درد قاعدگی بعد از روز سوم خطرناک است

درد قاعدگی در روزهای سوم خطرناک می باشد و باید دلیل این درد را بدانید خانم هایی که روز سوم و چهارم نشانه بیماری در رحم و تخم دان ها می باشد اگر شما قاعدگی و درد شدید دارید باید به پزشک مراجعه نمایید چون این علامت ها بسیار خطرناک است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر درد قاعدگی بعد از روز سوم خطرناک است را در سایت دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: شـاید برایتان عجیب باشد امـا خانمـــ‌ــهايي هسـتـنـــد که دردهــای دوره ماهانــهـ‌شـــان از روز دوم و سوم بیـشــتــر شده و حتی تا بعـــد از اتـمــام قاعدگی نیـز رفع نمی‌ـــشود! حتی بدتر از آن در هر سیـکل این درد بیشتر از ماه قبــل میــ‌ـشود و همــیـشــه لکه بینی دارند. در ایـــن موارد باید به بیمـــاری «انــدومتریوز» مشکوک شد و تستــ‌ـــهـای لازم را انـجام داد و اگر تشخـیـــص تایــیـــد شد هرچه سریـــع‌ـــتر درمــان را آغــاز كرد زیرا این بیــماری میــ‌ـتوانـد منجــر به خونریزیـ‌ـــهـای شدیــد و نازایی شود. دکـــتـر آزیتــا صفـــارزاده، متـــخــصص زنان و فوق تخــصـص نازایـی و لاپـــاراسـکوپی در ایـــن مقاله در این باره توضیــح میـ‌ـــدهد.

وقتی بافـت رحم به داخل رحـم اکتـفا نمیـ‌ـــکــنــد!

کاشــتـــه شدن بافـــت رحـــم در قســمـــتــی غیـــر از جدار داخلـی رحم را «اندومتـــریوز» میـ‌گوینـد. بافت داخـل رحـــم «آنـدومتـــر» نام دارد و این بافت ممکــن اسـت به دلـایــل مختــلــفی در مکانــ‌هـــایـی به غیـــر از رحـم کاشـتـه شود. برای مثـال اگـر هنـــگام دوره ماهـــانه خون به جای ایـــنکـــه خارج شود، از لوله‌ـــهـا به داخـل حفره شکـمی بریزد ممـکـــن اسـت منـجـر به انـــدومتـــریوز شود. عوامـل ارثــی نیـــز میـــ‌ــتوانــند باعث شوند از ابـتـــدای تولد بافـت آندومتر در جایــی خارج از حفره آنـدومتـــر برای مثـــال داخل شکـم، تخـمدان و گاهی حتی در روده، زانو و ریه کاشتــه شود. همچنین تغــیــیــرات بعدی سلول‌ــها نیـــز ممـــکن است باعــث شود ایـــن سلول‌ــهــا تبــدیــل به بافــت لایه پوشانــنده داخلی رحـــم شوند.

الـبـــتـــه به تازگي آلودگــی هوا نیز یکی از عوامل افـــزایش وقوع ایـــن بیـمـاری در خانمـــ‌ـــها ذکــر شده است. معمولا مقـدار کمی از خون دوره ماهـانه به داخل شکــم برمیـــ‌گردد امـا اگـــر راه خروجی بستــه شده باشــد، یعنــی راهی که خون بایـد از طریـق آن از رحـم به طرف واژن و به بیرون بیاید به علــتی دچــار اخـتـــلــال باشــد اين میـ‌تواند باعث برگـــشت خون بیــشـتر و انـدومتریوز شود. برای مثال ممکن است در سوراخ داخــلی یا خارجی دهانه رحـم تنـگی وجود داشـــتـــه باشـد یا چسبـنـدگی یا ناهنجـاریـــ‌هـای رحمــی از جمله رحــمـــ‌هـــای دوشاخ، سپتوم دار، تک شاخ و… یا در قسمت دهانه خروجی ناهـنجـــاری مطـــرح باشد. تمـام این عوامـــل میـــ‌توانــنـــد باعــث شوند خون به داخـل شکــم برگـــردد. الــبتــه یکـــی از دلــایـل کمـتر شایع آن نیز پرده بکـارت اســت که در ایــن حالــت باقی مانـــدن خون در واژن و داخـل رحم میــ‌توانـــد منـــجـــر به انـــدومتـــریوز شود.

