خوردن غذاهایی مفید وقتی سرماخوردگی دارید

سرما خوردگی بیماری است که اگر رژیم غذایی خوبی نداشته باشید زودتر خوب نخواهید شد پس باید در رژیم غذایی خود در دوره سرما خوردگی این غذا ها را بخوردید تا بدنتان ویتامین های زیادی را جذب نموده و از غذاهای پر چرب استفاده ننمایید از لبنیات و سبزیجات زیاد استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خوردن غذاهایی مفید وقتی سرماخوردگی دارید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بـــسـیاری از ما توصیهـ‌ـــهـــای تغـــذیــهـــ‌ــای فراوانــی برای سرعت بخشیدن به روند بهــبود سرماخوردگیـ‌ــمـــان شنیدهـ‌ایم. از مصرف سوپ مرغ و انواع میوه‌ـــهای حاوی ویتـامـین C گرفــتـه تا اســـتـــفـاده از انواع نوشیـــدنیـــ‌ـــهـای گرم و خوراکیــ‌ـــهای سنــتـی مانـــند شلـغم. این در حالی است که بهــ‌تازگی مرکز کنـترل و پیـــشــگـیـــری از بیـــمـاریـ‌هـای آمــریـــکـا، یک برنـــامه غذایـــی ساده را برای مقـــابلــه با سرماخوردگــی و کوتاه کردن طول دوره درمـان پیشــنــهاد کرده اسـت. ایـن برنــامـــه غذایـــی میــ‌توانـد برخی از علائم سرماخوردگــی مانـــنـد تب، کرختــی، بی‌حوصلــگی و دردهای عضلـــانی را هم بهـــبود ببـخشــد.

صبـحانه: امــلـت قارچ با فلفل

امــلت قارچ و فلفــل، حجم بالـایــی از «روی» را در خود جا داده است که میـــ‌توانـد با تقویت سیـــستـــم ایمنی بدن، باعـــث درمــان سریــع‌تر سرماخوردگـــی شود. محــقـــقان دریـــافـته‌ـاند دریافـت «روی» در 24 ساعت ابتدایـــی سرماخوردگــی میــ‌تواند دوره ایــن بیـــماری را بســیار کوتاه کند. از طرف دیــگـــر، این املـــت توانـــایـی گلبول‌ـهای سفــید بدن برای مبـارزه با عوامل سرماخوردگی را افــزایـش میــ‌دهــد و قدرت سیـسـتـم دفــاعــی را هم بالـــاتـــر میــ‌ـبـــرد. برای تهیه این امــلت پیشنهادی، به حداقل 2 عدد تخــمـــ‌مرغ، یک لیوان قارچ ورقـــه‌ــشـــده و چنــد تکـــه فلـــفــل سبـــز خردشـــده نیـــاز است.

میــان‌وعده: ماســـت

پروبیوتیــک‌ـــها، باکـتـــریـــ‌ــهــای مفــید موجود در ماسـت هستــنــد که میــ‌ـتوانــند سطح التـــهـــاب را در بدن کاهـــش دهنــد. دریافت حجم بالـــایـی از باکـتـریـــ‌هـای پروبیوتیـک در طول دوره سرماخوردگــی، علــاوه بر کاهـش دادن دوره ایـــن بیــمـاری تا 34 درصـد هم علــائم سرمــاخوردگـــی را کم می‌ـــکــنـــد. به همـــین دلـــیل به افراد سرماخورده توصیه میــ‌ـشود حداقـل یک پیــالـــه کوچک ماسـت را در میـــانـــ‌وعده عصر یا میـــان‌وعده قبــل از خواب خودشـان بگنجـــانــنـــد.

