دفع ادرار به همراه پروتئین نشانه چیست؟

ادراری که داخلش پروتئین باشد وجود برخی از بیماری ها باعث می شود که شما در ادرارتان پروتئین مشاهده نمایند و این موضوع بسیار مهم می باشد شاید شما دچار نوعی بیماری شده اید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دفع ادرار به همراه پروتئین نشانه چیست را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

عــلت دفع پروتئین از ادرار چیــســت؟

به گزارش مجله خبری دانستن: پروتئین در ادرار – که پروتئینوری proteinuria نامــیده می شود – مشکلــی است که مقدار پروتئین زیادی در نمونه ادرار مشاهـده می شود. پروتئین یکی از موادی است که در زمان آزمایـــش ادرار و تجزیــه و تحـــلـــیـل محـتویات ادرار شنـاسایــی می شود.

کم بودن سطــح پروتئین در ادرار طبـــیعی است. افزایش موقتـی سطـــح پروتئین در ادرار هم غیــر طبــیــعی نیست، به خصوص در افراد جوان بعد از ورزش کردن یا در طول بیـمـاری. اما بالا بودن مداوم سطـح پروتئین در ادرار ممکن است نشـــانه بیـمــاری کلیـه باشد.

علـــت وجود پروتئین در ادرار

کلـــیـــه های شما مواد زائد خون شما را فیــلـتر کرده و نیــازهـــای بدن شمــا را نیــز حفظ می کنـد – از جملـه پروتئین. با ایــن حال برخی بیــمـــاری ها و شرایط باعث می شوند پروتئین از فیلـتـرهـــای کلیــه عبور کرده و منـــجـر به مشاهده پروتئین در ادرار شود.

وجود پروتئین در ادرار به طور موقتـــی

شرایطــی که باعــث افزایـش موقتی سطــح پروتئین در ادرار می شوند، اما لزوما نشان دهـنده وجود مشکـل در کلـــیــه ها نیـــســـتـــند، عبـارتـنــد از:

کم آبــی بدن
استـــرس های عاطــفی
قرار گرفتن در معــرض سرمای شدیــد
تب
ورزش سنگـیـن
عفونت
اختــلــال در سیستــم ایــمــنـی
مصـرف برخی داروها

وجود پروتئین در ادرار به طور مداوم

بــیمـاری ها و شرایــطـی که باعث می شوند سطح پروتئین در ادرار به طور مداوم افـزایــش پیدا کنـد و نشـان دهـــنده وجود مشکــل در ادرار هســـتنــد، عبـارتنــد از:

– آمـیلوئیدوز Amyloidosis (تجــمع پروتئین های غیر طبـــیـعی در انـــدام های داخلــی)

– برخـــی داروها، مانـــند داروهای ضد التـهــاب غیـــر اســـتروئیدی

– بیمــاری مزمـن کلیوی

– دیـــابــت

– اندوکاردیت Endocarditis (عفونت داخـلی حفره ها یا دریچـــه های قلـب)

– گلومرول اســـکلـروز فوکال سگـــمنـــتـــال* Focal segmental glomerulosclerosis یا FSGS

– گلومرولونفــریـــت Glomerulonephritis (الــتـهــاب در سلول های کلیه که مواد زائد را از خون فیلـتر می کنـــند)
– بیـــماری قلـبی

– نارسـایی قلـبی

– فشار خون بالـا

– لنــفوم هوچکـیــن یا بیـماری هوچکــین Hodgkin’s lymphoma

– نفــروپاتی IgA یا بیــماری برگـر Berger’s disease (التهـاب کلیـه که ناشی از تجــمع آنــتی بادی ایـمونوگلوبیــن A است.)

– عفونت کلـــیـــه (پیـلونفریت pyelonephritis)

– لوپوس Lupus

– مالـــاریــا

– میــلومای چنـدگانه Multiple myeloma

– سندروم نفــروتیک Nephrotic syndrome (آسیــب دیدن عروق خونی کوچک در کلــیـه که خون را تصـــفیــه می کننـــد)

– پروتئینوری proteinuria (افـزایــش سطــح پروتئین به طور غیر طبیعـــی در ادرار)

– پره اکــلـامـــپــسـی* یا مسمومیـت بارداری Preeclampsia (افزایـش فشار خون در دوران بارداری)

– بارداری

– آرتریت روماتوئید (بیمــاری التهـــابـــی مفصل)

– سارکوئیدوز Sarcoidosis (مجـــموعه ای از سلول های التهـــابی در بدن)

– کم خونی داســـی شکـل* Sickle cell anemia

* بیــمـاری گلومرولواســـکـلروزفوکال سگـمنــتالFocal segmental glomerulosclerosis : نوعی بیـمـــاری اســـت که درآن بافت اســکاربــه بخشهـایـی ازکـــلیــه (گلومرول) که وظیـفــه آن فیـــلتـــرکردن و پاکـســازی خون می باشـــد، گسـترش می یابد. اگــرگــلومرولواســکـــلـــروزفوکال سگــمـــنتـــال درمراحل اولیـــه درمان نشود، ممکـن اســت به نارسـایی کلـــیـه و درنتـیـــجـه دیالـیـزو یا پیوند کلــیـه منجـرشود.

* هوچکـين یا هاجکـــیــن Hodgkin : يک نوع خاص از لنفوم يا سرطان است که با رشد غير طبـــيعـي سلول ها در دســتگاه لنـفـــاوي همراه اســت.

* بیـــمـاری لوپوس lupus :یکـــی از انواع بیمـــاری خود ایـمـنی است و زمــانی رخ می دهـد که سیـــسـتـــم ایـمــنی بدن بیـــمار شروع به حملــه به بافت ها و اندام های بدن خود فرد می کند. هر یک از انــدام ها مانند پوست، مفاصـــل و یا انـدام های داخلـی ممــکـــن اسـت بر اثر این بیــمـــاری آسیب ببــیــنـنـد.

* میلومای چندگـــانـــه یا مولتیپـل میلوما Multiple myeloma:شایعترین تومور استـــخوان یا سرطـان اسـتــخوان اسـت که منـشـا آن از خود اسـتخوان بوده و از جای دیـــگـــر نیـــامده اسـت.

* کم‌خونی داسـی شکـــلSickle cell anemia : یک بیــمـاری ژنـــتیکی و یک اخـتـلـــال خونی است که با هموگلوبین معـیوب (Hbss) شنـاخــته می‌ـــشود.

دفع ادرار به همراه پروتئین نشانه چیست؟

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.