راه‌ـهـــاي تشـخـيص

تنها راه تشخـــیـص قطــعـی انـدومتـــریوز انـــجـام لاپـاراسـکوپی و دیدن حفره شکـم است. الــبته ایــن کار معــمولا در مرحـــلـــه اول انــجام نمیـ‌شود چون به هرحــال نوعی عمــل جراحی محسوب میـ‌شود. امـا اگر در تشــخـیص بیـــمـــاری واقــعـا به مشکل بربخوریـم ایـــن کار را انـــجام میـــ‌ـدهـــیــم. علاوه بر ایــن، یکـی از راه‌های جدیـدی که بسیـــار کمـــک‌کننــده بوده اسـت. اســـتــفاده از ام‌ــآر‌آي و انــجـــام تسـتی به نام 125CA اســت. این تســـت تا حد زیـادی به تشـــخیص اندومتـــریوز کمــک میــ‌کــند، زيرا مارکـرهـا معمولا در این افــراد افـــزایـــش پیــدا میـ‌کـننـد.

مواردی بوده اســـت که بيمار فکر میــ‌ـکـرده بواسیـــر یا هموروئید دارد و به دنبــال درمان آن بوده اســـت. اما پزشک در معـــاینه و سونوگرافی «انــدورکـــتـال» متوجه نقـاط آبـــی رنگ و قهوه‌ـــای رنـگی شده است که از آنــهـــا خون دفـع می‌شود بدون ایـــنکـــه در آن قســمـــت واریــس مهـــمـی وجود داشـــتـه باشـــد. بواسیـــر در حقـیقـت واریس وریـدهای ناحــیـه روده است اما ایــن نقـــاط تکـــی هسـتنــد و دورشان عروق خاصی نیست و با این حال خونریـزی می‌ـکـنـــنـد. انــدومتـــریوز میــ‌ـــتوانـــد بهــ‌ـراحتـــی با بواسـیـــر اشـتباه گرفته شود.

قاعـدگـی های خیلـــی دردناک و لکـــه بیـــنـــی دارید؟

علـــائم بیـــماری انـدومتـریوز متعدد و غیراختصـاصی هســـتــند. یکی از شایعـ‌ـــتـــریـن علـائم آن دردهـای هنگـــام دوره ماهــانـــه اسـت که در روزهـــای سوم و چهارم معــمولا بدتر می‌شود، درســـت برعـکـس افـراد عادی که دردهـــایــشان روز اول و دوم بیـشـــتــر اسـت. حتی بعد از اتـــمـام دوره ماهانه نیـز مدت زیـــادی طول میــ‌ـکشـد تا این درد کامـــلــا از بیــن برود. متاسفانه درد هنـــگام دوره ماهـانـه با گذشت زمـــان بدتـر میـ‌ــشود، یعنی هرماه بيمــار احساس میــ‌کنــد از ماه قبل بدتر شده اســـت چون نقـــاط انـــدومتـــریوز هربـــار خونریـزی بیـشــتــری خواهنـد داشت و درد شدیدتر می‌ـــشود. البــتـه حتمـا دلـــیــلی ندارد خونریـزی نیز به همـــراه درد بیـــشـــتــر از 7 روز طول بکـــشد امــا متــاســـفانـه یکـی از علائم ایـــن افــراد لکه بینی اســت که ممکن اســت بیش از 7 روز هم مشـاهــده شود.

