داستان منشی متاهل مطب وقتی دکتر سفر دبی بود و خیانت در خیانت

داستان منشی متاهل مطب وقتی دکتر سفر دبی بود و خیانت در خیانت

داستان منشی متاهل مطب وقتی دکتر سفر دبی بود و خیانت در خیانت

ماموران در بررسـی های ابتدایـــی پی بردنـد که پزشـــک متخـــصـص برای تعـــطــیلــات آخـر سال به سفر خارجی رفـته اسـت و دو منشی جوان سالـــهاست که دراین مطب مشـــغول به کار هسـتـند تنهـا افـرادی هستــنـد که کلید این مطــب را در اختیار دارنـد و ایـــن در حالی بود که سارق مطب با در اخـــتــیـــار داشـــتن کلید و بدون تخـــریـــب درهــا به راحتی وارد مطب شده بود.

در ایـــن مرحله ۲ زن جوان هدف تحقــیق پلیس قرار گرفـــتند و با توجه به ایــنکـــه هیـچ سرنـخــی در دست نبود و پزشک متـــخـصــص پس از بازگشتــن به آبـادان ادعا کرد با توجه به اعـــتمادی که منشـــی هایش دارد کار سرقــت نمــی توانــد که از سوی آنهـا صورت گرفته باشـد.

کارآگاهـــان در ادامـــه به سراغ فیــلــم دوربیـــن مداربـسـتـه مطب پزشک رفـــتـنــد و مشـخـــص شد فیلــم لحــظـــه سرقت از هارد دســـتـــگــاه پاک شده و تنــها صحـنه های قبـــل و بعـــد از سرقـــت ثبـت شده است.

بدین ترتــیب قاضی پور عســـگر با توجه به مرموز بودن صحـــنـه سرقـــت دســتور داد تا ۲ زن جوان که منشــی مطب بودنــد به صورت نامـحـــسوس تحـت نظر ماموران قرار گیـرنــد.

تجسـس های پلـــیـــسـی ادامــه داشـت تا ایـنـــکــه ماموران پی بردند که یکـــی از منـــشـــی ها مطــب پزشک با توجه به ایـن متاهــل اســـت از چندی قبـــل با پسر جوانی که یکـــی از سارقـــان حرفه ای است رابطه پنـــهانی دارد و در تعـــطیـلـــات نوروزی امسال از خانه خارج و ناپدیــد شده اســـت.

به گزارش دانستن : در این شاخـــه از تحـقیقـــات مشـــخــص شد که زن جوان پس از سرقـــت با همـدستــش برای فروش وسایل پزشــکــی به تهران سفـــر کرده انــد.

همیـــن سرنـــخ کافــی بود تا کارآگاهــان با اقـدامات تخـــصـصی مالخر دزدان را در تهران شنـــاسایــی و در عملــیاتـــی غافلگـیــرانه مرد جوان که وسایل پزشــکـی را خریـــداری کرده بود دسـتگـــیر کنـــند.

این مرد که راهــی جز اعــتراف نداشــت گفت: زن و مرد جوان که فکــر می کردم پزشک هســتنـــد به سراغــم آمدنــد و ادعــا کردنـد که قصد دارنــد با فروش وسایـل و تجــهیـــزات پزشـــکی به ترکـــیـــه سفر کننــد و من از سرقـــتــی بودن آنــها بی اطـلاع بودم.

در ایـن مرحـــلــه مشخص شد که زن جوان و همـــدستـش پس از فروش وسایل سرقـــتی به کشور ترکیه سفــر کرده اند.

تجسـس های پلیسـی ادامــه داشـــت تا اینـکـــه روز شنــبه ۶ خرداد ماه امسال ماموران با تحت نظـر قراردادن خانواده منشـــی جوان پی بردند که زن جوان در یک پانســـیون خصوصی در پایــتــخـــت زنـدگـی پنـهـانـی دارد که همــین کافـی بود تا عمـلـیـات دســـتگـیری ایــن زن آغاز شود و روز گذشتـــه منـــشی جوان در مخــفــیگاهش دسـتگـیـر از تهران به آبـــادان منتـقل شد.

اینجا بود که خانم منشی متاهل و جوان با چهـــره ای آشـــفـتــه به ماموران گفت: متاهــل بودم و در مطـــب پزشـــک متخصـــص آبــادان کار می کردم که چنـــدی پیـــش با پسـر جوانـــی آشـنا شدم رابطــه پنهانـی با هم داشـتـیــم تا اینــکه پسـر جوان برای سفر در تعــطیــلات نوروزی پیشـــنـــهاد سرقت از مطــب پزشـک را به من داد.

وی افزود: قرار بود با هم فرار و به ترکیه سفـر کنـــیم به همــیـن خاطر وقتــی متوجه سفـر پزشک متخصـص شدیــم پسر جوان ماجــرای سرقـت را طراحـی کرد و قبل از اجــرای نقـشـــه مان به مغـــازه لوازم پزشـکی رفـت و برای فروش وسایل سرقتـــی قیمـــت آنها را با مرد جوان همـــاهنـــگ کرد تا زودتــر وسایل را به فروش برساند.

این زن جوان گفت: چون برای سفـــر به ترکیـــه و زنـــدگــی در آنـجـا پول نیـــاز داشتـــیم همــه پس اندازهـایـم را جمــع کردم و طلــاهـایم را نیــز فروختـــم و تا ایــنـــکــه پزشک مطـب به سفر رفــت و ما سنــاریوی سرقـــت را به اجـرا رسانـــدیم. داستان منشی متاهل

پس از سرقــت هارد دوربــین مداربـسته را به طور کامل پاک کردیـــم و با صحــنـه سازی سعــی بر گمراه کردن ماموران داشتـــیم.

وی ادامــه داد: پس ازدزدی، ماموران به من و همـــکارم شک کردند و تصـــمیـم گرفـــتــم خیـلـــی زود از کشور خارج شویم به همیــن خاطر همـــه پول هایـــی که داشـــتـم را در اختیار پسر مورد علاقـه ام قرار دادم و پس از چند روز به تهــران رفـــتم تا از کشور خارج شوم اما آنــجا بود که فهــمـیــدم پســر جوان با همه پول ها به تنهایـی از ایـــران خارج شده اسـت.

دیـگـر راه بازگــشت نداشتم و تصمـــیـم گرفتم در تهــران بمانــم و زنـدگی جدیدی را شروع کنــم که دســتـگـیر شدم.

بنا به این گزارش، پزشــک متــخــصـــص پس از دســـتگـیری منشـــی اش با توجه به پس گرفــتن وسایل و تجهـیزات پزشـــکی مطــبـش، شکـــایـــتـش را از زن جوان پس گرفت و رضایـت داد امــا ایـن زن از نظر جنـبــه عمومی جرم روانه زنـدان شد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.