خوراکی های ضد افسردگی را بشناسید

خوراکی هایی که می تواند افراد را از بیماری افسردگی نجات دهد و باعث شود از استرس شما کاسته شده و شما دیگر از بیماری افسردگی رنج نبرید بیشتر افراد از سوء تغذیه دچار بیماری های روانی بخصوص افسردگی می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خوراکی های ضد افسردگی را بشناسید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

یـــکـی از مشـــکــلــات رایـج زنـدگی های ماشـــینـــی امــروز، خســتگی های مفـــرط و مزمن روزانه است. کاهــش فعـــالــیـت فیزیــکــی در طول روز، افـــزایش زمـــان پشـــت میز نشستن و نداشتن الــگوهای غذایــی مناســـب، همـه و همه دست به دست هم داده اند تا انســان عصـــر ماشینـــی امـــروز را انـــسانـــی همیـــشـــه خســـتـه و کم انـــرژی کنند و میـزان ابتـــلا به بیــمـــاری نشانگان خستگــی مزمن را افـزایـــش بدهنــد. خستگــی مفرط ناشی از نشـانـــگـــان خســـتـــگــی مزمن بیـــماری پیـــچیــده ای اســـت که دلــیل مشـــخصـی برایش تعریــف نشــده اســت.

به طور کلی نشـانگـان خسـتــگـــی مزمــن می توانـد به دلیل کاهش قوای جسـمـــانی، کاهش ایـمـــنی بدن افـســردگی، فشــارهــای عصبــی و خســتگـــی های مزمـن فکـــری و جسمــانـی ایـجـاد شود. ایــن در حالـی است که ایجاد تغـــیـــیـراتـــی بســیار کوچک امــا کاربردی در شیوه زنــدگی، مخـصوصا در الگوی غذایی هرکـــدام از ما، می توانـد به سادگـی خسـتگـــی را از ما دور کنــد و حتــی اجازه ندهد که افــراد بیمـار، بیـــش از انـدازه احـــساس ضعف و کمبود انـــرژی کنـــنـــد. در ادامه ایـــن مطلـــب به مهم تریــن ترکیبات و خوراکی هایی تاثــیرگـــذار بر کاهـــش خسـتــگـی و افــزایـش انرژی روزانــه اشـاره خواهـیم داشـــت.

• یکـی از گیـــاهان موثر برای رفـع خستگی روزانه یا خستگی ناشی از بیـمــاری که در سراسر جهــان هم آن را می شنـاسـند، جین سیـــنگ کُـــره ای اســت. مصــرف جیــن سیـنــگ کره ای یا محصولات حاوی آن، علاوه بر کاهش استــرس، باعــث افزایـــش گردش خون در بدن، بالـارفتـن انـرژی و رفع خسـتـگـــی می شود.

• جین سینـــگ کره ای و محـــصولات حاوی آن، بهترین ترکیب برای از بین بردن خستگـــی و ضعــف ناشی از بیمــاری هستــنـد.

• مصــرف محــصولات حاوی جین سینگ کره ای باعث بهـبود قدرت باروری مردان، افزایـــش قدرت سیســتــم دفــاعــی بدن، بهــبود عملکـــرد مغـزی و ذهنی و پیــشـــگــیـری از ضعف در مصــرف کننــدگان می شود.

• جیـــن سیـنــگ میزان کورتـیزول را در بدن کاهـــش می دهد و از طریـــق ادرار آن را دفع می کنـد که از ایـن راه شرایــط بدن را به حالت طبــیـعی باز می گرداند. عملـکرد مکمـــل های حاوی جین سیــنگ به ایـن صورت است که بدون آنکـــه انــرژی مضاعـف به بدن ببـــخشـــند، خستگـــی را از بدن خارج می کنند.