گاهـــی اوقات این بیمـاری با کیســـتــ‌ـهای داخل تخــمـدان همـراه اســت که ایـــن کیـســـت‌ـها نیـز باعث درد شدیـد هنــگام دوره ماهــانـــه می‌شوند. در ایـــن افراد اگــر سونوگرافـی انجام دهـیـــم کیــســتــ‌هـایی را در تخـــمدان می‌بیـنـیـم که داخل‌ـشان خون اسـت. این کیـــستـ‌هـــا «کیـست شکــلــاتــی» نام دارند و به راحتی مشخص می‌ـــشوند. از دیـگـر علائم انـــدومتریوز میـــ‌توان به درد هنگــام نزدیــکی و لکـه بیـنــی بیـن دو عادت ماهـــانـــه اشـــاره كرد. علاوه برایـــن، گاهــی اوقات در معایـنه پشـت رحـــم یا کلـــدوساک خلفی، بیمــار دردهـــایی را احــســاس میــ‌ــکند که ایـن دردها نیـــز به دلــیـل نقاط انــدومتـریوز در پشــت رحــم ایـجــاد می‌ـشوند.

خانم های مسن نگــران نبــاشنـــد

اندومتریوز امروزه دیـگر در سن و سال خاصی اتـفاق نمیـــ‌ــافتد. این بیماری معمولا در افـراد بالای 25 تا 30 سال ایـجـــاد می‌ـــشد امـا هم‌اکــنون بيمـــارهــاي 17، 18 و 19 سالــه نیز داریم. برخــی افراد معـتقــدنـــد، هرقـدر قاعدگــی فرد در سن پایـین تری شروع شود در خطر بیــشــتری برای ابتلا به این بیــمـاری وجود دارد اما انـدومتـــریوز با ایــن موضوع ارتـباط زیـادی ندارد و بیـشتر به نژاد فرد، آلودگـــی هوا و عوامـلی که مانع خروج خون می‌شوند ارتـــبـــاط دارد. وزن منــاسب، رژیـــم غذایـی سالـــم و ورزش همـــگـــی در ایـــجـاد این بیــمـــاری موثر هســـتـــند. بایـد بدانـــیـد از لحاظ تئوریکی، احـــتمال وقوع ایــن بیـــماری بعــد از یائسگی وجود ندارد زیرا دیگـر هورمونی وجود ندارد و عادت ماهانــهـــ‌اي اتـفــاق نمــی‌ــافتد.

درمــان مجـردهـــا و متاهل‌ـــهـــا متفاوت است؟

درمان این بیمــاری بسـتــگی دارد به ایـنکه آیا بيمار میــ‌خواهد باردار شود یا خیر. اگر بیمار ازدواج نکرده باشـد و هنوز تمـــایل به باروری نداشته باشـــد معـــمولا از درمـانـــ‌ــهـای نگـــهدارنــده یعــنـــی درمان‌های دارویی استفــاده میـ‌ـشود تا بیمـــار اعمـــال جراحـی کمتـری را متـــحــمــل شود. برای مثــال میـ‌ـتوان به صورت مداوم از قرص‌های ضدبارداری اســتـفاده كرد. به ایـن ترتــیب که بيمـــار قرص‌ـهـا را 6 ماه می‌خورد و يك ماه استـراحت میــ‌ـکــند. در ایــن 6 ماه قرصـ‌ـهـا اکثــرا باید به طور پشـــتــ‌ـسـر هم خورده شود یعـــنی هر جعبـه قرصی که تمام میـــ‌ـــشود جعــبـه بعدی بایـــد بلافــاصـله شروع شود تا دوره ماهـــانــه اتفـــاق نیـــفـــتـد و نقاط انـــدومتـریوز خونریـزی نداشتــه باشنـــد.

