داستان تجاوز پدر به دختر 19 ساله اش که منجر به خودکشی دختر شد

دختر 19 ساله ای که پدرش به او تجاوز نمود باعث شد دختر جوانش دست به خودکشی بزند دختر 19 ساله دست به خودکشی زده تا دیگر زنده نباشد پدر این دختر جوان در حال حاضر در زندان به سر می برد ولی هنوز اعدام نشده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر داستان تجاوز پدر به دختر 19 ساله اش که منجر به خودکشی دختر شد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن:جیـمــز الــدر پدر جیمی کریـگ ۱۹ ساله در آپـارتـمـــانش در گلاســـکو اسـکاتــلـــنـد به دختــر خودشتجـاوز کرده بود. بعـد از ایــن اتــفــاق وحشــتـــناک جیـــمـــی به زنــدگـــی خود پایـــان داد.
تجاوز به دخـــتر ۱۹ سالــه توسط پدر

مادر جیـمـی در دادگـاه غرق اشـــک گفت:جیــمی بعد از این اتفـــاق درحـالـــیـــکه شوکه شده بود و میـــ‌لـــرزید پیـش من آمد و ماجرا رابـــرایـم تعــریــف کرد. او گفت که پدرش وقتـــی سه نفر از دوستانش هم در آپــارتمـــان بودندبه او تجاوز کرده است. من پای تابوت جیــمی به او قول دادم تا برقـراری عدالت دســـت از کار نکشـــم.


دختـــر ۱۹ ساله ای که به او تجـــاوز شد

خودکـــشـی دختـر پس از تجـــاوز

جیمی افـسرده بلــافاصله بعد از ایــن اتفــاق با خوردن قرص خودکشی کردهولی زنــده مانــده بود. او سه ماه بعـــد وقتی دیگـــر ادامـــه زنــدگــی به نظرش ناممـــکـــن می‌ـــآمد دســـت به خودکشــی زد که ایـن بار منــجـــر به مرگ او شد.جیـمــز الــدر ۴۳ ساله در دادگاه قویا ایـن اتفـاق را انکار میـــ‌کـــرد و آن را حال به هم زن می‌ــنامیدولی دادگاه متقاعد شد که او این کار را انـجــام داده است.او به ۹ سال زندان و ۲ سال زندگـــی تحـت نظر بعد از آزادی محکوم شد.


پدر متـــجــاوز

داستان تجاوز پدر به دختر 19 ساله اش که منجر به خودکشی دختر شد + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.