دانلود آهنگ کی گل آرزوتو پرپر کرد آرش دلفان بنام نرو از پیشم نذار بمیرم

دانلود آهنگ کی گل آرزوتو پرپر کرد آرش دلفان بنام نرو از پیشم نذار بمیرم

دانلود آهنگ کی گل آرزوتو پرپر کرد آرش دلفان بنام نرو از پیشم نذار بمیرم

بخدا بغـــض صدام از دوری یارم نیــست
بغض دیگـر تو صدام قلـب گرفــتارم نیـست
بغــض من از مرگ موسیـقــی شکــسـتــه
سبــک آهنگای نو معـــنی سازو شکـــســـتـه

کو صدای خسته ی سازت آرش
کو نوای درد بیـــدارت آرش
امـروز گرفـــتن عشـــقـتو از قلبت
روز دیـــگـــه روشنـه آتیـــش زیـــر قلـــبـــت
روز دیـــگه روشنه آتــیــش زیـر قلـــبت

امــروز گرفتــن عشقــتو از قلـــبـت
روز دیـــگه روشنـــه آتـیش زیـر قلــبـــت
اگــه عشــقتو گرفـتن یه خدا هست
اگه قلـبــتو شکـــســـتـن یه خدا هست
میــدونم یه یار دیـــگـــه اون بالــا هست
که با من نمـــی شکــنـه عهـدهـــایــی که بســت
کو صدای خســته ی سازت آرش
کو نوای درد بیـــدارت آرش

امروز گرفتـــن عشقـــتو از قلبـت
روز دیـــگــه روشنــه آتیـش زیر قلــبت
روز دیــگه روشنه آتـیش زیر قلبـت
امروز گرفــتن عشـقـتو از قلبـــت
روز دیگـــه روشنـــه آتیش زیر قلبـــت
اگه عشـقـــتو گرفـتــن یه خدا هســـت
اگــه قلــبـتو شکستـن یه خدا هست
می دونم یه یار دیــگـــه اون بالـــا هســـت
که با من نمیــشــکـنه عهـدهــایـی که بســت

یادگـــار تو به من رنـــگ غروبه
لحـــظـه های با تو بودن آن چه خوب بود
نرو از پیــشم نرو نذار بمــیـــرم
تو بذار تو خلوتت آروم بگیــرم
نرو از پیـشم نرو نذار بمــیـرم
تو بذار تو خلوتت آروم بگــیـرم
خوبه آشــنــایــمون باز برگــرده
کی گل آرزوتو پر پر کرده
خوب آشــنایـیـــمون باز برگـرده
کی گل آرزوتو پر پر کرده

همه میگـن از صدام بغـــض جدایـی میـــباره
نمی بیــنن اشکـــامو که از گدایی میـــبـاره
به خدا بغض صدام از دوری یارم نیـــست
بغض دیــگر تو صدام قلـــب گرفـــتـــارم نیــسـت

بخـــدا بغـض صدام از دوری یارم نیست
بغـض دیگر تو صدام قلـــب گرفتارم نیسـت
بغض من از مرگ موسیقی شکـســـتــه
سبـک آهــنگـــای نو معنـی سازو شکــســـتـه
حرف دل با نغمه ی ساز در می اومد
سازو کشتـــن که ازش دلـقک در اومد
حرف دل با نغمــه ی ساز در می اومد
سازو کشتن که ازش دلـقــک در اومد

دانلود آهنگ با کیفیت 128

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.