دعای تحویل سال ۹۸ با ترجمه یا مقلب القلوب والابصار

سال جدید سال ۱۳۹۸ نزدیک است و دعای لحظه سال تحویل را باید بخوانید و برای خود آرزوهای خوب نمایید این دعا با معنی و متن انگلیسی نوشته شده است شما عزیزان می توانید از روی این متن در لحظه تحویل سال این دعا را قرائت نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دعای لحظه تحویل سال جدید با ترجمه را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

دعای تحویل سال 98 با ترجمه یا مقلب القلوب والابصار

یا مُـــقــلّبــَ القـــلوبِ و الـأبصـــار
Oh reformer of hearts and minds
ای دگرگون کننـده ی قلــب ها و چشم ها

*******

یا مُدبــّـِرَ اللـیلــِ و النَّهار
Director of day and night
ای گرداننــده و تنـظیم کنـــنـــده ی روزهــا و شبـهـا

*******
یا مُـــحوِّلَ الـــحـَولِ و الــأــحوال
and transformer of conditions
ای تغـیـیر دهـنده ی حال انســـان و طبـیعـت

*******
حوِّـــل حالَـــنـــا إلى أحسـنـِ الـحـــال
Change ours to the best in accordance with your will
حال ما را به بهتــریـــن حال دگرگون فرما

دعای تحویل سال ۹۸ با ترجمه یا مقلب القلوب والابصار

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.