• شایــد برایتـــان جالب باشـــد که بدانــید گیـاهی به نام «گوارنا» یا «گیاه چشـــمــی» در طبیــعت وجود دارد که کافئین از کافئین موجود در قهوه هم بیشتـــر اسـت. از این رو، معـــمولا از آن در تهـــیــه انواع نوشیـــدنی های انرژی زا کمک می گیــرنـــد. کافئین موجود در گوارنـا، برعکـــس کافئین موجود در قهوه، به صورت ناگــهـانـــی در بدن آزاد نمی شود. آزاد شدن تدریجــی کافئین گوارنــا در بدن باعث پیـشــگیری از خســتــگـــی های روزانه یا خستـگی های مزمن ناشـی از بیـــماری خواهدشـد.

• بد نیــست این را هم بدانیـــد که از گوارنـــا به عنوان انـرژی زا اســـتـــفـــاده می کردند، امـا بعدهـــا براســـاس آزمـــایش های متــعدد، مشخــص شد که گوارنا روی خســـتـــگی ناشی از ام اس و شیمی درمانـی نیــز موثر است. به جز این، این گیــاه روی رفع خسـتــگــی افـــراد عادی هم تاثـــیـــر بسزایی دارد.

• کمـبود ویتـامـین های گروه B، یکـی از دلــایــل ابـتــلــا به خســتگی های مفرط در افراد سالم یا افـراد مبــتلا به بیـــمـــاری هایـی مانـــند کم خونی و سرطـان است.

• بدن ما برای داشــتن نشاط بیـــشـــتــر به تمـــام ویتـامـین های گروه B یعـنــی تیـــامـیــن، ریـبوفلاوین، نیـاسـیـــن، فولیک اسـید، بیوتین، B6 و B12 و B5 نیــاز دارد.

• ویتامـین B12 مسوول حمـــل و نقـــل اکسـیژن در رگ های خونی اســـت. کمبود ایــن ویتـامیـن در عروق، با کاهـــش اکـــسـیـژن رسـانـی به سراسر بدن و ایجاد خسـتـگــی مفرط همــراه خواهدبود. ایـــن درحـــالـی است که دریـــافـت مقادیـــر کافــی از ایــن ویتامـــین می توانــد با افزایــش اکسـیژن رسانی در بدن و بالـا رفتن میـزان انرژی و نشاط در فرد، همراه باشد.

• ویتامیـــن B6 یک فاکــتور است که برای سنـتــز نوروترنـــسمــیتـــرهـــا مانـــند دوپامیـــن که خلق و خو، انــرژی، توانایـــی، تمــرکز، افـــزایش سلامت و قدرت سیــســـتـم ایـــمنی را تنـظــیم می کند، لازم است. ویتـامیـن B6 نقـــش مهـمی در متابولیســـم پروتیـیــن ها، چربـــی ها و کربوهیـدرات ها دارد.

• کمـــبود ویتــامــین های گروه B با کاهش توانــایی میتوکنــدری موجود در سلول ها، ارتباط مستـقیــمــی دارد. میتوکنـدری، خانه ذخیـــره انرژی در سلول هاست. با ایـن حساب، از دست دادن توانـــایــی میــتوکندری به معـــنــای کاهــش انرژی و نشـاط عمومی بدن خواهدبود.

• با کمـــبود ویتـامــین های گروه B، کل فرایــند بیوشیــمــی بدن برای تبـــدیـــل غذا به انرژی، تحت الشـعـاع قرار می گیرد و ایــجـاد اخـتلــال در ایــن فرایـــند، با کاهش انـرژی در بدن همراه می شود.

• تمــامــی محصولات غنـــی شده با ویتامـــیـن های گروه B، میوه ها، سبــزی های برگ سبـــز، غلــات سبوس دار، لبـــنــیـــات و گوشت ها، حاوی ویتامـین های گروه B هســـتنـد. ویتامـــیــن B12، تنــهـا در منابـــع حیوانــی ماننـــد گوشت ها، لبـنیات، تخــم مرغ و ماهـی ها وجود دارد و منـــبع گیـاهـــی برای این ویتامـــین در طبـیـــعت وجود ندارد.

