داستان رابطه نامشروع گروهی با زن فاحشه / پولم را ندادند شکایت کردم

داستان رابطه نامشروع

داستان رابطه نامشروع گروهی با زن فاحشه / پولم را ندادند شکایت کردم

قضــات ديوان عالي كشور احـــكام اعـــدام متــهـــمــان پرونده تجاوز دســـتهـ‌ـــجــمعـــي به يك زن در ملارد شهريار را نقــض كردنــد. در اين پرونده چهـــار مرد به مرگ محـــكوم و يك نفـــر از اتـهــام تجــاوز به عنف تبرئه شده بودنــد.

مطابق محتويات اين پرونده كه تير ماه گشوده شد، زنـــي جوان نيمه شب به پليس مراجعـــه كرد و مدعـي شد زماني كه قصـــد داشت از خانـه مادرش در مارلــيك به منزل خودش برود، توسط پنـــج مرد ربوده شد و مورد تعـــرض قرار گرفت.

او گفت: «خودرويي را به صورت دربـســـتــي كرايه كردم. بعد از طي مســافتــي مرد رانـــنـــده درهـا را قفل و توقف كرد تا به من تجـاوز كنـد، مقـاومت كردم و براي اينـــكـه از دسـت او فرار كنــم شيشه جلو ماشين را با لگد شكســـتـــم و از آن بيرون آمـــدم در اين هنــگام دو پســرجوان جلويم ظاهـــر شدنـــد و چاقو كشـــيدند، وادارم كردند دوباره سوار ماشـين شوم من به آنـــها الـتـمــاس مي‌ــكـــردم اين كار را نكــنــند گفتم بچـه دارم، توجهـــي نكردنـد و من را در ماشـــين مورد آزار قرار دادند.

آنها بعـــد به سمـــت كانكســـي رفتــند و اين بار پنــج نفـري من را مورد آزار قرار دادند. بعد پول و طلــاهــايم را دزديدنـــد.»ماموران با توجه به آدرس اعـلام شده توسط شاكـــي به كانـكــس مورد نظر رفتنـد و مردي افـغـــان را كه نگهـــبـان آنجـــا بود، دســتـــگير كردند.

در ادامـه پنج متـــهم ديگـر بازداشـــت شدنــد و در جلـسه بازجويي كه در شعـــبه 76 دادگاه كيفري اســتان تهـــران برگــزار شد، به تعرض و سرقـت اقــرار كردند اما آنــها وقتي براي محـــاكـــمه در دادگاه حضور يافـتنـد اعـلام كردند با اين زن به ميل خودش رابطه برقرار كردند و گفـــتنــد حتـــي بعد از پايان رابــطه همـراه اين زن سيگـــار هم كشـيدنـد. در نهـــايت دادگاه چهــار متــهم را گنـــاهـكار شناخـــت و به اعــدام محـكوم كرد.

همــچـنين سه متهـم رديف اول تا سوم را كه زن جوان را ربوده بودنـــد به 15سال حبس به جرم آدمــ‌ــربايي و 10سال حبس به اتهـــام سرقــت مقرون به آزار و رد مال محـــكوم شدند. قضــات همــچـــنـــين براي مرد افــغــان مجـازات 99 ضربـــه شلـاق و اخـراج دايمي از ايران را در نظر گرفـتند.

پس از صدور اين حكـــم در حالــي كه متهـمان به راي صادره اعـــتـــراض كرده بودند، زن جوان در يك محضــر‌خـانـــه رسمــي حضور يافت و برگه‌اي را امضـا كرد كه در آن نوشته شده بود تجـــاوزي به وي انـجـــام نشده و او با ميل خودش با متهمان رابـــطه برقـــرار كرده و بعد بر سر پول با آنـها درگير شده و به همـــين دليل اقــدام به طرح شكـايت كرده بود.

در این زمان مشخص شد این زن یک روسپی خیابانی بوده و رابطه جنس یو سکس را با میل خودش انجام داده و چون پول بیشتری از آنها طلب کرده و آنها قبول نکردند مدعی تجاوز شده است.

قضات ديوان عالي كشور بعد از بررســي نامه ديروز ضمــن نقـــض حكم اعدام متـــهــمـــان پرونده را بار ديگر به دادگــاه بازگـردانــدند تا تحـقـيقات تكميلـــي در اين خصوص صورت گيرد. اكنون هيات قضات بايد بررسي كنـند نامه محــضـــري تحت چه شرايطي از شاكي اخـــذ شده و آيا او با اخـتـيار خودش آن را امـــضا كرده يا دلـــايل ديگــري براي اين كار داشـــتــه اســـت، همـــچنـــين بايد سوابق اين زن و متـهـــمــان بررسي شودتـا روشن شود آيا در اين ماجــرا تعرض به عنـــف صورت گرفـــتـــه است يا خير.

 

 داستان رابطه نامشروع  داستان سکس با زن جنده  داستان سکس گروهی با جنده داستان سکس گروهی با دختر جنده داستان سکسی سکس گروهی با جنده پولی شماره موبایل فاحشه پولی ماجرای سکس گروهی با جنده کیکلفت کیرکلفت دوکیره کس کون تنگ جنده پتیاره مانکن هات داف باسن پستون 85 سینه سفید برنزه داف ساک آبکیر تلنفه داگی طاقباز فراری متاهل شوهردار خیانت جیغ آه اوف جووون بکن جربده بگا گاییدن گاییدم کونی هرزه زیرخواب

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.