دکوراسیون خانه زمستانی برای استراحت

دکوراسیون خانه زمستانی باید از ایدههای خاصی برخوردار باشد شما می توانید از دکوراسیون و ایدههای که در این مقاله خواهید دید استفاده نموده و خانه زیبا و زمستانی داشته باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون خانه زمستانی برای استراحت را در مجله خبری دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش مجل خبری دانستن : در فصـل سرد زمـستان هم می توان از زندگــی لذت برد، بدون این که احـــســاس سرما و افـــســردگـی کرد. با اســـتفـاده از شومیــنه و وسایــل گرمــایـشـــی دیگـر و دکوراسیون زیـبا می توان خانــه ای گرم و دلچــسب داشـت. اگر می خواهیــد دکوراســـیون زمـــستـــانـی منــزلتــان را خودتان انـــجــام دهید، راهنـمـایی های زیـر به کارتــان خواهــدآمـد.

بودجه بنـــدی

پیش از شروع دکوراســـیون خانه، مقدار بودجه و همــچنـــین زمـــان مورد نیازتــان را در نظر بگـــیرید و بررســی کنید برای هر بخـــش از خانــه چه کاری در زمـیـنـــه دکوراســیون می خواهـــید انـــجـــام دهید.

 

رنگ منـاسـب

اگـــر می خواهـــید فضـای خانه تان کامـــلـا رنگ و لعـــاب زمـــسـتـانــی بگـــیـــرد، باید از رنگ هایـــی اســـتفاده کنـیـــد که روی سرما تاکیـــد کنـد. از طرفـی دیگر اگــر دوست داریـــد سرما را فقــط از پشـت پنـجـره ببـــیـــنـیــد، رنگ های گرم را به کار بریــد. از رنگ های سرد می توان به ترکیب رنگ سفیـــد با رنگ های آبی، خاکـــســتری، نقـره ای، آلویی و یا آلــبـــالویی اشــاره کرد. در رنـگ های گرم هم سفــید وجود دارد اما ایــن بار در ترکیـب با رنـگ های قهوه ای، قرمز و زرد اســـت. برای ایـــن که متوجه شوید، چه رنگی منـاسب است بایــد به وسایل و مبـلمان خانـه تان توجه کنـــیـــد.

 

تزیـــیـــنات فصـلـی

فصـــل زمستان مانـند هر فصل دیـگـــر زیـبـایـــی های خود را دارد، بنـــابـــراین بهــتـــر اســـت تزیـــیـنـــات مربوط به ایـن فصل را فراموش نکـــنـیـــد. می توانیــد از تاج گل و قاب عکس های زمــســـتـانـی و هر چیـــز دیــگر که به زمستــان خوشامــد می گوید، در تزیــیــنات خانه تان به کار بریـد. حتـی می توانــیــد به تختـخواب، پتوها و بالش ها و یا مبـــلـــمان خانه تان و اتاق نشـــیمن و هر قســـمــت از خانــه تان، نیــز حال و هوای زمـــستانی بدهـیـــد. تزییـــن حیـاط خانــه می هم می تواند روزهـــای برفی زمستـان را به زیبـــایـــی نشان دهـد.

 

انتخـاب تزیـینــات منــاسب هر فصـــل

اگر بسیـــار پرمشغلـــه هستــیــد و نمی توانـید هر فصـل، تزیـینـــات خاص آن فصل را انجـام دهـــید. به ویژه که در زمان گذر از فصـل پاییـز به زمسـتـان ممــکــن اســـت بسیـار سرتان شلوغ باشــد، بنابـــرایـــن از تزیــیــناتـــی اسـتـــفــاده کنیـــد که منـاســب هر فصـلی باشـــنـــد و یا از رنــگ هایی استــفاده کنیــد که تقــریـبــا در هر فصـلـــی کاربــرد دارند. رنـــگ هایــی مانـند نارنجــی، قرمــز، زرد و کرم منـاسـب هســـتند. همچـــنـــیـــن بالـــش های رومبـــل های راحتی تان را از رنـگ های مختـــلف استـفاده کنـــیـد و فقـــط منــاســب یک فصـل خاص نبـــاشد.

 

فضـــایــی گرم و دنج

اگـر در خانه تان شومینه داریــد، از آن اســـتــفاده کنـــید. مبــلمـــان تان را در اطـــراف شومینــه بچیــنید و از شعــلـه گرم آن هر روز لذت ببـــرید. اما اگر شومیــنـه تان صرفـــا تزیــینـــی اسـت می توانیـد داخــل آن را دکوری از طرح های چوب آتشین بچیـنـــید و شومیـنــه ای روشن را تداعــی کنید. بدیـــن ترتیــب اتاقتـان به جایی دنج و دوست داشـتنی تبـــدیـل می شود.

 

استــفاده از شمــع

با اسـتفاده از شمـــع های معـطـر، فضای اتــاقتـان را خوشبو کنـیـــد. از شمــعـــدانی های طلـــایــی رنــگ یا برنـجــی اسـتـــفاده کنــیـــد، چرا که با رنـگ های گرم خود، فضـــای خانه تان را بیش از پیـــش گرمـــا می بخـــشــنــد. از رایحــه های زمـــسـتـــانـی نیــز می توان به دارچـیـــن، گل میــخک، پرتقال، کاج و انواع چوب ها اشـاره کرد. الـــبـته به جای شمع های واقـعـی می توانـــیـــد از شمــع های آل ایـــی دی استــفاده کنـیــد، بدین ترتــیب خطر آتـــش سوزی هم در کار نخواهـدبود.

پرده های زمـــسـتـــانی

برای گرمـــای بیشـتـر می توانید از پرده های حرارتـی استفــاده کنیـــد. این پرده ها جلوی هدررفــت گرمـای داخل خانـــه را می گیـــرنــد. در ضمن اگــر می خواهـــیـــد نور بیشــتــری به فضـــای خانه تان وارد شود، می توانیـد از پرده هایی اســتـفاده نمــایـــید که به دلـیل نوع خاص پارچـــه آن، گرمــای بیـشــتری را در خود حفـظ می کند امـــا جلوی تمـــام نور خورشید را نیز نمـــی گیرد.

 

فرش و روفرشی

با اضـــافه کردن روفرشی های متــنوع روی فرش های خانــه تان می توانیـــد فضــای گرم تری به وجود آوریـــد. اتاق های بزرگتــر خانـــه برای این کار مناسب هســـتـــند. بستـه به نوع فرش و یا مبــلمـان خانـــه تان می توانید، از روفرشـــی های متنوع و زیـــبا اســتـــفاده کنـــیـد.

دکوراسیون خانه زمستانی برای استراحت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.