نوشیدنــی: چای سبـــز و سیـــاه

نوشیدن چای سبـز و سیاه در طول دوره سرماخوردگــی، بهـ‌ـدلیـــل داشتن آنـتـی‌اکـــســـیــدان‌ــهای فراوانـی مانـند الــ‌ـتــیـانــیــن، باعـــث تقویت سیـــستم ایـمنــی بدن و کوتاه شدن طول دوره درمان میــ‌ــشود. محــقـــقـــان ثابت کردهـ‌ـانـد نوشیدن چای سبـز و سیاه در طول این بیـــماری، بعضـی علائم سرمـاخوردگـــی مانــنـــد عطســه‌هـــای مداوم، گلودرد، خســتگی و لرز را تا حد چشمـــگـیــری کاهـش می‌ــدهــد.

ناهار: گوشت با فلفـل و کلـم بروکلی

ویتـــامـــیـن C، نقش مهـمی در تقویت سیـســتـم ایـمنــی و مبارزه با بیماری‌هــایــی مانــنــد سرمـــاخوردگی و آنـــفـلوانزا برعـهـــده دارد. توصیه میــ‌ـشود بیمـاران مبــتــلـا به سرماخوردگی برای ناهـار خودشـان حتمـــا 2 خوراکـــی سرشار از ویتـامیــن C مانـند فلفل دلمـــهـ‌ـای قرمز، کلـــم بروکلـی، مرکـــبـــات یا پیـاز را همـــراه یک تکـــه گوشت سفــیـــد بدون چربی که بخـارپــز شده، مصـــرف کنـنــد. گوشت مرغ، بوقلـــمون و بلــدرچین نیـــز می‌ـــتوانــد گزیــنه منـــاسبـی برای ایـــن بیــمـاران باشـد.

عصـرانــه: سیـــب‌زمیـنی

سیبــ‌ـزمینــی، حجـــم بسیــار بالـایـی ویتامـیــن A را در خود جا داده است و علاوه بر تقویت قدرت سیـسـتم دفـــاعــی بدن برای مقــابـلـــه با ویروس‌هــا، میـ‌ـــتوانـــد توانــایی گلــبول‌ـــهای سفـــید بدن را برای افزایش مخـاط بدن در طول دوره سرمـاخوردگی بالا ببـــرد. بهتر اســت عصـرانـــه بیـــمـاران سرمـــاخورده، پوره سیب‌زمیــنـی طعمـ‌ـدار شده با روغن زیـتون باشـد.

شام: سوپ مرغ

مصــرف سوپ مرغ در طول دوره سرمـــاخوردگی، می‌ــتوانـد باعـث کاهـــش احــتقان و گرفتـگی بینـی و گلو شود. آمـینواســـیــدهـای موجود در مرغ باعـث آرامــش ریه‌ها و تخــفـیـــف علــائمی مانـند سرفــه یا آبــریــزش بیـنــی میـ‌ـــشوند. از طرف دیگـــر، سوپ مرغ رقـیق میـــ‌ـــتواند جلوی کم‌ـآبـــی بدن ناشـی از مصــرف پروبیوتیـــکـ‌ـــها را در طول دوره سرماخوردگــی بگیـرد.

قبـــل و بعد خواب: آب گرم با لیــمو و عسـل

عســـل نهـــ‌ـتـــنـــها باعــث آرامــش گلودرد در طول دوره سرمـــاخوردگـی میــ‌شود، بلـــکـــه می‌ـــتوانــد شدت و تعداد سرفـهـــ‌های روزانـه را هم کاهـش بدهـــد. تحقــیـــقـــات نشـــان دادهـــ‌ـــاند اگر افــراد سرماخورده شبـــ‌ـهـــا قبل از خواب و صبـــحـــ‌هـا بعـد از بیمــاری، یک لیوان آب گرم را با یک قاشـق غذاخوری از عسـل و آب نصــف لیــموترش تازه ترکــیـــب کنـنـــد و بنوشنـــد، می‌ـتوانـنـد جلوی سرفه‌ــهای خشـــک و آزاردهـــنـــدهــ‌ـــشــان را در این دوران بگیرنــد.

