دستهایتان نشان دهنده سلامتی بدن می باشد

دست های سالم و با پوست زیبا نشان دهنده بدن سالم می باشد عرق کردن دست ها نشانه بیماری خاص دربدن شما است لرزش دست ها نشان دهنده ضعف عصبی می باشد اگر ناخن هایتان می شکند کمبود روی دارید و باید گوشت و جو زیاد میل نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دستهایتان نشان دهنده سلامتی بدن می باشد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گارش سایت دانستن: دستـــ‌ــهـا یکـی از اولیــن قسـمت‌ـهـای بدن هســتند که علــائم پیری را نشــان می‌ـــدهند امــا میــ‌ــتوانند نشــاندهنــده‌ـی یک سری از مشــکـلـات در سلامتـــی هم باشنـد. به گفـــتهـ‌ی پزشــکـان وضعـــیت دست‌ـهای شمـــا میــ‌ـــتواند نتیجه‌ـــی تغــییرات متــعددی باشد که در جاهـــای دیـــگر بدنـ‌تان در حال روی دادن است. در ایـن مطلب با ما باشـــید تا بگوییم به چه علـائمی در دســتــ‌های خود بایــد توجه داشــتـــه باشــیــد.

قرمــزی کف دســـتــ‌ـــهـــا

پزشـــکــان توضیـــح می‌ـــدهـــند که قرمزی کف دسـتــ‌هـا میـ‌ـــتوانـــد بیــانــگــر مشـــکـــلات کبـدی باشـد، مخــصوصا اگـــر سن‌تـان بالـــای 50 سال باشـــد. معــمولا قرمـــزی در قســمت لبهـــ‌های بیرونی کف دست دیده میـــ‌ـــشود. احـتمــال ممـکـــن قرمـــزی کف دسـت‌ـهــا، تغــیـــیر در تعادل هورمون‌ـهایی است که موجب گشـــاد شدن رگـــهـا میـــ‌ـــشود. آرتـــریــت روماتوئید هم میـــ‌ـتوانـــد باعث قرمزی کف دســـتـــ‌ها شود. اگر قرمزی کف دســت‌ــهای‌ـتـان لکــهـ‌ یا نقطه مانند است بایــد به پزشـــک مراجـــعه کنـیـــد تا علـت آن تشخیـــص داده شود. ضمـنـا سعـــی کنـــید رژیـم غذایــی خود را اصـــلـــاح کنــیــد.

عرق کف دسـتــ‌ـــها

عرق کف دستــ‌ـــهــا چند علت میـــ‌ـــتوانــد داشـــتــه باشد: تعریـق بیــش از حد، استــرس و پُـرکاری تیــروئید.

در مورد تعریــق زیاد می‌ـتوانـــیـد از ضد تعــریقـ‌ـهــای قوی استـــفاده کنـــیـد. همــچنیــن میـ‌توانــید برای درمـان پزشـکــی به پزشک مراجــعـــه کنــیـــد. سعــی کنـید استـــرس خود را کنـتــرل کنیــد (با روش مدیـــتـیــشــن، تنـفـــس عمـــیـــق و …). اگر کارســاز نبود در این مورد نیز بایـــد به پزشـک مراجــعـه کنــیـد.

بی‌حـسی و گز گز دسـتـ‌هــا

گاهــی بعد از بیدار شدن از خواب متوجه میــ‌ـــشویم بخشــ‌ـــهایـی از بدنـ‌مــان بیـ‌حس اســت و وقتی شروع می‌ــکنـــیم به حرکت دادن آنــهـــا، گز گز میــ‌ــکـنـنــد. معــمولا علــت آن اســـت که عصب حسـی برای مدت طولانی تحـــت فشــار بوده است. گز گز هم زمـانـی است که عصــب میـــ‌خواهــد به عمــلـکرد و وضعـــیــت خودش برگردد. در برخی موارد ایـن علـائم در دستـ‌ـهـــا می‌توانـند نشـانــدهـنـــدهـــ‌ـــی مشکل جدیـــ‌تری باشـــنـد، مثلا استئوکنـــدریت، سنـدرم تونل کارپـال، ترومبوز وریـــدی دست و پا، آسیـــب شبکــه بازویی، کمـخونی یا دیــابت. اگــر معمولا دستـــ‌هـــای‌ــتــان کرخـت میــ‌ـــشوند بدون ایـنـــکـه دلیل خاصی پیدا کنید، حتــمـــا به پزشک مراجـعـه کنــیـــد.

خشـــکی دستــ‌هــا

شایـع‌ـتریـن علــل خشکـــی پوست دسـتــ‌ها، دهیـــدراتـه شدن و کمـبود اسـتـروژن است که همراه با یائسگـــی اسـت. برای پیـــشــگـیـــری از دهـــیـدراتــه شدن بدن به مقدار کافــی آب بنوشید و از کرمــ‌هــای مرطوب کنـــنـده اسـتــفاده کنــیــد. در رژیم غذاییـــ‌ـــتان نیز روغن ماهـــی، دانــهـ‌ـــها و آجـیـل را بگـــنـــجـانــید.

لرزش دســت‌ـهـا

گفـــته میـ‌ـــشود که لرزش دستــ‌ـــها می‌ـــتواند علامـت مشـــکلــات جدی چون بیـــماری پارکـــیـــنسون باشــد. اگـــر از ایــن بابت نگـران هســـتــیـــد به پزشـــک مراجـعه کنید. ضمـــنـا مصـــرف قهوه و الــکـل را محـدود کنیـد زیـرا این مواد می‌توانـــند موجب لرزش دست‌هـــا شوند. سایــر علـت‌ـــهـای ممـکـــن نیز شامل اضطراب و اسـترس میـــ‌ـــشود.

ناخنــ‌ــهای ضعــیف

ناخـــن‌ـهـــای سســـت یا ترک خورده می‌ــتوانــنــد نشانـدهـــنـدهـــ‌ــی کمـبود روی باشـند. روی واقعـا برای سلامـــتی مهم است؛ به الـتیام زخم کمـک میـ‌ــکنـد، به تقسـیــم سلولی کمـک میــ‌ــکنـد و سیـســـتم ایمنی را تقویت می‌ــکـــنـــد. مواد غذایـــی سرشــار از روی مانـند جو و گوشت قرمـز را بیشتر در رژیـــم غذایی خود جا دهــیـــد.

انگشــتـــان سر گِرد

اگـر سر انــگشــتـان دســـت‌ـتـان گرد شده، یعنی ناخـنــ‌ و انـگشـــت شکلـی گرد و گوشتـالو پیدا کرده‌اند معمولا به دلـــیـــل کمـبود اکســـیـــژن در بدن اســـت. ایـن حالت می‌ـــتوانـد علـامـت بیماری جدیـ‌ـتـری چون سرطـان ریه یا بیـــماری قلبـــی نیز باشـــد. اگر انـگـــشـتانـــ‌ــتان چنین فرمـــی گرفتنـد به پزشـک مراجـعــه کنـید.

دستهایتان نشان دهنده سلامتی بدن می باشد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.