در دوره پریود دختران و زنان از این کارها پرهیز نمایند

دوره پریود برای دختران و زنان بسیار دوره حساسی میباشد و بیشتر خانم ها به کارهای که با پریود شما سازگاری ندارد و بیشتر باعث می شود که اختلالات زیادی در پریود شما رخ دهد درد پریود شما زیادتر شده و بیشتر در معرض بیماری ها قرار بگیرید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر در دوره پریود دختران و زنان از این کارها پرهیز نمایند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: حــتــما می دانید که در دوران عادات ماهانــه به دلیـــل تغییرات هورمونی، بدن دچـــار دگـرگونی هایـــی می شود. اگر چه شمـــا میــتوانـیــد تمام کارهایــی را که در روزهــای عادی انجام می دهــیـد، در دوران قاعــدگـــی نیــز بکنیــد اما اگر می خواهـــیـد سخـتـــی ایــن دوران کاهــش یابـــد، به توصیـه های سایت «romanticupdates» توجه کنـــید.

استفــاده از تلــفــن همراه

احـــتیاجات عاطــفی خانــم ها در این دوران افــزایـــش می یابــد بنابـــرایــن بهـتر است به جای برداشـتــن گوشی و بازی «Candy Crush» از شریــک زندگــی یا یکی از دوستان تان بخواهـــیـــد تا نزد شما آیــد. ایـــن دوران زمـان منــاســبـــی برای تنهـــا بودن نیـسـت.

ورزش کردن

کســـل بودن و بی حالــی شمــا در این دوران طبیــعـــی اســـت. به محــض این که عادات ماهـانـه تان به پایان برسـد، دوباره شادابــی و جذابیــت به شمــا باز می گردد. حال زمان ورزش نیســـت. بهــتـر اســت انـرژی خود برای پس از ایـن دوران ذخیـــره کنــیــد.

تمــاشــای فیـــلـم های رمـــانــتیک

اگـر مجرد هستـید، با دیدن فیــلم های رمانـتـــیک دل تان به شدت یک شریک زنـــدگی می خواهد و اگـــر هم متـاهل هسـتیـــد، هوس دوران مجردی را خواهــیــد کرد. در واقع شمـا در دوران قاعــدگــی ثبـات فکـــری نداریــد. اما نگران نبـاشــیــد، آنچــه شمـا در فیلـــم ها می بینید واقـــعیــت ندارد پس بهتـر اســـت به آن دل نبـنـدید.

خوردن شکـــلــات زیاد

به آنچه شنــیــده ایـد، اعتـمـاد نکنــیـــد. شمـا مجــبور نیـــستــید در این دوران مقدار زیـادی شکلـات بخوریـد. نخوردن آن را توصیه نمـــی کنــیم اما زیـــاد خوردن آن در نهـــایت موجب عصـبــانـیـت خودتان خواهد شد.

بحت کردن

اگــر سر موضوعی با شریک زندگی، دوست یا همکـــارتــان به تفـاهــم نرســیــدید، بحـــث کردن را رها کنـــیــد زیــرا با توجه به تغـــییرات هورمونی، گفـــتگو شمـــا به خوبی پیـش نخواهـد رفــت و حتی ممــکــن اســت گفـــتـــگو در مورد آب و هوا هم منجـر به دعوا شود. ارزش آن را ندارد، بنابرایــن در این مواقـع بگـــذاریـــد دیـــگــران راه خود را بروند و نظرات خود را بیـــان کنـــند.

از رخـتــخواب بیـرون آمـــدن

چرا اصـرار دارید از رخـتخواب بیــرون بیایــیــد؟ شمـا در این دوران کمی عصبـــی هســـتــید و احــسـاس خوبی ندارد، پس ایـــن احـســاس را به دیگـران نیـز منــتـــقل نکـنــیـد. کافـی اســـت در رختـخواب بمـــانــیـــد و استراحـــت کنیـد. نگـــران نباشـیـــد ایــن دوران موقتـــی است و شمـا دوباره مانـــند پروانه ای از پیـلـــه خود بیــرون خواهــید آمــد.

دوش گرفــتـــن مدام

بله! درسـت است، شمـا در دوران عادت ماهانــه نسبت به بدن خود احساس خوب و مثبـــتی نداریــد، اما چرا وقت تان را با ایســـتـــادن زیـر دوش تلـف می کنــیــد؟ ایـــستـادن زیاد شما را خســتـــه می کنــد بنـابرایـن تقـــلـــا کردن را رهـــا کنیـــد و به جای این که مدام سرپــا بیـــایســـتــید، اســتـــراحـت و به چیزهـــای خوب فکر کنید.

انجام کارهـای خانـــه

کابیـنـــت آشپـــرخــانه شمـا پر از ظرف و سبــد رخت چرک هایـــتـان پر از لباس اسـت؟ نگران نبــاشیـــد آنها هیچ کجا نمــی روند. بنـــابــرایـن برای انـجـام کارهــای خانه در دوران عادت ماهــانـه به خودتان سخـتـی ندهـــیـد. آنـــهـــا را به حال خودشـــان رهــا کنـیــد و به تخـت خود بازگردیـــد. یک فیــلم تمـــاشـا کنیـــد یا یک کتاب بخوانید و هر وقت حال تان بهتـر شد به سراغ آنـــهـــا بروید.

خوردن فســـت فود

خوردن فســت فود در این دوران تنـها حال شمـا را بدتـر می کنــد و باعــث می شود که اشــتـهـایتـــان بیشتر شود و پس از خوردن آنـــها به دنبال چیـزهای دیـگر باشـــیـــد. بنابـــرایــن برگـــر و پیتزا را فراموش کنیــد.

دویدن

باورتان می شود؟ دویدن یکی از بدترین کارهایـی اســـت که شمــا می توانیـد با بدن خود در دوران عادت ماهـــانه انـــجام دهـید. سوزاندن کالـــری در این دوران هیــچ فایده ای برای شمــا ندارد و احـساس بهتری را به شمـا منتـقل نمی کنـــد. بنـــابرایــن از دویدن روی پله ها، در باشـگاه یا پارک در دوران قاعدگــی خودداری کنـیـد و به جای آن کارهـای خود را با آرامـش بیـشتـــری انــجـام دهـیــد.

نشستن مدام

دراز کشیــدن احساس بهـتری نسبــت به نشـــستن به شمـا می دهد. بنـابـــرایــن اگر می خواهــید تلویزیون تمـاشا کنــیـــد، روی کانــاپه دراز بکــشـــیـــد. در دوران عادت ماهانـه، نشستــن یا ایـستــادن به شما احـــســاس خوبی نخواهــد داد. بنــابرایـــن چرا خودتان را آزار می دهــید؟

فکــر کردن

اگر در دورانـه قاعـدگـــی به سر می برید، از فکـــر کردن به مســـائل مهم بپرهـــیـزید. مطـمئنا از کودک خود می خواهــید تا به گل ها آب دهـــد یا به همـســـرتان می گوید به جای شمـــا خریـــد کنـد، امـا اگــر از فکرتان به مقـــدار زیـاد کار بکشـــید، آســیـــب بیـشـتـری خواهــید دید. نگـران نباشــیـــد، این دوران موقتی است.

در دوره پریود دختران و زنان از این کارها پرهیز نمایند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.