داستان آدم ربایی یک زن زیبای بازیگر به دلیل همکاری با یک کشور

زن بازیگر زیبا که در کره جنوبی زندگی می نمود به دلیل بازی در ی ک فیلم که در کشور دیگری بود ربوده شده است این بازیگر در 91 سالگی فوت نموده است او قبل از فوتش به دست افراد ناشناسی ربوده و به مکان نامعلومی بده شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر داستان آدم ربایی یک زن زیبای بازیگر به دلیل همکاری با یک کشور را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: چوی ایون-هی بازیگــر اهل کره جنوبی بود همــسـر او کارگردان مشــهور بودایــن بازیــگر ادعا داشــت که برای ساخــت فیـلــم تبـــلیــغــاتــی از سوی نیــروهایــحکومت کره شمــالـی دزدیـده شده بود و همــسـرش بعد از مدتــی به شهریکـه در آن زنــش ربوده شده بود رفـــت امـــا او را نیز در همـــان جا دزدیـــدنداین زن بایـگـــر در سن ۹۱ سالــگی درگـذشـــت.
بازیـــگر اهــل کره جنوبی

بازیـگـر زن اهل کرهـــ‌ـجنوبی که مدعـی بود برای ساخت فیلـم تبــلــیغـاتــی به دستـعوامــل حکومت کرهـ‌شمـــالـــی دزدیــده شده، در ۹۱ سالگی از دنــیـــا رفت.چوی ایون-هی بازیـــگــر زن سرشنـــاس اهل کرهـــ‌ـجنوبی که در اواخر دهـه ۷۰میـلـــادی از سوی نیرو‌هـای حکومت کرهـــ‌ـشـمــالـی دزدیده شده بود تا در فیـــلم‌هـــای آنـــ‌ـهـا بازی کنـد، درگـــذشت.

همـســـر پیـــشـیـن او نیز که کارگردان مشــهوری بود، چنــد ماه پس از ربوده شدنـــاو به سرنوشت مشـــابـــهـــی گرفتـــار شد و گروه فیلمـسازی تبـــلــیـــغاتی حکومت کرهـــ‌ـشـــمـــالی افــزوده شد.

البــته کرهـــ‌شــمــالی همواره اتهام دزدیـدن ایـــن هنرمنــدان را رد کرده اســـت و در آن زمان اعــلــام کرد که آن‌هـا به کرهـ‌شمـــالـــی پناهنـده شدنـد.

چوی ایون-هی بازیگـر اهـل کره جنوبی

این بازیــگر سال ۱۹۲۶ متولد شد و از اواخــر دهه ۴۰ میـــلـادی پا به عرصـه بازیـــگـــری گذاشــت.او در همــکاری با شیــن سانگ اوک که در آن روزگـــار همـــسـرش بود به ستــاره سینــمایـــکرهـ‌ـــجـنوبی تبــدیل شد، اما در اواخر دهه ۷۰ میلادی و پس از طلـاق در حرفــه بازیگـری افت چشـمگـیـــری داشت.

در همیــن دوران بود که پیشـنـهادی از یک تاجــر هنگ‌ــکـــنــگی دریافــت کردتـا با امضــای قراردادی با یک کمـــپــانـــی فیلـمســازی دوران اوجش را احـــیا کند.
ماجـرای دزدیده شدن

بر اساس اطلــاعات کتــابـی با عنوان «فیلمـسازی کیـم جونگ ایل» او پس ازســفـر به هنــگـ‌ــکـنگ دزدیــده و به ویلـــایـی لوکس در کره‌شـــمالی منتــقل میـ‌ـشود.

شین سانـــگ اوک پس از گم‌ـــشدن ایـن بازیگر برای یافتــن او به هنـگ‌کـنــگ سفر کرد و پس از مدتی او نیز دزدیــده شد.

چوی ایون-هی

کیم جونگ ایل علاقـــه زیادی به سیـــنـِـــما داشـــت و امـــیـــدوار بود که با حضور این دو ستـــارهسیـنــمــای کرهـ‌شــمـالـی را در سطـــح بیــنـ‌المـــللـی مطـرح کند. این زوج سینـــمایـــی پس از هشتــسال حضور در کره‌ـــشمـــالــی سرانـــجام موفق شدنــد که اعتمـاد رهبـــر ایــن کشور را برای سفربه وین برای تبلـیـــغ فیلمـشـان جلب کنـــنـــد و در آنجـــا به سفـارت آمـــریکــا پناهنـــده شدنـــد.
داستـان فیلـــم عشـــاق و حاکم ستمگـــر

آنــ‌ها یکـــسـال بعـــد به کره‌ـــجنوبی بازگـشــتــند. داســتــان این زوج سینـــمایــی سال ۲۰۱۶در فیـــلم «عشــاق و حاکم ستمـگـــر» روی پرده سیـنِــما رفت.

ایــن سریــال داســـتـان شخـصی عرب آمریکـــایــی به نام «آدام ریـنر» اســت پس از ۲۰ سال زنـــدگیدر آمـریـکـا به سرزمــین مادریـــ‌ـــاش بازمـــیـــ‌ـــگردد در حالی که پدرش در یکی از کشورهـای خاومیــانه حاکـــمـــی دیـــکـــتاتور است.

قسـمتـ‌ـهایی از این سریـال شب چهـارشــنـــبه اکران خصوصی شده است.

«ابــراهیـــم هوپر»، مدیـر ارتبــاطات ملی انــجـمن روابط اسلامـی آمـریـــکـــایـی که در این مراســـم نمایــشحضور داشته است، گفـــت: در سریال «حاکم ستـــمگر»، حتــی مســـلــمـانان عرب خوب هم بدمعرفی میـ‌ـــشوند…متاســفانه، «حاکـــم ستـــمگر» از سوی مخاطب به عنوان معـرف تمام فرهـــنــگ اســـلامــی تعبیـر میـــ‌ـــشود.

بنا بر این گزارش، انجــمـــن ارتـبـاطـــات اســلـامـی آمریـــکایـی، سابقـه طولانـــی در اعـتـــراض به پروژه هایـــهـالیوودی دارد، به گفتـه ایــن انـجــمـن، در فیـلم‌ــهـای سینمـایـی و تلویزیونی آمریکــا تصویری ناعادلانـهاز اعـراب و اســـلام ارائه میـــ‌شود که از جملـه آنــهـــا میـ‌ــتوان به فیلـــم سیـنمایـی «محــاصـــره»با بازی «دنــزل واشـنـــگتــن» در سال ۱۹۹۸ میـــلادی از آن جمـــله اســـت.

دربـــاره چوی یون هی بیشــتر بدانیـد

چوی یون هی (انــگــلـیسی: Choi Eun-hee؛ زادهــٔ ۲۰ نوامبر ۱۹۲۶– درگذشته ۱۶ آوریل ۲۰۱۸)یک هنـــرپـــیشه، و بازیـــگـر سینــما اهـــل کره جنوبی بود. وی بین سال‌ـهـای ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۵ میـلـادی فعـــالـیــت می‌ــکرد.

از فیلم‌هــا یا برنــامه‌هـــای تلویزیونی که وی در آن نقش داشـــت میـــ‌ـــتوان به یک گل در جهــنم اشاره کرد.فیـلم مســتـــنـــد “عـــشـــاق و حاکـــم ظالمـ” دربـــاره ربوده شدن این دو و انــتــقــال آنــها به کره شمالی در سال ۲۰۱۶ ساخـــته شد.

داستان آدم ربایی یک زن زیبای بازیگر به دلیل همکاری با یک کشور

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.