دعوای خانوادگی دو خواهر منجر به قتل شوهرانشان شد

دو خواهری که با هم دعوا می کردند پای شوهران این دو خواهر هم به بحث و دعوا کشیده شد که باعث شد باجناق ها به جون هم افتاده و با هم ضرب و شتم نمایند و این دو باجناق در اثر ضربات چاقو و در دعوای خونین فوت نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دعوای خانوادگی دو خواهر منجر به قتل شوهرانشان شد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مــرد عصبــانـی باجنــاقش را با ضربـــات چاقو به قتل رســـانـــد.ساعـــت ۱:۳۰ بامداد امـــروز اهـالـــی کوهسار حکیـمــیـــه در تماس با پلیــس از نزاع دســـته جمــعیدر ساخـــتـــمــان نیـــمه ساز ایـــن محله خبـر دادنـــد. بلـــافـاصــلــه ماموران کلـانــتـری حکـــیـــمـــیـــه برای بررسی موضوع به محــل اعـــلــام شده رفــتـه و در ورودی ساختمـان نیمـه کار با جسد غرق خون مرد۱۸ساله روبرو شدنـد.ماموران در اولیـن گام اقـــدام به بازداشــت تمـــامـی افراد حاضـر در نزاع کردنـد.با توجه به اینکه سه نفر از افـــراد بازداشـــت شده مجـــروح شده بودنـــد،با دستور قضـایـی برای ادامـــه درمان به بیمـارستـان منــتقــل شدند.


قتــل باجــنـاق

در ادامـه ماموران با شنـاســایی عامل اصـــلـــی نزاع و جنـایت به نام رحــیـــم ۲۲ سالـه، تحــقیـــقـات از او را آغاز کردنــد. متــهـم با اعــتـــراف به قتل مرد جوان گفـت: مقتول باجـنــاق من بود و در این ساخـتـــمـان نیــمه کاره سرایـــدار بود.چنــد وقتـی بود که همـــســـران ما با یکـدیـــگر دچـار اخـــتلاف شده بودنـد. هرکدام از انهــا مدعی بودنــدخواهـــر دیـگر در زنـدگی دخـالــت می کنـد. چند باری با “لـطیف”برای رفـع ایـــن دلخوری ها گفــت و گو کردم امـا او هربــار تقــصیـــر را گردن همـسر من می انداخت.
قتـل باجـنـاق به علـــت دعوای خواهـرها

چنــد روز قبل بار دیــگــر از مقـتول خواستـم تا به این صحـــبت ها پایان دهــد اما بیـــن ما نزاع جزئی پیـــش آمد و او به من توهین کرد.برای انــتـقـــام تصـــمیـــم گرفـــتــم او را گوشمــالی بدهم. نیمــه شب به همـراه چهـــار نفـر از دوستانـم از بالای در وارد ساختمـان شدیــم
اما بین ما درگیـری پیـش آمـد. باجـــناقـــم و همـکارش به سمت ما حمـلـه کردنـد، ما هم به دفاع پرداخــتـــیـم.در این بیـن ما با چاقو ضربـــه ای به مقـــتول زدم که او روی زمــین افـــتــاد و جانــش را از دســت داد.دو نفــر از دوستـان من و کارگر ساخـــتــمان هم مجروح شدند.

سرگـرد علـــی یعــقوبی رئیس کلــانــتـری حکــیمیه با اعلام ایـن خبر گفـت:
با اعتـــرافات مرد افـغان به باجنــاق کشـی،او با دستور بازپرس شعـــبه دوم دادسرای امور جنـــایــی بازداشت و در اخــتـیـــار کاراگـــاهان اداره دهــم پلــیــس اگاهـــی قرار گرفت.

دعوای خانوادگی دو خواهر منجر به قتل شوهرانشان شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.