درمان درد دندان با گیاهان دارویی در خانه

درد دندان همیشه یک درد غیر قابل تحمل می باشد و بیشتر افراد نمی توانند این درد را تحمل نمایند مسکن های زیادی هم مصرف می نمایند ولی بهترین مسکن برای درمان درد دندان داروهای گیاهای می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر درمان درد دندان با گیاهان دارویی در خانه  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: دنـــدان درد گاهـی اوقات بســیــار دردآور و تحــمل ناپــذیــر می شود. بدتـر از همــه زمـــانـــی اســت که نیـــمه شب درد شروع شود و به دنـــدانـــپزشـک دســتـــرســی هم نداشـــته باشــیـــم. در چنیــن لحــظاتی بهــتــرین کار درمـان های خانـگـــی و گیـــاهـــی دم دست هســتنـــد. داروهای گیــاهـــی که در این مقـالـــه از آنـهــا صحـــبـــت شده است، برای تســکـــیـــن دنــدان درد بسیار موثرند و اگــر دچــار دندان در شدیــد، با ایـن گیـــاهــان دردتان را آرا کنــید.

گل میــخک

اوژنول، ترکــیـــب اصــلی روغن گرفـــتــــه شده از گل میـــخک، ماده ای رایــج در تولیــد محــصولات دنـــدانـی اســت که می توانـد در درمـــان دنــدان درد، حرفی برای زدن نداشــته باشـــد. گل میـخک له شده علـاوه بر ایـنــکه از درد دنــدان می کاهد، به دلــیــــل خواص ضدبـــاکـتــریـــایــی اش، محـــیــط دهـــان را از باکتــــری ها پاک می سازد. گل میـــخک ویژگی های کرخ و بی حس کنـــنــــده ای دارد.

رنـــجـــبیـــل

اســتــفـــاده از ریـــشــــه زنــــجــبیـــل یکـی از رایـــج تریـن درمــان های گیـــاهی برای دنـــدان درد است که از دیـــربــــاز از آنـــهــــا استفـــاده می شود. ابـــتدا پوست آن را جدا کنـیــد سپـــس روی دنـدان دردنـــاک قرار داده و آن را به آرامی گاز بگـیـرید. به تدریــجی از درد دندان کاســتــه می شود.

سیـــر

یکـی از رایـج تریــــن چاشــنــی های موجود در آشـــپــزخانه سیـر اسـت. سیر علاوه بر ایـــنـــکه غذا را خوش طعم می کنــد، گیــاهــی موثر در تسکـیــن درد دنـــدان اسـت. درواقــع سیر یکــی از بهــتریـن آنــتی بیوتیـــک های دنــیـا اســـت. وقتـــی آن کامـلــــا له و کوبیـــده شود، تولیــد دو ماده شیـمـــیـــایــی می کنـــد که درد را از بیــن می برنـــد. در واقـع یکـی از ایــن ماده های شیــــمیـــایــی، آلـیــسـیــن است که به این گیـــاه خاصـیــت آنـتـــی بیوتیـکـی می دهـد. امـــا برخـــی از محـــقــقــان بر ایــن باورنـد که سیـــر ممـکـــن اسـت موجب تحـریــک لثــه ها شود. بنـــابرایــن سیـــر له شده را بایــد فقـــط روی دنــدانـــی که درد می کنــد قرار داد.

لیـــموترش

بنـــابــر تحقـیقـــات، لیـموترش به دلیــل اینـکــه حاوی ویتــامیــن ث و اســـیـــد سیـــتریــــک قوی اســت می توانــد در تسـکیـن دنــدان درد موثر باشد. یک لایـه لیــموترش را روی محــل دردنــاک قرار دهیـد و با آب آن را گرفـــته و با نمک مخــلوط کرده و در دهـان بچـــرخـانـــیــد.


