داستان رابطه نامشروع با زندایی وقتی شوهر بیچاره مسافرت بود

داستان رابطه نامشروع با زندایی وقتی شوهر بیچاره مسافرت بود

داستان رابطه نامشروع با زندایی وقتی شوهر بیچاره مسافرت بود

روز گذشته زنی با مراجعه به کلانتری و طرح شکایت مدعی شد وقتی شوهرش خانه نبوده از سوی پسر همسایه که فامیل شوهرش نیز هست مورد تجاوز قرار گرفته .

زن جوان اواخر سال ۹۶ به بازپرس جزئیات این داستان را شرح داد .

زن جوان اینطور داستان را شرح داد : یک روز وقتی همسرم به سفر رفته بود و همراه فرزند کوچکم در منزل تنها بودیم ، پسر همسایه که از قضا خواهر زاده شوهرم هم هست از راه پشت بام وارد خانه ما شد و بعد با تهدید و زور به من تجاوز جنسی کرد .

او در ادامه گفت : بعد از آن روز بازهم به بهانه اینکه از رابطه جنسی ما فیلم تهیه کرده بازهم چندین باز مرا مجبور به رابطه جنسی و سکس می کرد .

با این شکایت ماموران پسر را دستگیر کردند ، اما در اولین بازپرسی پسر جوان منکر هرگونه تجاوزی به زندایی خود شد .

او گفت : دایی من به مسافرت رفته بود و من از خانه آنها صدایی شنیدم و از روی کنجکاوی وارد خانه شدم اما هیچ تجاوزی اتفاق نیفتاد و نمیدانم زندایی من چرا این حرفهارا میزند .

زن جوان با گریه و ناراجتی شدید ادامه داد : از روی که این پسر به من تجاوز کرده زندگیم نابود شده . به گزارش دانستن همانروز به شوهرم همه چیز را گفتم اما او تصمیم گرفت مرا طلاق دهد !! انگار من مقصر هستم .

خواهر زاده شوهرم از مدتها به من چشم بد داشت و به هر بهانه سعی میکرد چشم چرانی کند . اما من به او روی خوش نشان نمیدادم و فکر میکردم به مرور درست می شود .

من صیغه شوهرم هستم و عقد دائم نکردیم ، با اینحال دو فرزند از شوهرم دارم .

اما شوهرم با همین این وجود میخواهد مرا طلاق دهد و مهریه ام را بدهد و از خانه بیرونم کند .

من از دادگاه کمک میخواهم .

در این حال پسر جوان همچنان منکر هرگونه تجاوز و رابطه جنسی یا سکس با زندایی خود شد و همه حرف های او را دروغ خواند .

نظرات کاربران (4)