داستان برادرزاده و عمه 37ساله وقتی هردو مست بودند / دخترعمه ها شاهد

داستان برادرزاده و عمه 37ساله وقتی هردو مست بودند / دخترعمه ها شاهد

داستان برادرزاده و عمه 37ساله وقتی هردو مست بودند / دخترعمه ها شاهد

به گزارش مجله دانستن این زن میانسال در عملی شیطانی با برادرزاده خودش رابطه جنسی برقرار کرد .پسر بیچاره که فقط 14 سال سن داشت درگیر رابطه جنسی با عمه خود که حسابی مست بوده و مشروب مصرف کرده بود شد .

“آنــجلـا گات” به اتــــهام رابــطـــه جنســـی با پســــر 14 سالـه در حالــی دادگاهـــی شد که مدعـــی اســـت ایـن کار درحـالی که در وضعـیـت مســـتــی بسـر می برده صورت گرفـته اســـت.

با این ادعا رســـیــدگــی به پرونده از مســیــر عادی خارج شده بود.

این زن که به خاطـر تجــاوز به پســـر نوجوان که برادر زاده اش اســت بازداشــت شده بود به قاضـــی گفــت که برادرزاده ام را نیــمـه برهــنــــه در خانه ام دیــدم و با توجه به شرایـــط مســـتـــی که داشــتــم ایـن اتــفاق شوم افـــتاد.

آنـجـلا در تمــام بازجویی ها برقـــراری رابطــه را ناشــی از نوشیــدن مشروبات الــکی دانســـتـــه و می گوید به همــین دلــیــل هیــچ چیــزی از ایـن اتـــفـاق به یاد نمـی آورد.

داستان رابطه برادرزاده و عمه 37ساله وقتی هردو مست بودند

در دادگــــاه گفـــتــه شده طبــــق تحـــقـــیق پلــیــس نوجوان 14 ساله نیــز از مشـــروبات الـــکـی اســتفــاده کرده بود.

بنـــابـــرایـن ایـشــان نیز در مورد ایــن حادثـه که در تابــســـتان 2015 اتـــفــاق افــتـــاده است، چیــزی به خاطــر ندارد.

الــبتـــه آنـــجــلـــا، جنوب غرب اسکـاتــــلنــد در دادگــاه به اتـهــام رابـــطه جنــــســی با یک کودک نوجوان اعـتراف کرد،

امــا وی اذعـان داشــته اقــدام وی در حالـــت عادی صورت نگــرفـتــــه و وی ذاتــا آدم کودک آزاری نیــست.

وکیــل وی نیــز در دادگــاه گفـتـــه است شجــاعـت بسیاری لازم اســـت که یک شخـص بتوانــد به جرم خود به ایـــن صراحـــت اعــتـــراف کنـــد.

متــهم به دلـــیل از دســت دادن تعــادل اش در روز حادثـــه زمــــیـن می خورد که منـــجر شده اورژانـس و پلـــیـــس به محل اعزام شوند.

ظاهرا دختران این زن بعد از برهم خوردن تعادلش به سراغش می آیند و اورژانس را باخبر می کنند .

متهم مادر تنــهــایـــی اســت که سرپـــرســـتی دو دخـــتـــر خود را نیــز بر عهـــده دارد.

رســـیدگی به پرونده ایـن زن بیوه با توجه مطـــرح شدن حالـــت مستــی اش در حیــــن ارتــکاب جرم زمـان زیـــادی برد و در نهـــایـت دادگاه او را به 5 سال زنـدان محــکوم کرد.

داستان برادرزاده و عمه,رابطه با دختر عمه,داستان و عمه,داستان سیکسی با عمه حشری,رابطه نامشروع با عمه,رابطه نامشروع با برادرزاده سکس حشری شهوتی عمه جنده کیردوست آبکیر تلنبه پتیاره کسو کونده کونی همسایه دختر دخترعمو زن عمو شوهرعمه شوهرخاله چوچولم پستنان سینه رون کمر ناف رقص هات داف ساپورت تنگ مانتو تاپ سوتین ساک حرفه ای سرکیر تخمام تخماش گردن گوش لخت حمام دوکیره شهوتی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.