دکوراسیون اتاق خواب با رنگ های ترکیبی طوسی و سفید

اتاق خواب ها باید ازرنگ های زیبا و متنوعی طراحی شوند تا بیشتر اتاق خواب رویایی داشته باشید رنگ های خاکستری و طوسی می تواند در دکوراسیون زیبا به نظر برسد تم خاکستری را در اتاق خواب و نشیمن استفاده کنید برای روحیه شما بسیار خوب می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون اتاق خواب با رنگ های ترکیبی طوسی و سفید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: حــســی فوق الـعاده آرامــش بخش در مورد طرح رنـــگ خاکستری و سفـــید وجود دارد، که به همیـــن دلـــیـــل ترکـــیب بسیـار خوبی برای اتــاق خواب می تواند باشد. اگـر به فکـر این هستیـد که از ایــن دو رنگ در فضای خواب خود استـــفــاده کنید، می توانــیــد از ایــن اتاق های جذاب الــهـام بگـــیــرید.

از حس خاص فضای تاریــک اســتـفـــاده کنیـــد

در حالــی که رنـگ های روشن باعـــث می شوند که اتاق جا دار و درخــشـان به نظـر برسد، رنگ های تیره حســی دنج به فضا می دهـنـد. بنابرایـــن اگر ترجــیـــح می دهـیـــد که اتاق خوابتـــان خودمـــانـــی و دنـج باشد، سایـه ای عمیـق تر از رنــگ خاکســـتـــری می توانــد انــتـــخاب ایــده آلـی باشد.

قالـــب تیره پشــت تخـتــخواب در این تصویر فضای خوابـــیدن را در برگــرفته، و بافت های نرم روی کوسن ها و روکش ها حس گرمـای بیـشــتـــری نیز اضــافـــه می کنـد. رختخواب سفیـد و دیوار آجری کمـک می کنــد که طرح رنگ تقویت شود و اِـــلِـــمان های خاکـــســتری حتی بیـــشتـر هم به چشـم بیـــاینــد.

با اسـتـفـــاده از رنگ تأکیدی، طرح کلـــی را تقویت کنیـــد

زیـبـایی رنگ های خنــثــی مثل خاکـسـتــری و سفــیـد ایـن اســـت که می توانــیـــد آن ها را تقریــبـاً با هر رنگ دیـــگری همـــاهــنــگ کنـــید. در ایـــن اتـاق خواب، طرحــی ساده از خاکسـتـری روشن و سفــید براق پس زمـــینـه اتـاق را شکـل می دهد. با فقـط اضـــافـــه کردن کوسن های زرد، طرح کلـــی فضـــا به خوبی تقویت شده اســـت.

زمانی که صاحب خانـــه هوس تغیــیـــر پیدا کنــد، می تواند کوسن های زرد را با کوسن هایـــی به رنـگی دیــگـر عوض کند.

کمـی رنگ کرم ملـــایـــم اضافــه کنید

برای ایــنـــکـــه طرح خاکستــری و سفید هماهنگی کامـــل پیدا کنـــد، مهم اسـت که دیگــر عناصــر موجود در اتـــاق را نیــز در نظـر بگـــرید. ایـن دو رنگ در ساده ترین حالـــت خود می تواننــد بسیـار سرد به نظــر برســـند، پس موضوع مهم ایــنــجاســت که لایـــه هایــی از رنـگ و بافت اضـــافه کنــیـــد. در این اتـــاق، طراحـــان چند پارچـه به رنـــگ کرم اضـــافـه کرده اند که به سرعت طرح سرد خاکســـتــری و سفیـد را ملـــایم تر می کنـد.

از چوب طبــیعی بهــره بگیـریـــد

این فضـــای خواب سبــک اسکــانــدیـناویایـی پالت رنگ محدودی از سفـــیـــد، خاکـســـتـری و مشــکی دارد. این اتاق تمــیـز و مدرن به نظـر می رسد، ولی چند عنصـر ساده باعث شده که ظاهـــر آن از سرد به گرم تغــیـــیـر کنـد. الــگوهای روی روکش تک رنــگ تخـتـخواب مقداری بافت جالـــب اضافـه کرده و اسـتفاده از چوب روی اثــاثـــیه، تُــن رنــگ گرم را اضـــافـه کرده اســت.