یادتـــان باشد که…

هدف از چیدن برنـــامــه غذایـــی برای افراد سرماخورده ایـن اســت که حجم دریـــافـــت مواد مغذی مانــنــد ویتـامــیـــن A، ویتامـــیـن C و «روی» در برنـامـه غذایی آنهـا بالا برود، جلوی کمــ‌ـــآب شدن بدنــشان گرفتـــه شود و طول دوره درمان آنـــها کاهش پیـدا کنـــد. بهــ‌ــعلـاوه، یک برنــامــه غذایی منـاســـب برای این بیمـــاران بایــد علـــائم بیـــمـاری آنـــهـــا را هم تخفـــیــف دهـــد. با ایـــن حســاب، ایــن 5 نکتـه تغـذیــه‌ــای در برنـــامـــهــ‌ریــزی غذایـی هم به آنــهــا پیشـــنـــهاد می‌شود:

1.گنــجـاندن جو دوسر و موز در وعده صبـــحانه
2.گنــجــاندن آب سبـــزیـجات تازه در میـــانـــ‌وعده‌ها
3. مصـرف انواع سوپ‌ـهــای سبـــزیجــات
4.مصـــرف دوغ کفیـر همراه با وعدهـ‌های غذایی
5.مصـــرف چای زنـجبـــیـــل یا چای بابونه در میانـ‌وعده‌ــها

بهــتریــن مکملــ‌ها در سرمـاخوردگـی

معمولا بیشــتر ما میـــ‌توانـیم سرمــاخوردگـی را با مصـرف داروهای رایجــی که پزشـــک برایمان تجویز می‌کـنــد، کنار پیــروی از یک برنامـه غذایــی مناسب پشت سر بگــذاریم. این در حالی اســت که گاهی لازم اســـت شما زیرنــظر پزشک معالــج‌تـان، برخــی مکـــملـ‌های غذایــی که در ادامـه به آنـهـــا اشاره میـــ‌کـنیم را هم در طول ایـــن دوران مصــرف کنــیــد.

• ویتامـــین C: افزایش قدرت سیـــستم دفاعی بدن، کاهش اســترس اکسیـــداتــیو، مبــارزه با ویروس‌هـــا
• روی: افـــزایـــش قدرت سیـــستم دفاعی بدن و کاهش علائم سرمــاخوردگی
• مولتـی‌ویتــامـــین: دریافـــت آنتــی‌ـــاکـــسـیدانـ‌ـهـــای فراوان برای افزایـش قدرت سیسـتـــم دفــاعـــی بدن
• پروبیوتیک‌ها: کاهــش سطح التهاب در بدن
• ویتــامـیــن D: تقویت سیستم دفاعـی بدن و کاهــش التهاب

11 توصیه طب سنــتی در سرمــاخوردگی

1. مصرف لعاب به‌ــدانــه بهـ‌صورت نیمه‌گرم که با کمی نبات شیـــرین شده باشـد.
2. پرهـــیز از مصــرف غذاهای سرخـ‌ـــکـرده، خشک و پرنمک
3. مصـرف حریره بادام
4. مصــرف زرده تخـــمـــ‌ــمـرغ
5. اسـتفـــاده از سوپ نخود که با ترکیـــب نخود پخــتـه، شیـــر و پنـــیـرک تهیـه می‌ــشود
6. استـــفاده مرتب از لعـــاب اسفــرزه و شکر
7. نوشیــدن آب و عسـل به‌ــجــای آب ساده
8. پرهـــیـــز از نوشیدن آب سرد و تنفـــس هوای سرد
9. مصرف یک قاشق آب پیــاز پخــتـــه به‌ـصورت ناشتـا
10. مصـــرف دمکرده آویشـن و عسـل 2 بار در روز
11. اســـتــفاده از عســل در وعده صبـحــانــه.

خوردن غذاهایی مفید وقتی سرماخوردگی دارید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.