مرحــله بعــدی اســـتـفــاده از آمپول‌های «دکـــاپپتیـل» یا «دیفـــرلـــیـن» اســت که این آمــپول‌ــها 28 روز یک بار تزریـق می‌شوند و باعـث یائسگی دارویی یا یائسگــی کاذب میــ‌شوند. به این ترتــیـب بيمار عادت ماهـــانه نمی‌ـــشود و خونریزی و درد نخواهد داشـــت. امـــا متـــاسفـانــه همه ایـن داروها، چه قرصـ‌های ضدبارداری و چه آمـــپول‌ـهــا عوارض جانبی خود را دارند. با ایــن حال اگر بيماري چند بار عمـــل شده باشد و سنش هنوز کم باشـد و ازدواج نکــرده باشـــد می‌توانـــد به صورت نوبتـی از ایــن داروها استفـاده کنــد. یعــنی 6 ماه قرص بخورد و 3 ماه آمـپول بزند و بعد دوباره 6 ماه قرص بخورد و… تا روزی که بخواهـد بچـــهـــ‌دار شود.

متاهـل‌ها هرچه زودتر بچه‌دار شوند!

اگر بيمـار در مرحـلــهـ‌ای باشــد که میــ‌ـــخواهــد اقــدام به بارداری کنـد و در عیــن حال کیــست بزرگـــی نداشـتـــه باشـــد بهــتر است سریـع تر از داروهای کمـــک باروری استـــفـاده کند تا هرچه زودتــر باردار شود. به یاد داشتــه باشیـــد ایـــن افــراد گاهـی اوقات گرفـتگــی لوله‌های رحـمی پیـدا می‌ــکنـنـد که با گرفــتن عکس رحـــمــی میـ‌ـــتوان متوجه شد آیــا می‌ـــتوانـند با ایـــن شرایط باردار شوند یا خیـــر. تعــجـــیل در بارداری ایـن افراد ضروری اســـت زیـــرا هرقدر که می‌ـگذرد قدرت باروری‌ـشان کاهـش پیــدا می‌ـکـنـد. یکـــی از دلایــلـــش ایـــن اســت که این افراد معـــمولا یکـی، دوبار عمـــل میـــ‌شوند و کیســت‌ـهای تخـــمـدانی دارنـد که برداشـتــه می‌شوند و یک مقدار از نســج تخـــمدانــ‌شان را از دست می‌ــدهـــنــد. علاوه برایـــن، چنـــدیـن نوع ماده الــتــهـــابی از نقــاط اندومتـریوز آزاد می‌شود که هر کدام برای اســپرم و جنیـــن سمـی هسـتـند و میـــ‌توانند مانــع باروری شوند.

ایــن بیـــماری با چنـد مکـانیــســم مخــتــلـف باعـث نازایـــی می‌شود. متـــاسفــانــه حتـــی بیمــارانـــی که کیــســت و چسبـندگـــی هم ندارنـد قدرت باروریــ‌شـان نســبـت به افـــراد عادی کمـتر اســت، بنـابـــراین بهـــتــر اســـت زودتـــر برای بچـه‌دار شدن اقدام کننــد. گاهــی اوقات دیــگــر راهی برای برگـــشـت به عقب باقی نمی‌مانـد. متاســفـانـه بیماری انــدومتــریوز تا زمان یائسگــی با بیمــار است و درمان قطعــیـــ‌ـاش خارج کردن کامـــل رحم و تخمـــدان‌هــاســت که الــبــتــه این کار برای خانمـ‌های بالـای 45 سال توصیـه می‌شود. در ایـن صورت بهــبود خیـــلــی زیادی در علـــائم بیمـار پیدا خواهـــد شد. لازم به ذکــر است که ایـجاد سرطـــان به دنبال ایـن بیــماری در موارد خیــلـــی نادر اتفـــاق میــ‌افــتد امـــا احتـمـــال آن بسـیار کم است و بیـــشتر عوارض جانبـی‌ـــاش بيمـــار را اذیت میــ‌ـــکنـــد.

درد قاعدگی بعد از روز سوم خطرناک است

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.