راهکارهای کاربردی برای درمان زود انزالی در خانه

زود انزالی در بین زوجین باعث سردی روابط زناشویی می شود و بیشتر افراد در زندگی به زود انزالی دچارند واین باعث شده است که از همسرشان جدا شوند و یا در رابطه جنسی و نزدیکی دچار مشکل شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راهکارهای کاربردی برای درمان زود انزالی در خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

1. قبل از هرچیز بایـد توجه داشته باشـیـــد كه محـــیــط و فضا و اتاقـی كه در آن استـراحت می كند باید فضــای آرام و امــن باشد زیــرا فضــای امن و آرام زمـــینــه كافـی را برای عمل زنـاشویی فراهـــم می كند و آرامـــش روانـی محـــیط زمــیـنــه ساز عجـــلــه نكـردن برای تمـام شدن كار لازم و ضروری اسـت. ولی اگـــر احــســـاس شود ممــكن است در معـرض مشـــاهده دیگران حتـــی كودك خردســال و یا شیرخوار واقـع شوید دچـار مشـكل می شوید بنـابـراین توصیـه می شود در اتاق اختصاصـی و درب اتـــاق بســـته و حتی قفـــل شده عمل انـــجــام گیــرد.

2. اگر از مطلـــب خاصی دچـار اضــطراب می شوید به رفـع علـــت اضـطراب پرداخـــتـــه شود زیـــرا اضـــطراب از هر مطـلب و موضوعی به از دست دادن كنتـــرل و تســلـــط بر اعـصاب و وضیـــت روانــی منجـر می شود.

3. پیــش از ارتـــباط جنســـی، مرد حتـــمــا باید با مالش نقاط حســـاس و جنســی بدن زن را تحریك كنــید و او را به سر رضــایت و شوق آورده تا زمانـــی كه زن به آمادگــی كافی برای عمل زنــاشویی پیدا كنـد زیرا زن برای رســیدن به اوج لذت جنـسی مدت زمـان بیشتـــری نیاز دارد. بخــلــاف مردان كه زودتر تحـریـك شده و به اوج لذت جنسـی می رســنـد. بنـــابـراین مرد باید تحمـــل كند و با ایجــاد آمـادگــی در زن زمـــان ارگاســـم همدیــگر را نزدیـــك تر كنــنـــد لذا گاهـــی لازم اســـت 15 دقیقه مقدمــات عمل زنـــاشویی طول بكشـــد.

4. قبل از ارتباط جنـــسـی، زن، آلت مرد را به مدت 15 دقــیـقه ماســاژ دهد.

5. در طول شبانـه روز و هفـته به وضعـیـــت زود انزالـی فكــر نشود.

6. در طول شبانـه روز و هفــتــه به امور غیـرجـــنسی فكـر شود و یا به فعـالـــیـــتی مشـغول شود مثلـا آدامــس جویده شود.

7. به محض احســاس نزدیك شدن لحـــظـه انزال، مقــعـد خود را سست كرده و با دهــان باز نفـس آرام و عمـــیـــق كشــیده شود.

8. برای ارتــبــاط جنسی، مرد در زیر قرار گیــرد و زن در رو تا مرد دیــرتـــر به ارگاسم و اوج لذت جنـســی برسـد.

9. به هنــگـام ادرار كردن، 2 تا 3 بار و حتی بیشــتر ادرار كردن را قطع و وصل كنــید.

10. از تغـذیـــه مناســـب بهـره گرفتـــه شود از خوردن ماست و ترشی و نیز مواد غذایــی تحریك كنــنـــده غریـزه جنـــســـی خودداری شود.

11. در شبــانه روز به طور مرتب ورزش كنیـد و به تقویت عضلات بدنی خود بپـردازیــد.

12. با مراجــعـه به پزشك از داروهای منـــاسب استـــفاده شود.

راهکارهای کاربردی برای درمان زود انزالی در خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.