دکوراسیون و چیدمان لوکس به سبک التقاطی

دکوراسیون و چیدمان به سبک التقاطی یک ترکیب از دکوراسیون لوکس و سنتی می باشد با رنگ های شاد که بسیاری از افراد همیشه دنبال این مدل دکوراسیون می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون و چیدمان لوکس به سبک التقاطی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : این سبک سرزنـــده که متــاثر از شخــصـیت هر فرد، خروجی متفـــاوتی دارد، قراردادهـــا را زیرپا گذاشــتــه و مرز میان سبک های مخـــتـلف را از بین می برد. در ادامـه درخواهیـد یافت که چگونه در ایــن سبـــک تخـصص پیــدا کنــیــد.

سبــک الــتـقاطی چیســـت : سبــک التــقــاطی یک سبـک ترکـیبــی اسـت. ایـن سبــک قواعد همیـشـــگـــی را برهـم زده و نو و کهــنه، شرق و غرب، لوکس و مندرس، پر زرق و برق و رنگ و رو رفته را با هم ترکــیـب و تلــفـــیق می کند. ایــن سبک شمـا را دعوت می کند که فضا را با اشـیــایــی پرکــنـــیــد که دوست دارید و منـــحـــصـرا آنـــها را خودتـان جمـــع آوری کرده ایـد و متنـــاســـب ذائقه شمـــاست.

الــبتــه چیزی که قطـعـــا معرف ایـن سبــک نیســت، ایــن اسـت که هر کاری که دوست دارید انجـام دهیــد. اگـــر کمی از این و کمـــی از آن بردارید و مقداری از اشـیـا دیـــگــر نیز به صورت تصادفی به فضـــای خود اضافه کنیـد، قطعـــا در نهـایـــت یک فضـــای درهم و وحشـتناک خواهید داشت. آزادی که در سبـــک الـــتقــاطی وجود داشـــتــه و آن را جذاب کرده اســت، نیاز به مهـــارت نیز دارد. باید آگــاه باشیــد که مرز بیــن کنتراســت و تضاد با در هم ریــختگـی و هرج و مرج بســـیـــار باریک است.

چرا ایــن سبک جواب داده اســـت : زمانـــیــکه این سبک به خوبی اجــرا شود، یک فضـــای الـتقاطــی می توانـد نشــانـگر سبـــک شخــصی شما باشد البته اگر اصول طراحی نیـــز در آن رعایت شده باشــد. در ایـــن سبــک نیازی نیسـت که دوره زمــانی خاصـی را به عنوان راهـنمای خود در طراحــی انتــخـــاب کنــیـــد. فضـایـی که در اخـــتیـار داریــد، با آنـــچـه شما دوست دارید پر می شود. بعــلـــاوه آیـا ایـــن حس شخـصـی بودن فضـــا جذاب نیست؟

شما این سبــک را دوست خواهـیـــد داشت اگـــر : اگـر از شخـصــیــت هایی هسـتــید که از قفسه حراجـی ها می تواننـد یک دست لباس خوب ست کنند. اگـر لیست موزیـک های محـــبوب شمــا از باخ تا باب مارلـی تا بلک کیـــز را شامـل می شود. اگر هماهـــنــگ کردن همه مبلـــمان ها برای شمــا سخـت اســـت. اگــر دوستانـــتـان در مورد شما معــتــقدنــد هیچوقت تصمـیـم صد در صد نمـــی گیریـد و اگر آدم های اصیـل را دوست داریـــد ولی بیـــشـــتـــر عاشق آدم های کمـی عجیـب تر هستید، ایـــن سبک می توانـد برای شمــا منــاسب باشـد.

از رموز ایــن سبــک: ست نکردن ولی به صورت روشمــنــدانه سبک الـتــقـاطی، تبعیت نکـــردن از یک اصـل خاص را خیـــلــی راحت می پذیرد و انرژی خود را از تضــادها می گیرد. نکـــتـــه این سبـــک ایــن است که در اشیا مخـــتلـف ویژگـــی های کوچکی بیابـــیـــد که بتوانــد آنـها را متـنــاسب قرار گرفتن کنــار هم کنــد. فضـای ناهارخوری که در تصویر زیر می بیـــنـید در کل از صنـدلی تا قاب عکــس ها و حتـی لوستــر از یک پالـت رنــگ تقریــبـا نزدیک به هم و یک درخـشـش خیلی اندک بهــره برده است. هیچ دو صنــدلـی را در تصویر زیـر نمـی بیـــنــیـــد که مشابه هم باشـنـد امـــا هر سه آنـهـــا از نظر فرمـــی، شکلی قوی دارنـد و تنـــاســبـات آنهـا تقـــریـبا نزدیـــک به هم اســت.

