داروی گیاهی برای ترک خود ارضایی به شکل سنتی

خود ارضای مشکل بسیاری از جوانان در جامعه می باشد و حتی بسیاری از افراد متاهل هم با ددن فلیم های پورن و مستهجن اقدام به خود ارضایی می نمایند بیشتر افراد دوست دارند خود ارضای را ترک نمایند ولی هر بار که اقدام می نمایند با شکست روبرو می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر داروی گیاهی برای ترک خود ارضایی به شکل سنتی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: خود ارضـــایـی متـــاسفانــه به دلیـــل برخی از عوامل امـروز جامـعـــه ما ، گریبانـــگـیـر بسیــاری از جوانــان اســـت.بعضـــی ها خجالـت می کشند یا خلاف حیـا می دانـــنــد که از درمان ایــن بیمــاری صحـبـت کننـــد ؛ الــبـته این نظـــرات اگر قالـب شود پیـــامد های وحشـتنـــاکـی از جملـــه بی دفـــاع ماندن جوانــان نسبت به ایـن بیمـــاری که روانی هم هست و ندانـــسـتـن خلاف شرع بودن آن خواهـد داشت.

ما ایــن جا به بررســی درمـــان آن از نظر طب سنـتـی خواهـیم پرداخت.

ذکــر ایـــن نکتـــه ضروری اســت که اصل در درمــان این بیــمـــاری ، شناخــت کافی از آن و پیامـدهــای آن اســـت و نیاز به کار روان شنـاســـی دارد.

ریـشـه اصلـــی اســتمـــنـــاء یا خود ارضـــایـــی، ریـــشــه ذهــنــی اسـت و به اعصــاب و روان فرد بیمــار مربوط می باشد. با توجه به ایـــن که تعــدادی زیـادی از افـــراد سایــت ها، درخواســـت ارایه روشی جهـت ترک عادت اســتمـــناء و درمـان عوارض آن از جملـه زود انزالی را داشـــتنـد، در ذیل نســـخــه ای از منابـع طب سنتـی در ایـن خصوص ارایه می گردد تا ان شاء الــلـــه جهـــت جلوگیری از انجــام این عمـل و همچــنین رفــع علــایـــم و عوارض حاصلـه، دستورات ذیـــل موثر واقع گردد:

دم کرده شماره 1) مرزنجوش، سنـبـل الــطیــب، گل گاوزبان و بادرنـج بویه به نسبت مســاوی در قوری ریخته و آب جوش روی آن بریزیـــد و بگــذارید تا کامـل دم بکشد.

دم کرده شمــاره 2) افـتیــمون را در قوری ریــختــه و آب جوش روی آن بریـزیــد و بگذارید تا به آرامی و خیـــلـــی آهـسـته به طور کامل دم بکـــشــد.

دم کرده شمــاره 3) اسـتــخـــدوس را در قوری ریـــختــه و آب جوش روی آن بریــزید و بگذاریـد تا به طور کامل دم بکشد.

طرز مصرف:

الـف) سه هفتــه اول: صبح و عصــر یک اســتـکــان، دم کرده شمـــاره (1)

ب) هفـــته چهــارم و پنجـم:

– صبح و عصــر یک اسـتـــکـــان، دم کرده شمـــاره (1)

– روزی یک فنجان نیـــز دم کرده شماره (2)

ج) هفتـه ششم به بعد:

– صبح و عصــر یک اســتــکان، دم کرده شمـاره (1)

– روزی یک فنـــجان دم کرده شمـــاره (2)

– روزی یک فنجــان نیـز دم کرده شمــاره (3)

با انــجـــام دســـتور بنـد (ج) و مصرف سه دم کرده مربوطه، بعد از ایـــن که علـــایم بیماری کمتـــر شد، می توانـید مصــرف دم کرده ها را کمــتـــر نمــاییــد، ولی حداقـل برای سه ماه این نســخــه را انـجــام دهید.

داروی گیاهی برای ترک خود ارضایی به شکل سنتی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.