دانلود آهنگ جدید یاس به نام بند ناف تا خط صاف

یاس خواننده بسیار معروف رپ ایرانی به تازگی آهنگ جدیدی را وارد بازار موسیقی ایران نموده است که یاس هواداران بسیاری در ایران و خارج از ایران دارد بسیاری از هوادارانش از آهنگ هایش لذت می برند در ادامه جزئیات بیشتر دانلود آهنگ جدید یاس به نام بند ناف تا خط صاف را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دانلود آهنگ جدید یاس به نام بند ناف تا خط صاف

آهنگ جدید یاس به نام بند ناف تا خط صاف

متن آهنگ جدید یاس به نام بند ناف تا خط صاف

کلـی انـــگــیــزه داشــتم حیف شد
حالـام بالـــام ولی رو سِیف مُــد
این همـــه راهو برو به امـــیـــد فردایـی
که یهو می بیـنـــی غیـــب شد
اَجــی مَـجی لا فَـــرَـــجــی
یه عده فعـــّـالـــن و ما فلــجــیم
تو ایــن وضعــیت واقـــعـا عجیب
باس کلــی دُم رو با قلم چید
ایـــن بحث رو نمــیـــشــه تعــبیرش کرد
می گن آینـــده رفـتــه از ایـــن کشور
واســه جمــاعت گنجـــشک روزی
آینده یعنی همـــین امشب
ولی جیـک نزن درخواســت نکـــن
دیــگه هیــچ رقـــمـــه پرواز نکـن
ساکـت هیـــس نخـند آواز نخون
دیـگــه واسه هیـــچ نفـر راه باز نکـن
منـظور اینـــه که به زور خواب باشـــی
باس یادت بره که یه روز بال داشتــی
دســـت بسته جلو قُـــلـدُـر
تهــش میـــشه مملکـــت گُل و قُـــلـــقــُـل
هر کی رســـید یه پاپوش بریـــد
هر کی تونسـت از ایـــن چارگوش گریـــخـت
حرفـات رو نمـی تونی بازگوش کنـی
مجبوری بشیــنی که باز، گوش کنی
لای جوونا صحـبت وصیـت
و گریـزونیـم از لغت نصــیحت
و محـاسن روی صورته نه سیـــرت
و نشستــیـــم روی گســـل حقــیقت
اونا که شب ها تو ضیــافتن
از اون سر دنیـــا می گه ویوا وطن
با چنــد تا کلـمه پی نیـابتـن
فقـط آدمــا هیزم سیـاســتن
با اینــکه مغز درگــیــر کاره
فکـرم زیـر تیر داره
مقـصـد دیــگه تیـــره تاره
ولی من می مونم
می دونم می خوان از من چی بسازن
حتـــی تو فکرشون من نمـی بازم
بذار حالـا روم شطرنجـی بذارن
ولی من می مونم
آهنـــگ یاس بنـــد ناف تا خط صاف

می زنـــن بهم قُـر نمیشم
منو شوکه نمـــی کنـه فُرم این شهـر
آدم ها مثـــل چاهـــین که هر چی
حال بدی انگاری پر نمـیـــشن
واسه من غریــبـه نمای شهر
انـگار همـــه بازیـگـــر نمـــایـــشن
روز ها همه چی رو می بیـنم
و بهـــش فکر می کنــم توی تمام شب
حالــا فاز بد نگیـــر و کلـه بکوب
به باقـــی راه جلو بله بگو
بلا بارونه مَـــرهـَـم با قطـره چکون
دیگــه راه چاره میــشه خنـــده ژِـــکوند
سنـــجشمون، گردش پول
یعنـــی ارزش ها افتــاده از چشمون
یکــی فلسفـه هاشو تا دستــه چپوند
واسه اثـبات فلـــسفه کلـه شکوند
دیدِ هرزه گرد
نیمـــه حمـله ور
تیــز و اهل فن
که کی به صرفه تره
اینه مهد فخر
دیگه معرفـــت
دیــد و حد فهم
زیر خط فقـــر
ظاهـــر رو ببیـنی اصــل هوش
تو باطن جای مغز فضـلـــه موش
لای برنـد ها خودشو پیـــچـیـــده
هویت و هســـتـــه پوچ
عین میوه های هورمونی
پی زَـــر و کیــسه های پُر پول
که جار بزنــی و دیـــده ها رو کور کنی
با ایـده های فُـــرغونی رُخ بگیری
و میــز کارو پر کنـی
از جمـاعت لق کندم
ایـــن بادبادک ها به یه نخ بنــدن
این چهـره عصبی گارد قبـلـــیه
که خیلی ها اومدن و زخـم کردن
با اینــکه مغـــز درگــیــر کاره
فکــرم زیـر تیـــر داره
مقصـــد دیگــه تیره تاره
ولی من می مونم
می دونم می خوان از من چی بســازن
حتی تو فکـرشون من نمی بازم
بذار حالا روم شطرنـــجی بذارن
ولی من می مونم
آهنـــگ یاس بنـــد ناف تا خط صاف