برای ایــنـــکــه ایـن سبـک را امـتـحــان کنــید: بهترین روش برای ایـــن که در سبـــک الـتــقـــاطــی کســـب مهارت کنیـد ایـن اسـت که: انـجـــامــش بدهــید. تعـدادی مبــلمـان که وجود آنــهـــا ضرورت دارد به عنوان الــمـــان های ثابت فضـا انــتـــخاب کنـــید. سپـس شروع کنــیـــد و با فرش ها، آثار هنـــری، لایـــتــیـــنــگ ها و المان های دیگری که می توان از آنــها به عنوان نقطـــه تاکــیـد اســتـفاده کرد، کیـــفــیـــت فضـــا را بسنـجـیـد. تیـره را در برابر روشن، ساده را در برابر پرجلوه و روستیک را در برابـــر لوکس قرار دهید. اما در همیـــن حال دنبـال فرصتی برای همـگون کردن بعضی از المـــان ها نیـز باشــید. و اینـــکـه نســبت به اصـلـاح فضایی که ساخــتـیـد، پذیرا باشـید. نمـی توانیـد هر آنچه را که دوست داریـــد در یک فضـا کنـار هم قرار بدهـید.

زمانــیــکه به توازن موردنـــظـر رسـیــدید، خود به خود احـــسـاس می کنید که فضا به یک تعادلـــی رسیده اســت. امـا اگــر شک داریـد یک عکـــس از فضـای خود بگیرید و آن را بررســی کنید. چه چیزی به عنوان یک عنـــصـــر ناهــمـــگون در میانـــه تصویر شمـــا فریاد می زنــد؟ حذفـش کنـیـــد و دوباره امـــتحـــان کنید.

از رموز ایـن سبــک: تکرار

تکرار به لحاظ بصـــری چه رنگ باشد، چه فرم و چه پرداخـــت نهـــایــی، می توانــد به یک فضـــای الـــتــقـاطـی کمـک بکند که هارمونی خود را پیدا کند. دقـــیــق تر به تصویر نگاه کنـیـــد. این فضای نشیـمن ضرورتا از مجــموعه ای از فرم های مستطیلـی تشـــکیل شده اسـت، از فرم پنـــجره ها تا قاب تابــلو تا میزهـــا و حتی تابلو آنـــتـــیـک کافــه. اشیـــای اسـتــفاده شده نیز، کاربــرد رنــگ زردبــراق، که متعلـق به نقطــه تاکــید فضا یعنــی دراور زرد رنـگ هســـت، را دوباره تکرار کرده اند.

تعداد کمـی از اشـــیـــا اصــلــی که در فضا ضرورت دارد را انتخـاب کرده و معـمــاری فضـــا را نیــز بررسی کنـــیـــد. حال نگــاه کنــید که کدام الـــمـــان ها را می توانـیـد تکرار کنــیــد. آیا یک جلومبـــلــی گرد و میزعـسلـــی طراحـی آیـلــین گری دارید؟ پس از موتیف دایـــره در فضـای خود باز هم اسـتفـاده کنـــید. یک آیـنـــه با قاب دایره ای، یک ساعــت آنـتیک گرد و چنــد گلوله حصــیـری. از اشـــکال متضـــاد نیـــز به میـــزان انــدکی برای ایجـــاد توازن اسـتـفاده کنــید و ایـــنـــگونه شمـــا به یک مجـــموعه الـــتـــقــاطـــی دســت پیدا کرده ایـــد.

 

از رموز این سبک: تنـــاســبات، ترکیب بندی

ایـن ویژگی ها برای هر فضـایــی که خوب طراحــی شده باشد، ضرورت دارنـد امـا به ویژه در فضایی که مملو از الـــمـان های متفـاوت است، اهیـــمـــت آنــهـا بیشتـر می شود. توجه ویژه به اصول بنیـادین، متضمن آن اســـت که هر الـــمـــان درســرجــای خود نشستــه اسـت. اگر فردی که تخصـــص کمــتـری در امـر دیزایـــن دارد به این تصویر نگاه کند، به نظــر می رسـد که شبیـه یک نمایش حراج اثــاث منـزل باشـد، اما اگر دقیـق تر شوید خواهــید دیــد که به خوبی عناصــر آن در توازن با هم قرار گرفته اند. دسـتک های پرده پرجلوه این تصویر خود را در برابر کانـاپه که رنـــگ خفه ای دارد، به نمــایش می گذارنـد و همـــینــطور در برابـر میزهـای عســلــی و میـــز صبـحانه که فقـط حضور دارنــد بدون ایــنکــه نگـاه را به خود جذب کنند. به جز تابلوهای متعـــدد و اکــسـسوری ها در این فضــا هیــچ الـمـان تصــادفـی دیــگری وجود ندارد.

