درمان کلیه درد با گیاهان دارویی و آب میوه در خانه

کلیه درد یکی از بدترین دردها در بدن می باشد که همه افراد یک بار هم در زندگی خود تجربه نموده اند درد کلیه را می توانید با گیاهان دارویی مهار نمایید پیشگیری و مهار سنگ کلیه بهترین راه می تواند برای کلیه درد باشد روغن کرچک نیز می تواند تاثیر مثبت روی درد کلیه داشته باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر درمان کلیه درد با گیاهان دارویی و آب میوه در خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: سنگ کلـیــه، از جمـــله شایــع‌ــتـرین بیــمــاریـ‌ـــهای دسـتگــاه ادراری اســت که مردان زیادی در سراســر جهان، آن را دست‌ــکم یک بار در طول زنـدگــی خود، تجربـه میــ‌ـکنــند. این بیـماری، اغــلـب، بهـــ‌دلیل رسوب کردن و تجــمع مواد کلـــســیمی و تشـــکــیل کریسـتــال‌ یا سنـگـــ‌ در کلــیـــهــ‌ـــهــا به وجود میـ‌ــآیــد. حرکـت و جابـــه‌جایی ایــن سنگـ‌ــهـــا در کلـــیـــهـــ‌ــها، بهـ‌ویژه مجــاری ادراری، اغـلب، با درد شدیـد و بیـــ‌ـقــراری زیـــادی همــراه اســـت. همــیــن مسـالـــه هم موجب می‌شود مردان، از درد سنـگ کلیـــه، بهــ‌ـعـــنوان کشـنده‌ـتـریــن درد در طول زنـــدگـــیــ‌ـشـان یاد کننــد.


برای درمــان سنــگ کلــیه و دردهـای ناشـــی از آن، روش‌ـهای مخــتـــلفـی در طب مدرن وجود دارد، اما بد نیـــســت با برخی شیوه‌هــای درمـانـی سنـگ کلیــه و تســکــیــن دردهــای ناشی از آن، با روش‌ـــهـای طبـــیـــعی آشـــنا شوید؛ روش‌ـهـــایی که با کمک گیــاهــان دارویی میـــ‌تواننــد در فاز اولیــه ابتلا به سنـــگ کلـــیــه، به پیـشــ‌گــیـری از بزرگ شدن سنگ‌ها یا شکـســـته شدن آنـــ‌هــا کمـــک کنــد.

تاثـیر چای قاصدک در دفـع کریـــســتال‌ـــهــا

به گفــتـه متــخـــصــصـان طب سنــتـــی ایـران، نوشیــدن دمـــ‌کرده گیاه قاصـدک، به‌ـــطور مداوم و مســـتـــمـــر، تاثیر زیـــادی در تسکـین دردهــا و درمان بیــماری سنگ کلیـه دارد. این گیاه، به این دلیـــل که خاصـــیــت ادرارآوری دارد، کمـــک زیادی به پاکـ‌سازی و دفع سنگـ‌هـــای کلــیه میــ‌ـکـند. خاصـیــت ادرارآوری این گیـــاه موجب میـ‌ـــشود سیـــسـتم ادراری و مجـــاری ادرار، زود به زود، پاک‌ـسازی شوند و امــکــان تشـکـیـــل بلور یا سنگ در آن، به کمـــ‌ــتـریـن میـزان برسد. ایـــن گیـــاه را می‌ــتوان بهـــ‌ـصورت دم‌کرده یا خشک مصـرف کرد. برای مصرف برگـ‌های خشــک ایـن گیــاه، بهتـر اســت برگــ‌ـــهای خشــک را کوبیـده، به‌ــصورت پودر درآورید و آن را درون یک کپسول خالی بریـــزیـــد و با مقـــداری آب ببلــعـید.

پیش از مصرف این گیــاه دارویی، بهـتـــر است با متـخـصــص طب سنـتـــی مشورت کنــیـــد.