واســه همیـــنه زندگــی رو مبارزه می بیـــنــم
با برنـامـــه مقــابـلـت می شیــنم
من اعصـاب بیـست سال دیــگمو
الـان دارم از بدن خودم مسـاعده می گیرم
پوست شهـر رو جلو همــه می کنـم
اون زیـــر پره از مغــز بی هدف
من جواز سانـــسور رو نمیـــدم
حرف قشـنگا رو که همـــه می زنن
رپ یعنــی حجامت روح
تنبیه قضـــاوت کور
تفــکیـــک عدالت و زور
خونه آخـر، تجـارت و پول
تو حرف و عمل همـه کار ها در حد
تا قَلــَـــم رو دارم از همه دارا تَرَم
ولی یه وقتا حس می کنــم حالـــم خوش نیـست
یه حَــمـــزه میـ‌ـشه چَتــر بالـــا سَـرَـم
و با کلـــمـه تصویر مرداب رو کشیدم
اونجا که منو به صُــلّابـــه کشــیـــدن
به جا اینکــه از پا افـتـاده بشـــیـنـم
دنـــدون نیــشـــم رو سُـــمـــباده کشیـدم
دیــگه مهـم نیــسـت چه سالیـه
از این جا به بعـــد وقت اضافیـــه
میـری سرپایـــیـــنـــی و سرعت می گیـــری
می بینی شصت ساعت یعــنی یه ثانــیــه
تا وقتی وداع بگــی دار فانی
کارت ایـــنـه که پر کنــی جای خالی
انـــگـار افتـــادی وسط چاه تاریـک
فقط تصویر ماهو داری

از اونجا که بریـــده شد بنــد ناف
تا اون وقتــی که پایــان یه خط صافه

قدم ها رو من یه جوری میـــکوبم زمـــین
که جاودانــه بشـــه رد پام
قصه رو از ته میــبــیـــنــم
به پرو پام بد پیچیــدم
پس میگیــرم حقمو بعـــد میمـیرم
صد بارم بشــکنـم گچ میــگـیرم
من درگـــیـر بایـــد و نبــایـد شدم
آدمــارو خواســتم رعـایـت کنم
حل شده بودم تو طبـــیــعت دورم
حالا برمـیگــردم به حقــیــقــت خودم
آهنـــگ یاس بنـــد ناف تا خط صاف

با اینــکـه مغز درگــیــر کاره
فکرم زیر تیر داره
مقصـــد دیگـــه تیــره تاره
ولی من می مونم
می دونم می خوان از من چی بســازن
حتی تو فکــرشون من نمـی بازم
بذار حالــا روم شطرنـــجی بذارن
ولی من می مونم

با ایـــنکـه مغـز درگـــیر کاره
فکرم زیـر تیـر داره
مقـــصد دیــگه تیره تاره
ولی من می مونم
می دونم می خوان از من چی بسازن
حتی تو فکـــرشون من نمی بازم
بذار حالا روم شطـرنجــی بذارن
ولی من می مونم

به دستور سازمان فیلترینگ لینک دانلود حذف شد

دانلود آهنگ جدید یاس به نام بند ناف تا خط صاف

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.