اگــر برای اتاق خواب به دنـبــال ظاهری شبیـــه به ایـن هسـتـید، یادتـــان باشـــد که سطوح متفاوتی را اســـتـفاده کنــیـــد تا بیـن دیـــزایــن مدرن و دنــج تعــادل ایجــاد کنـــید.

بافـــندگــی در پارچه ها

همه چیــز در مورد ایـــن اتــاق خواب گرم و هیـجان انگیز به نظـــر می رسد، ولی ظاهری آرامــش بخش و منظم دارد. با طرحی ساده از رنـگ خاکســـتـری و سفـــیـد، حالـتی طبـــیـعی، الـگوهای جالــب و بافـــت هایی مجلل به اتــاق اضـافــه شده بدون ایـــنـکـه فضا را تحـت تأـثـیـر قرار دهـد.

برای به دســت آوردن ظاهــری آرامش بخش و در عیـن حال متنوع مثل این، حتماً از رنـگ هایـی ساده استفاده کنـید.

ظاهر مدرن

طرح خاکــستری و سفـیـد در این اتاق خواب، حسی هوشمـــنـــدانـــه و شهــری به آن داده اســـت. سر تخــت زغالی به دیوار به رنـگ طوسی تیـره منـتـهی می شود، و حتی تابـلوی هنـری و قالــی نیـــز ایــن پالــت دو رنـگـــی را تکــرار می کننـد.
یک بار دیگــر، بافـت آن باعث شه که اتـاق گرم به نظر برسـد و حسی دنج داشــته باشـد. لایه های رختــخواب، روکش و کوسن ها باعـث شده که تخت بســیـار راحت و هیــجــان بخــش به نظـر برسد.

سبک های نو را امتـــحـان کنـیــد

آیـــا دوست داریـد که اتـــاق خواب شما حسـی شبیه به هتــل های بوتیــک داشتـــه باشـــد؟ با اضافه کردن چنــد آیــتــم ساده، می توانیـــد طرح دکور خاکـــستری و سفـــید خود را از دوست داشتنــی به لوکس تغـــییر دهـیـــد. در ایــن اتـــاق خواب، پارچه ابریـشـــمـــی و کوسن ها به سرعـت تخت را تقویت می کننـــد، و سر تخــت مخـــمــلـــی نقطه ای عالـــی برای دراز کشیـدن فراهـم می کنـد.

زیبـایـی را از یاد نبـریــد

معمولاً در مورد خاکــســـتری و سفــیـــد به عنوان رنگ هایـــی خنـک، هوشمـنـــدانــه و مدرن نگاه می کنـــیـم، ولی این ترکـــیـــب رنــگ می تواند زیـبـا هم باشـــد. به این اتـــاق خواب دلــپـــذیــر با طرح رنــگ میـنـــیـــمال آن نگــاه کنـیـــد؛ درست اســت که خاکــســـتـــری اســـت، ولی همـچنین کلی الــگو و طراحـی جذاب در آن اســتـفـاده شده اســـت.

کاغــذ دیواری زیـبا موقعـــیت را توصیــف می کند و خودش نیـز به عنوان ستـاره صحنه مورد توجه قرار می گیــرد، ضمن ایــنــکه طراحان از آویزهای شیـــشـه ای شفــاف در کنـــار تخت اســـتفاده کرده انـــد. کوسن های جذاب، لحــاف مجـلـــل و سر تخـت مخملــی زرق و برق بیـــشتـــری به فضــا اضافـــه کرده انـد.

حس آرامش بخش را حفظ کنیـــد

برای ایـــنکـــه جذابــیــت آرامــش بخـــش بیشــتری به طرح خاکستــری و سفید خود دهــیــد، خاکستـــری را با تُن رنــگ سبــز اســـتـفاده کنیــد. در ایـــن تصویر به سخــتــی می توان گفت که دیوار رنگ سبــز دارد یا خاکسـتـــری، ولی مســلمـاً طرح کلــی را تقویت می کنــد.

پارچـــه های لایـه دار روی تخـــت و طراحی آویز سفـــید ملــایمـــت بیشتری نیــز به فضــا اضـافــه می کند، و در مقابـل رنــگ زیــبای دیوارها بســـیار با شکوه به نظر می رسد.

دکوراسیون اتاق خواب با رنگ های ترکیبی طوسی و سفید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.