• یکــی دیـــگـــر از ترکـیبـــات موثر در کاهــش خستـــگـی و افزایش انرژی بدن، نوعی اســـدی آمـیـنـه به نام تائوریـن اســـت. تائوریــن با کمـــک به تنـظـــیم آب و الـــکترولیـت های بدن در کنـــار کمــک به افـزایش فعالیت های الــکتـــریـــکــی مغز باعـــث پیشگیری از ایـــجاد ضعـف و خسـتــگی، مخـــصوصا در افراد بیـــمــار و بالـــا رفـتــن نشاط و انرژی در بدن می شود.

• تائورین به طور طبـــیـــعی در محصولاتـی مانـــنـد گوشت قرمـــز، ماهی و شیـر وجود دارد.

• به طور کلی، تمامی میوه ها و سبزی های تازه، حاوی حجـم بسیار بالایـــی از آنــتی اکـسیدان ها و ریـزمغذی ها هسـتـــنــد. یکــی از مهم تریــن فوایــد آنتـــی اکـــسیــدان ها در بدن، افـزایـــش انرژی و کاهش خستـگـی است. سعــی کنـــیـــد تا می توانــیــد، میوه ها و سبزی هایی با رنگ های تیــره تر مانـنـــد قرمــز، بنفــش، سبز تیــره و نارنـجـی را در رژیــم غذایی خود بگنـجانــیـــد تا هم آنــتی اکسیدان های بیـــشتـــری در طول روز به بدنتان برسد و هم کمــتر دچــار خستـــگی روزانه شوید.

• یکــی از دلایـل ابتــلا به خستگـــی و کرختی روزانــه، مصـرف غذاهـــای چرب اسـت. اگـر می خواهید خودتــان یا بیمــاری که در خانه دارید، کمـــتـر احســـاس خستگی و سســتـــی کنـید، بهــتر است گوشت های بدون چربی و سبک تر مانند ماهـــی، کبــک، بلدرچیـــن و بوقلمون را جایـــگزیـــن گوشت گوسالـه و گوسفـنــد چربی دار کنـیـد.

• برای افـــزایش انرژی و کاهـش خســـتــگی روزانـــه، قندهـــای طبــیعی و همراه با فیـبـــر را جایگــزین قنـــد و شکـــر کنـید. ایـــن قندهـای طبیـــعــی و فیـبردار می توانـــنـد شامـــل انواع میوه ها یا آبـمیوه های طبیـعـی باشـــنــد.

• یکی دیگـــر از راه های کاهـــش خستـگـی و افزایـــش انرژی در بدن، مصــرف خوراکی های سرشـــار از منـــیزیم مانـنـــد مغـــزهـــا و دانه های خام به صورت روزانه اســـت.

• کمـبود آب بدن، از مهــم تریـــن دلـــایـــل بروز خســتـــگی محــسوب می شود. اگــر مدام احـســـاس ضعــف و خستگـــی داریــد و زیـــاد عرق می کنـــیـد، حتمــا مصـرف آب و مایعــات را در برنـــامـــه غذایــی خود، مخـصوصا در فصـل های گرم سال داشـته باشـیــد.

• برای پیـــشگیـری از خســتـگی های مزمــن روزانه، سعی کنید غلـــات سبوس دار را به جای غلــات آرد سفـــید در رژیــم غذایــی خود داشـتـــه باشیــد.

• یکی از راه های موثر دیــگـر برای رفـع خسـتگی بدن، دریـافت مقـــادیـــر متــعـــادلـی از کافئین در طول روز است. سعــی کنیـد روزانه حدود 120 گرم شکـــلـات تلـــخ، یکـــی- دو فنجــان چای سبز یا چای سیاه طبیعـــی یا یک فنـــجان قهوه برای افـزایش انـــرژی و کاهـــش خستــگـــی تان مصـرف کنـیـد.

• آهـــن، روی و پروتییــن، 3 ماده مغــذی مهــم برای کاهــش خســـتـگـــی و افـزایش انرژی روزانه هستـــنـد که همـــگـی در یک ماده غذایـــی به نام تخــم مرغ پختـه وجود دارنـــد.

خوراکی های ضد افسردگی را بشناسید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.