برای اینــکــه این سبــک را امــتحان کنیــد: قبل از اینکـــه یک شی را به یک فضای الـتــقاطی وارد کنــید، ارتباط آن با سایر الـمــان ها را در نظر بگـیرید. آیا ایــن شی نسبـت به بقیه فضـا، فضــا را درهم می شکـند، یا در فضـا گم می شود و یا فضـا را شلوغ می کنــد؟ اگــر ایــن چنـیـن اســت شایــد فضــای بهــتری برای آن در خانه تان بتوانـــیــد بیابید.

از رموز ایــن سبـک: بافت ها و تکــسچـرهای مخــتـــلف

بافـت عنــاصــر فضا می توانـد به یک فضـــای اکلـــکتـیـک عمــق بدهـنــد. تقـــریـــبــا هر سطحی در ایــن فضــای نشـــیــمــن یک ویژگی متـفــاوت به فضا اضافـــه می کند. فرش سبـــک شرقــی روی موکت سیــزال با بافــت خشـن. چوب خوش رنگ کف، مبــلمــان دارای بافت ضخیم و سطـح صیـقـلــی میـــز. مجموعه ای غنـی از بافـــت ها و تکـسچرهای متــعـدد باعــث می شود فضا حس بهتــری به دسـت به دهـد و در فضــای داخلـی هارمونی بیشتری ایجاد شود.

برای ایـنکـــه این سبـــک را امــتـــحان کنـــیــد: ایـــن مورد خیلی آســـان اســت. از قاعـــده متضادهــا اسـتــفـاده کنیــد. اگر یک آبـــجـــکـت براق داریـــد یک شی مات نیـز انتـــخـاب کنیـــد. استفاده از فلـز را با چوب، پلاستـــیــک و سرامــیـک پرسـلــانــی خنــثی کنـید. از پارچـــه سیلک نرم در برابـر پارچــه های ضخـــیـــم اســتـفاده کنـــید. از دسـت هایــتان در کنار چشــمانـتــان اســتـــفــاده کنـــید و خروجی ترکـــیــب بافت های متعـدد را محک بزنــید.

از رموز ایـن سبــک: پس زمـیـنه ساده

سبــک الـتقـــاطــی مثل مهمـان های یک مهــمــانـــی آخر هفتـه اســت. مهـــمان های پرحـــرف را کنار مهمــان های خجالــتی تر بگذارید تا همـه خوشحـال باشـنـــد. ایـــن سبک از آبــجـکت های قوی بهره می برد بنــابرایـــن پس زمـیـنـــه یعـــنـــی دیوارهــا، کف و پنـجـــره ها را تا جای ممــکـن ساده نگـه داریـد که در رقـابت بصری با آبـــجــکــت ها برنـــیـایـــنـــد.

برای اینـــکــه ایـن سبک را امـتحـان کنیـد: از رنگ های خنثــی برای ساخــت پس زمــیــنه فضای خود اســـتفاده کنــید. اســتـفاده از رنـگ سفــید خالـــص برای دیوارها در سبـک الـــتقـاطـــی به ندرت انتخـــابی اشــتبــاه است اما اگر خیــلی برای شمـــا ملـــایـم اسـت از یک رنــگ خنـثـــی دیــگر مانـند دودی، کرم یا آبــی خیـــلی کمــرنـــگ استـفـاده کنیــد. کافی نیـست؟ پس از یکــی از رنگ هایـی که در فضـا وجود دارد اسـتفــاده کرده و سقف یا یک دیوار را با آن رنـــگ کنـید. یا می توانیــد قاب های بیـــشـتری به دیوار بیــاویزید یا پنـــجـره ها را رنگ کنـــیــد یا یک فرش پرنـقــش و نگـار روی زمـیــن پهن کنـیـــد. برای رنـگی کردن بیشــتــر فضا، در همـــه المـان هایی که تغـیـــیر در آنــهــا راحت صورت می گیرد، می توانـــید در طول پیــشـبـرد طراحــی فضـای خود، تغیـــیر ایـــجاد کنـــیـــد.

از رموز این سبــک: رنــگ ها و پتــرن های همـساز

در یک فضــای الـتــقـــاطـــی دست شما در انتخاب رنــگ از چرخـه رنـگ باز است، اما نه کاملــا. رنگ های روشن طبیـعـی را در کنار رنـگ های ملایـــم تر پاستـــلـی قرار دهید. پرده های مخـتـــلف از رنــگ سبز را با هم ترکــیـــب کنیــد و حتــمـا پالت رنــگـــی کار خود را ملـــزم به اسـتفاده از سفــیـــد و مشکـــی کنــیــد. پتـرن های راه راه را با گلــدار و پتـــرن v شکـــل درشـت ترکـــیـــب کنــیــد. آیـــا روش زندگـــی معـــقولانه همیــشگی شمـا به چالـش کشیـده است؟ بلـه دقیـقـا همــینـطور اسـت.

