راهکارهای کاربردی برای درمان زود انزالی در خانه

زود انزالی در بین زوجین باعث سردی روابط زناشویی می شود و بیشتر افراد در زندگی به زود انزالی دچارند واین باعث شده است که از همسرشان جدا شوند و یا در رابطه جنسی و نزدیکی دچار مشکل شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راهکارهای کاربردی برای درمان زود انزالی در خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

۱٫ قبل از هرچیز بایـد توجه داشته باشـیـــد که محـــیــط و فضا و اتاقـی که در آن استـراحت می کند باید فضــای آرام و امــن باشد زیــرا فضــای امن و آرام زمـــینــه کافـی را برای عمل زنـاشویی فراهـــم می کند و آرامـــش روانـی محـــیط زمــیـنــه ساز عجـــلــه نکـردن برای تمـام شدن کار لازم و ضروری اسـت. ولی اگـــر احــســـاس شود ممــکن است در معـرض مشـــاهده دیگران حتـــی کودک خردســال و یا شیرخوار واقـع شوید دچـار مشـکل می شوید بنـابـراین توصیـه می شود در اتاق اختصاصـی و درب اتـــاق بســـته و حتی قفـــل شده عمل انـــجــام گیــرد.

۲٫ اگر از مطلـــب خاصی دچـار اضــطراب می شوید به رفـع علـــت اضـطراب پرداخـــتـــه شود زیـــرا اضـــطراب از هر مطـلب و موضوعی به از دست دادن کنتـــرل و تســلـــط بر اعـصاب و وضیـــت روانــی منجـر می شود.

۳٫ پیــش از ارتـــباط جنســـی، مرد حتـــمــا باید با مالش نقاط حســـاس و جنســی بدن زن را تحریک کنــید و او را به سر رضــایت و شوق آورده تا زمانـــی که زن به آمادگــی کافی برای عمل زنــاشویی پیدا کنـد زیرا زن برای رســیدن به اوج لذت جنـسی مدت زمـان بیشتـــری نیاز دارد. بخــلــاف مردان که زودتر تحـریـک شده و به اوج لذت جنسـی می رســنـد. بنـــابـراین مرد باید تحمـــل کند و با ایجــاد آمـادگــی در زن زمـــان ارگاســـم همدیــگر را نزدیـــک تر کنــنـــد لذا گاهـــی لازم اســـت ۱۵ دقیقه مقدمــات عمل زنـــاشویی طول بکشـــد.

۴٫ قبل از ارتباط جنـــسـی، زن، آلت مرد را به مدت ۱۵ دقــیـقه ماســاژ دهد.

۵٫ در طول شبانـه روز و هفـته به وضعـیـــت زود انزالـی فکــر نشود.

۶٫ در طول شبانـه روز و هفــتــه به امور غیـرجـــنسی فکـر شود و یا به فعـالـــیـــتی مشـغول شود مثلـا آدامــس جویده شود.

۷٫ به محض احســاس نزدیک شدن لحـــظـه انزال، مقــعـد خود را سست کرده و با دهــان باز نفـس آرام و عمـــیـــق کشــیده شود.

۸٫ برای ارتــبــاط جنسی، مرد در زیر قرار گیــرد و زن در رو تا مرد دیــرتـــر به ارگاسم و اوج لذت جنـســی برسـد.

۹٫ به هنــگـام ادرار کردن، ۲ تا ۳ بار و حتی بیشــتر ادرار کردن را قطع و وصل کنــید.

۱۰٫ از تغـذیـــه مناســـب بهـره گرفتـــه شود از خوردن ماست و ترشی و نیز مواد غذایــی تحریک کنــنـــده غریـزه جنـــســـی خودداری شود.

۱۱٫ در شبــانه روز به طور مرتب ورزش کنیـد و به تقویت عضلات بدنی خود بپـردازیــد.

۱۲٫ با مراجــعـه به پزشک از داروهای منـــاسب استـــفاده شود.

راهکارهای کاربردی برای درمان زود انزالی در خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.