درد کمر مردان بعد از انزال و رسیدن به ارگاسم

درد کمر بعد از انزال در بیشتر مردان رخ میدهد و باعث می شود مردان دچار استرس شوند کمر درد بعد از انزال دردی می باشد که بیشتر مردان همگی در طول زندگی زناشویی خود آن را تجربه می نمایند و این امر باعث می شود برخی از افراد پشتشان کوژ شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر درد کمر مردان بعد از انزال و رسیدن به ارگاسم را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: کــمـــردرد ، مشکــلی اســـت که هر فردی در طول زنـدگــی آن را تجربــه می کنـــد. حفظ سلـامــت ستون مهـــره ها و کمــر بسـیار مهم است زیرا ایــجـاد هرگونه اخـــتـلــال در عمــلـکرد آن می تواند زنـــدگـــی روزمره ما را مختـل کنـد. به همـــیــن علــت قبـل از ایـــن که مشـــکل جدی شود، لازم است که علـــت آن را پیـدا کنــیـــم.کمردرد

معـمولا روزهای ازدواج یک جوان بیـــشــتــر با مراســـمـــات و هزیـــنـه ها و رســـم ورسوم وریخت وپاش روبرو شده وکمـــتـــر از مسائل زنــاشویی گفـتـه می شود .الـــبــته جوانـهای امـروزی قبـل از ازدواج مطالعـات یا شنـیده های زیـــادی در این مورد دارند اما مهمــتــرین چیــزی که باعــث کمـــر درد جوانان تازه دامــاد شده در هیــچ کتــاب وجزوه ای نوشتـه نشده است وبرای علاج ان راه های انـحـــرافــی پیــشـنهـاد می شود ولی در اینـجا ما علــت بروز کمر درد های بعد از ازدواج وراه درمـــان ان را بیـــان می نمایـیم اگرچه علـــت کمردرد در اغلب موارد به دلــیــل کشیـدگی عضـلــه، آرتریت، گوژپــشتـــی یا فتـق دیـسک بیـــن مهـره هاست، امــا علــت های دیـگر نیز در ایجاد ایـــن درد نقـش دارد که برای بســـیــاری از افـراد ناشـــنـــاختـه اسـت.


علـت کمــردرد بعد از انزال معـمولا کشیدگی عضــلـــات اســـت

پیــشــگـیـــری از کمــر درد بعــد از انزال

سعـی کنید برای روابط جنــســـی حتمــا مکـانـی که انتخاب میــکــنـــیـد نرم و راحــت باشــد. حتی المکان از یک بالـش کوچک زیر کمر استـــفــاده کنیـد و در فاصـلــه زمـانی کوتاه جای خود را با همـسـرتـــان عوض کنــیـد تا به مدت طولاتی در یک حالـــت نبــاشید و حتـــمــا و تاکــیــد میــکنم حتــمـا بعد از نزدیکـــی ادرار بایـد تخـــلــیـه شود. بهـتــر هســـت که زوجین دوش آب گرم بگـیــرنـد.
ماساژ کمر حیــن نزدیکـــی هم میــتوانـد برای درمان کمــر درد بعـد از انـــزال بســیـــار مفــیـــد باشـــد چون در آن حین بدن گرم و فشـار خون بالـــاســت و ماســـاژ میـتوانـد بســیـــار موثر تر از سایر مواقع باشــد. علـــاوه بر اینکه میـتوانــد میــل و انرژی شمــا رو برای ادامـه نزدیـــکــی بیشتر هم بکـنـــد. از همـــســـر خود بخواهیـد که ایـــن کار را برای شما انجــام بدهــد. بعد از نزدیکی از کیـــسه آبگـرم هم میتوانـــید زیر کمـرتان اســتــفـــاده کنــیـد.

ورزش را فراموش نکـنیــد. حداقـــل روزی یک ساعت ورزشــهـای دورانی و چرخـــش کمر میـتوانـد کمــک بسیـــاری به درمــان ضعـف عضــلات کمر کنـد و عضلاتـــتـــان نرم باشــد تا ناگـــهان بعــد از یک هفــتـه دچار یک فشـار زیاد نشود.

از انجایــی که جوانـان در ایـــن مقــطـــع از زنـــدگی تمایــل شدیـد به لذت بردن از همدیگـــر را دارنــد در بیشـــتـــر مواقع بدون لبـاس باهــم آمیـــزش میکننـد و ایــن باعـــث عرق کردن بدن شده و زمـیـنـه کمـــر درد های طاقــت فرسا را فراهـــم می کنـــد لذا برای رفـــع کمــر درد بعـــد از انزال توصیه می شود:
رفـع کمر درد بعد از انــزال

* در زمـان آمـیـــزش از در اوردن لبـــاس خودداری نمـایــید.
* در صورت آمـیــزش بدون لباس در زمان انزال روی خود را با پتو بپوشانیـد.
* از نزدیـکی دوبار یا چنــد بار در روز بپـرهیزیــد.
* در صورت تکـرار برای نزدیـکی حتــمـا بیـــن دو نزدیـکی حمام کنـــیـــد. ایــن عمل باعث خواهـــد شد که دچار سوزش و درد کمــری نشوند.

درد کمر مردان بعد از انزال و رسیدن به ارگاسم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.