پیــاز

با قرار دادن یک تکـــه پیاز خام روی دنـــدانــی که درد می کند، می توانـــیــــد از درد آن تا حدی بکــاهـــید. پیاز ویژگی ضدمـیـــکــروبی دارد که می توانـــد در کنترل دنـــدان در موثر باشـــد. برخی از مردم معتــقدنــد پیاز حتـــی از مســـکـــن های قوی هم موثرتـر اســـت. پیـــاز آبـــســـه دنــدان را نیـــز درمان می کنــد. آن را روی دندان دردنـاک گذاشــته و با ملـایمـت گاز بگــیریـــد تا آبش خارج شود.

اســطوخودوس و بابونه

با مخلوط کردن گیــاه اســطوخودس و بابونه، می توان به ترکــــیــبی عالـی دســت یافــت که در کاهــش دنـدان درد موثر اسـت. این ترکـــیـــب حتــی ویژگــی های آرام بخـشی دارد.

زردچوبه

آیـا کاری هســت که زردچوبه نتوانــــد انجـــام دهــد؟ اخـیــــرا محقــــقـــان متوجه شده انــد که زردچوبه برای مشـــکـــلات لثـــه و دنـــدان بســـیار مفـــید اســـت. ایــن گیاه می توانـــد از عفونت های لثـــه بکـاهــد و درد دنـــدان را تخــفـــیف دهد. علـــاوه بر آن توانایـــی مبــارزه با آلـــزایـــمـــر و انواع بیــمـــاری های سرطــان نیـــز دارد.

کلـــم

مســـلـــمـا انـــتـــظــار ایـن یکــــی را نداشــتــیــد! آیـــا می دانستـیــد کلــم می توانـــد برای تخـفـــیف دنـــدان درد عالــی باشــد؟ وقتـی کلـــم به طور موضعـــی اســتفـاده شود سم زدا و درمـان کنـــنـــده فوق الــعاده ای اســـت.

آویشـــن

استفـــاده از آویشـــن در درمــان دردهــای دندانــی توصیه شده اســت. ایــن گیاه خواص ضدعــفونی کنـــنـده، ضدقــارچ و دارویی دارد و می تواند جلوی بیــمــاری لثـــه و فسـاد دنـدان را بگـــیــرد. ایــن گیــاه کنار شنـــبــلـیلــه در درمـــان عفونت های باکـــتریـــایــی بسیـــار موثر اســت. از طرفـــی وقت آویشـن با نعـنـاع اســـتـفـــاده شود، در کشتـــن باکـــتری هایـــی که ایـجـــاد تورم می کنـد موثرتر اســت.

اســـپـــیـــلانتــس

کمــتـــر از این گیــاه صحـبت شده اســت، اســـپـــیلـــانــتـــس به گیـاه دنــدان درد معــروف شده اســت و در کاستن درد دندان تاثـــیـــر غیـــرقابـــل انــکــاری دارد. گل های ایـــن گیـــاه را مســـتقــــبمـا روی دنـدانـــی که دردنــاک است قرار دهیـــد تا ویژگـی بی حس کنـنده اش، از درد دندان تان بکـــاهــد.

بومادران

هر وقت دنـدان درد داشــتـــید، برگ های بومادران را بجوید و آن را روی محــل دردنــاک قرار دهــیـد. خیــلی سریـــع اثـــرش را می بینیـــد و موقتـــا از شر درد رهـــا می شوید.

برگ نعـنــاع

بنابـــر تحـــقیقات، برگ نعنـاع یا روغن آن شبـیـــه برخــی از ویژگـــی های روغن گل میـــخـــک بوده و از درد دنــدان می کاهــد. بسیـــاری از مردم نیــز بر این باورند که جویدن نعــناع به راســتــی درد دنــدان را خیــلی زود آرام می کند. ایــن گیــاه همـــچــــنـــیـــن حاوی منــتول اســت که خواص ضدالـتــهـابــی دارد. دو برگ نعـــنـاع را در دهــــان گذاشـته و تا زمـانــی که کامـــلـــا مرطوب شوند، بجوید. بعـد از چنـــد دقـیــــقـــه، دهـــان تان را با کمــی آب و نمــک بشوییـــد.

درمان درد دندان با گیاهان دارویی در خانه

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.