دانلود آهنگ زندان محسن چاوشی / یکی تیشه بگیرید پی حفره ی زندان

دانلود آهنگ زندان محسن چاوشی همراه با متن شعر این آهنگ زیبا

دانلود آهنگ زندان محسن چاوشی / یکی تیشه بگیرید پی حفره ی زندان

محسن چاوشی به خاطر سبک و صدای خاصش یکی از پر طرفدار ترین خوانندگان ایران هست.

این هم آخرین آهنگ محسن چاوشی بنام زندان همراه با متن شعر اون و با دو کیفیت از دانستن برای شما عزیزان .

.

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره ی زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید

بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره ی زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید

بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید

بــمیـریـد بمـیـریـد در ایـن عشـــق بمـیرید در این عشق چو مردیــد همــه روح پذیــرید

بمــیریـد بمیـریـــد و زیـــن مرگ متـــرسـیـد کز ایـــن خاک برآیــید سماوات بگیـــریـد

بمـــیـرید بمــیریــد و زیــن نفس ببریــد که ایـــن نفس چو بندســـت و شمـا همـــچو اسیـــریــد

یکــی تیــشه بگـیرید پی حفــره ی زندان چو زندان بشکـــستــیـد همه شاه و امـیـــریــد

بمــیریـد بمیــریـــد به پیـش شه زیـــبا بر شاه چو مردیـــد همــه شاه و شهیریــد

بمـــیـــریـــد بمـیرید و زیـــن ابر برآیـیـد چو زیــن ابر برآیـیـد همه بدر منیرید

بمـیـــریــد بمـیریـد و زیـــن مرگ متــرســیــد کز این خاک برآیـیـد سماوات بگـــیرید

بمیریــد بمـیــریـد و زین نفـس ببـــرید که ایـن نفس چو بنــدسـت و شمــا همـچو اســـیـــریـد

یکـــی تیــشـه بگـیـــریـــد پی حفره ی زنـدان چو زنـدان بشکـــستیــد همه شاه و امیــریـــد

بمـــیــرید بمــیـریــد به پیــش شه زیبا بر شاه چو مردیـــد همه شاه و شهـیرید

بمـیریـد بمیـریــد و زیـــن ابــر برآیـــیـد چو زین ابر برآییـد همه بدر منــیــرید

بمــیرید بمـیـــرید و زین مرگ مترسید کز ایــن خاک برآیـیـد سمـاوات بگـــیــرید

بمـیـرید بمـیریـــد و زین نفس ببریـد که این نفـــس چو بنــدســت و شما همچو اســیریــد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.