آب‌ میوه‌ درمـــانی کنید

اگـر سابقـه ابتلــا به سنــگ کلیــه، در میـــان اعضـــای خانواده شمـــا وجود دارد و احتمال می‌دهـید شمـــا هم خیـلـی زود، با ایـــن بیمــاری، دست به گریـبـــان شوید، توصیـه میـ‌کــنیـــم نوشیــدن یک لیوان آب پرتــقـــال یا شربـــت آبـ‌ـــلـــیمو را که از لیــموترش تازه تهـــیــه شده، در سبـد غذایـــی روزانهــ‌ـتان قرار دهــید. نوشیـدن آب پرتـــقــال و لیـــموترش می‌ـــتوانــد تشــکیـــل سیتـــرات‌ـهـــای ادراری، بلور‌ــهـا و کریستالــ‌هــا را در دســـتــگـــاه ادراری، به‌ویژه کلیــهــ‌ـــهـا، مهــار کنـد و به ایـــن ترتــیــب، احتمـال تشکیـــل سنــگ‌ کلیه را به صفــر برسانــد. اگرچـه شرط عقــل آن است که ایـن شیوه را تنهـــا راه پیـــشـــ‌ــگیـری از ابتلا به سنگ کلـــیـــه، قلمـداد نکــنید.

در کنـار استفاده از این روش، احــتـــمال ابـــتـلـا به ایــن بیــماری را با مشاوره با متـــخصص و پزشـــک خود نیز بررســـی کنـــیـــد.

با گیاهـان دارویی، سنـــگ کلــیـه را مهـــار کنـیـد

چای سبز، از جمـــله گیـــاهان دارویی اســـت که تاثیـر زیـــادی در درمــان سنـگ کلــیه و پیـــشـــ‌گـیـــری از ابـــتــلا به آن دارد. به گفـــتـــه درمانــ‌گران طب سنتــی، مصرف ایـن چای، به دلـــیـــل داشتــن خاصیــت آنـــتــیـــ‌ـاکــسیــدانـــی، تاثـــیر بهـ‌ـــســـزایـی در درمـان سنــگ کلیه دارد؛ البـــتــه بایـد توجه داشتــه باشید که حتــما چای سبـز بدون کافئین، تهــیــه کنـید. در کنـــار چای سبـز، مصـــرف عصـاره گیاه قرهـــ‌قـــاط نیـز برای درمان و سلـــامـــت کلـــیهـ‌ــها، توسط متخـصصــان طب سنتی توصیـه شده اســت.

به گفتـــه درمـان‌ــگران طب سنـتـی، مصرف گیاهــانی چون کاکـــل ذرت، خارمـریم، چای سبــز و قرهـــ‌ــقــاط، از جمــله کاربـردیـــ‌ـــتـریـــن گیـــاهان برای درمـان بیــماری سنـــگ کلـیه است.

تسکــیـن درد کلـیــه با روغن کرچــک

یکی از شیوه‌ــهــای طبیعـی برای تسکــین درد ناشـی از ابـــتــلــا به سنگ کلـیه، استـفاده موضعی از روغن کرچـــک اســت. ماساژ ایـــن روغن، در صورتــی که به خالـــص بودن آن اطـــمــینان داشــتـه باشـــیــد، می‌ـــتوانــد تاثیر زیــادی در کاهــش دردهـای سنــگ کلــیــه داشتـــه باشـــد. درمـان‌ـگـران طب سنتـــی، ماســاژ روغن کرچـــک، روی کلــیهـ‌هـا و گرم کردن ایــن ناحیه را با کمک کیـــسـه آب جوش، بهــتریـــن روش برای کاهش دردهایی میــ‌ــدانـــنــد که موجب بیـ‌ــقراری بیمـــار میـــ‌ــشود.

ماساژ کلــیـــه‌هــا با ایـن روغن و گرم کردن آن در طول روز به مدت یک ساعـــت، می‌تواند درد بیـــمــار را به انـــدازه قابـــل توجهی کاهـــش دهـــد.

درمان کلیه درد با گیاهان دارویی و آب میوه در خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.