــد سیـر ماننــد آلیـــسیـن حاوی مقـدار بیـشتری پتــاسیـــم، فیـــبر، فلاونوئید ها و ترکــیبـــات گیـاهـی اســـت که اســید اوریـــک را دفع و فعالـیت کبـــد و لوزالـــمـعـــده را تحــریــک می کنــد. از طرفـی، پیاز فواید بسیـــاری را برای حفــظ سلامت عمومی بدن دارد. الــبتـه پیاز خام نسـبــت به پخـتـــه برتـری دارد زیــرا ریـــزمغـــذی های موثر در پاکـسازی کبـــد و بهـــبود عملـــکرد آن حفـظ می شود.

9. گریپ فروت

گریـــپ فروت منـــبع گلوتانـیون، آنـتـی اکــســـیــدانـــی قوی برای خنثــی کردن رادیکـال های آزاد و پاکسازی کبـــد اســـت. ایـــن ماده همچنـــیـن در دفع فلـــزات سنگیـن ناشـی از آلــایـنده ها که ترکـــیــبـات سمی بسیار مضـری برای بدن هسـتـنــد نقـــش دارد. این میوه سرشار از ویتـامـیــن C و آنـتـی اکســیـدان هاسـت. تولیـــد آنــزیم های پاک کنـــنده کبــد را آسان می کنـــد و روند تصفیـه طبیــعـی این انـــدام را افـــزایش می دهـد. به علـاوه گریپ فروت حاوی فلــاونوئیدی به نام نارینزینـــیــن است که در حذف چربی ها نقش دارد.

10. زردچوبه

زردچوبه یکی از شنـــاختــه شده تریـن و موثرتـــرین خوراکی ها برای پاکسـازی کبــد اســت. ایـــن ادویه بومی آسیا به بدن کمک می کنـــد تا هضـم و تغیـیـر شک چربـی ها بهتــر انجام شود. کورکومین، رنگدانه طبیعـی موجود در زردچوبه است که تولید گلوتاتیون S ترانـســـفراز را تحـــریـــک می کند. ایــن آنزیم به عنوان یکـی از مهم ترین ترکیبات پاک کنــنــده کبد در بازســازی سلول های آســـیب دیده کبدی نیـــز موثر است.

11. چای سبز

نوشیدن روزانـه چای سبـز به بدن کمـک می کنــد مواد سمــی و باقـــی مانـــده چربــی ها را دفع کنـــد و از طرفی میزان آب بدن را افزایــش می دهد. مطالـــعات نشان می دهـد مقدار بالـــای کاتـــچین موجود در چای سبـز با تسـریع کاتـابولیـــسم لیـپـــیدها باعث تحریک کبـــد می شود. در نتـــیـــجه ایــن نوشیـــدنـی مانـــع از ذخــیـــره شدن چربــی ها در کبـــد می شود. در نتیــجـه ایــن نوشیــدنی مانـع از ذخـــیـــره شدن چربـی ها در کبد می شود. چای سبــز در طولانـــی مدت درمـــان پیــشـــگـــیـــرانه و موثری در برابر بیمـاری های کبدی دارد و دیـده شده خطر ابــتـــلــا به سرطـــان کبد در افـــرادی که چای سبـــز می نوشنــد کمــتـر اسـت.

12. سبــزیجـــات برگ سبز

سبزیجاتـی مانــنـــد کلــم، اســفنـــاج و کلم پیـچ منــابع غنی آنتـــی اکـــسیدان هستنــد و مقدار بالــای کلروفیــل آنـها، ترکـــیـــبـات سمی محـیــطـی را جذب می کنـد، تولید صفـرا افـزایـــش می یابد. فلـزات سنـگیـن، ترکــیـــبــات شیمـــیایــی و آفـت کش ها خنثـی می شود و در نتیجه کبد مجبور به فعــالیـت زیـــاد نخواهـدبود. این خوراکـــی ها همچــنین سرشار از ویتــامیـــن ها، فیـــبرها و مواد معـــدنـــی ضروری هســتـند. البـــتــه کنـار آنـــهـا بایـد به جعــفــری نیـز اشـــاره کرد که عملـــکـرد دیورتـیـک آن به کلـــیه ها کمک می کند تا عمــلـــکرد بهـتـــری داشــتــه باشـــنــد و مواد سمـی بیـشتـری را از طریق ادرار دفــع کننــد.

ریــحـان نیــز در حذف مواد سمــی جمـــع شده در کبد و کلــیــه ها موثر اســت و تاثیــر مثبتــی در بهـبود عفونت ها و هضم دارد و ماننـد دیورتــیـک عمــل می کند. گشــنــیــز نیز سبزی دیـگـری اســت که به خون کمک می کنـــد تا دفــع جیوه و سایـــر فلزات سنــگـیـن به راحتی انــجام شود.

خوراکی هایی که می توانند بدن را پاکسازی نمایند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.