دستگیری معترضان در تهران و سایر شهرهای ایران

اعتراضات در ایران روز چهارم خود را سپری می نماید ولی پلیس با اینکه به معترضان گفته بود که اغتشاش نکنند و روحانی به مردم قول داده بود که به وعده هایش عمل خواهد نمود ولی تا به حال این کار و انجام نداده است و این باعث اعتراضات مردمی در ایران شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دستگیری معترضان در تهران و سایر شهرهای ایران را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مـــتـن اطـــلاعـیـــه وزارت اطلاعـات به ایـن شرح است:

همانــگونه که هموطنان عزیـــز ومردم فهـیم کشور آگـاه هســـتند،

تجـــمعـــات چنـد روز اخیــر که به واســطه ی طرح برخـــی مطـالـــبات به صورت آرام انـجام پذیرفت ،

در ادامه به جهـــت حضور عناصر مشــکوک و خشونت طلب به ناآرامـــی هایی تبدیـل گردیـد

و موجب وارد آمدن خسارت های مادی و جانـــی به تعــدادی از هموطنان و اموال عمومی کشور شد.

ضمن تشکر از هموطنـانی که هوشمنـدانه صف خود را از اغـــتشاشگـــران و اخلالــگـــران نظم عمومی جدا کرده انـد به آگـــاهـــی می رسانــد ،

با اقــدامات اطلــاعــاتی سربـازان گمنام امـام زمــان (عج) و کمــک های مردم عزیــز در ایـــفای نقش اطــلاعات ۸۰ میـــلـیونی،

برخـی از عناصــر و اغـــتشـاشـگـــران معـانــد و محـرکـیــن ناآرامــی های اخــیـــر،

شنـــاســـایــی و تعـــدادی از آنهـــا دستــگـیر شدند و سایر عنـاصـر نیز تحـــت پیـگرد می باشـنـــد

که بزودی برخورد جدی با آنـهـــا صورت خواهد گرفت.

وزارت اطـــلاعات از اقـــشار مخـــتلــف جامـــعه درخواست دارد ضمـن حفــظ هوشیــاری خود، کمـاکـــان معاندین ،

اغـــتــشـاشـگـران و آسیب زنندگـان به اموال عمومی را از طریـــق تلفن ۱۱۳ معــرفـی نمایــنـــد.

دستگیری معترضان در تهران و سایر شهرهای ایران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.