برای ایــنکــه ایـن سبــک را امــتــحـــان کنــیـد: با این حال و قطعـا باید پالـــت رنـگ و پتــرن هایــی که انتــخـاب می کنـــیـــد با هم سازگاری داشته باشنـد. اگـــر بخواهـــیـــد تمـــام رنـگ های که دوست داریــد در فضا اســتفاده کنــید یا بدون محـدودیــت هر پتـرنـی که دوست داریـد به کار ببــریـد، در نهـایت یک فضای درهم و برهــم خواهیــد داشـت. برای مثال در این تصویر پتـرن های مخـــتلـفـی داریــم. از کاور تخت گلدار که پتــرن خیــلـی درشتـــی دارد تا طرح زیگــزاگی فرش. حالا تصور کنـــیـد که یک کاغذ دیواری طرح دار یا یک رنـگ جیـغ را نیز به کار ببرید. احـــساس سرگـــیـــجــه به شمـــا دست خواهــد داد. در عوض استـفـــاده مناسب از رنــگ ها و موتیـــف های قوی فضـــا را زنـــده می کنـد بدون اینکه بر فضا غلبــه کنـــد.

در کدام سبــک دیـــگـــر شمـا می توانــید همــزمان از یک پاتـــخـتـی کهـنه کاری شده، یک فرش شرقـی و دیواری پر از گرافـیک های تبـلـــیغــاتــی قدیــمـــی اســتفاده کنــید؟ شوخ طبـــعـــی سبک الـتـــقـاطـی در کاربرد الــمـان های غافـلـگیـرکنــنــده اسـت. حال زمـــان آن اسـت که فضا را به سبـــک شخصـی خود درآورید: از سوغاتی هایــی که در سفـرهای گذشــته خود به همــراه آورده اید، اســتـفــاده کنید. پوستـر رنـــگ و رو رفتـــه قدیـمـی گروه موسیقی محبوبتان را دربیـاورید. کتابهایـــتــان را روی گاری های اسباب بازی کودکــیـــتان قرار دهیـــد.

برای ایـنـکــه این سبــک را امـتــحـــان کنـیـــد: ممـکـن اســـت در مورد اتـــفــاقــی بودن، کمی زیاده روی کنیـد. اگــر یک دوچرخه قدیـــمـــی را در کنار یک یونیت دندان پزشکی قدیمـی کنار یک کانــاپه کنــار یک ….. قرار دهـــیـد، خب تصور کنــیـــد که چه می شود؟ از آنـچه که واقــعـــا ارزش دارد به عنوان شی غیرعادی اسـتفــاده کنـــیــد. ترکـــیـب ایـــن المان ها با چند مبـلمان ساده و کلاســـیک می توانــد زیـبــایـــی آنــها را بیــافزایـــد بدون آنــکـــه از عجــیـــب بودن آنها بکـاهـــد.

 

سبک التقـــاطـــی اسـتـــفــاده همزمان از سبـک های مختــلـــف مربوط به دوره های زمانـی مخـــتلــف را ترغیــب می کند. خب پس چه خواهیـــد کرد اگـر شی در اختـیـــار داشـــته باشـــیـــد که حتـمـــا دوست دارید از آن استــفـــاده کنیـد ولی به نظر متناسـب با بقیه فضا نمـی آیـد؟ سعــی نکـنیـد آن را در پس زمینـــه محو کنـــیـــد. به ایـن شی مثـــل جوجه اردک زشت فضایتـان نگاه کنیـد. شما این شی را همانطور که هست دوست داریـد پس سعـی نکنــید آن را به چیــز دیـگری تغــیـــیر بدهید.

 

ایـــن رویکـــرد بهـــتر اسـت محـتـــاطانـــه و به ضرورت استفـاده شود. در تصویر زیــر در فضای این اتـــاق، این صنـدلی لالـــه ای سبزرنـگ با مابــقــی فضا خوب کار می کنـد چرا که بقــیه الــمان های فضـــا به آن اجـــازه داده انـد که تنهــا عنــصـر شاخص در ایـن فضـا باشد. اگر ایــن فضـا پر از الــمـــانهــای قوی مانند ایـن صندلی بود، اذیت کنـنده به نظــر می رسیــد. به علــاوه در شرایطی که حتـــمـا می خواهـــیـد از اشیایــی اســتــفـــاده کنیـد، می توانــید آنــهــا را به تناوب و نه به صورت همـــزمان به کار ببرید. یک فصـــل، از صندلـــی تخـــم مرغی آرنــه جاکوبسن که به عنوان جایزه برده اید، استفــاده کنیـد و فصل دیگــر مبل برژه قدیمـــی خود را اســتـفـــاده کنـــید که حالـــا پارچـــه آن با یک طرح راه راه جدید عوض شده اســـت.

دکوراسیون و چیدمان لوکس به سبک التقاطی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.