دکوراسیون و چیدمان خانه به شیوه های دوره اشکانیان

دکوراسیون خانه را می توانید به سبک های کلاسیک مانند دوره اشکانیان بچنید تا خانه شما مدرنتر شود سبک های کلاسیک در دکوراسیون های ایرانی بسیار زیبا و مورد پسند بسیاری از خانواده های ایرانی می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون و چیدمان خانه به شیوه های دوره اشکانیان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : داشـــتــن تمدن بزرگ تنـهـــا به یک نام و لقـــب خلـــاصه نمی‌شود، بلکــه نشـــانـی از پیــشیــنـــه باعظـمـت، تاریـخــی مانـدگار و هنـری غنــی دارد که در جایــ‌ــجــای آن سرزمـیــن قابـــلـ‌لـمـــس خواهد بود. تمدن ایـــرانــی هم که از این قاعــده مستـثنــی نیست و با هر دوره تاریـخی خود حرفی برای گفتـــن دارد. پیـش از ایـــن معــمـاری داخلی هخامـنـــشیان را بررســی کرده ایـــم؛ بنابــراین ایـن شمـــاره مربوط به دوره اشـکـانیـــان خواهد بود. اگر واقعاً به دنـبال حفـظ تاریـخ خود هستـیــم، یافـــتـن و درک نشــانــهـــ‌ـــها و نمادها در هر زمـــینــه و موضوعی می‌تواند یاریـ‌ــرسـان ما باشــد.

نقـش و نگـــار در دوره اشکــانیان

انتـخـاب نقش و طرح در پارچـــهـ‌ـبافـی اشکانـیان را میـــ‌ــتوان با سه منــشأ اصـلــی بیـــان کرد: دستـــه اول که همانــنـــد نقوش هخـامنـــشـیـان و ساسانــیـــان ریـشـه در فرهنگ ایران باستــان دارنـد و نقــش‌مایـــه‌ـهای نیـــمهــ‌ـطبیـــعـی و تجریـــدی را شامل می‌ــشوند، دســتـــه دوم که طرحـ‌ــهای هنـدسی و نقوش گیاهی هســتنـد و در دسته سوم، نقوش حیوانی بهــ‌ــعـــنوان نماد قرار می‌ـگــیرند.

به‌ـــعـنوان‌ـــمثــال اشکانـــیـان در برخـی از پارچـهــ‌های خود از نقش درخـت مو اسـتـفـاده میـ‌کــردنـد که داراي شاخهــ‌های پیـــچـــ‌ـــدرپــیـــچ بود و قسمـــت‌ــهـای ﺑﺎز با ﺑﺮگ و ﺧﻮــﺷﻪ اﻧﮕﻮـر پر و تکمیــل میـــ‌گـــردیــد. از نمادهـای حیوانی هم طرحـ‌های یک مرغ خیـالــی و قوچ مورداسـتــفاده بوده است.

به جرأت میـــ‌توان گفت که در ایـن دوره، پارچــه‌هــا به زیــبایــی و با ظرافـــت خاصی طراحـــی و بافـته میــ‌ــشدنــد؛ بهـــ‌ایـــن‌ـــتـرتــیــب که برای نقــش زمـــیـنــه پارچـــه میـــ‌ــتوان دو نوع طراحــی را مشاهده کرد: در طرح اول برای زمــينـه پارچهـــ‌هــا از دایـرهـــ‌های متداخـلي اســتــفــاده می‌ـــشـــد که تشـکـــیـــلـــ‌دهنـده لوزي و گل چهـارپر بودنــد و برای حاشيه، نوارهــاي مارپــيچ کار می‌ـشده است، اما در طرح دوم، این نقش شامل کادرهای مربـــع شکـــلی است که درون آنهــا، یکی در میـان با نقـش چلـــیـــپا ( صلیـب شکــســـته) و چهارخــانهـ‌ـهـای کوچک به طرح شطرنـجـی در رنـگـ‌ـهای گوناگون پر میــ‌شـــده و در آخــر ایــن متـن را حاشـیــهـــ‌ــای با نقـش معـروف و یونانـــی؛ یعــنی خطوط دنـدانـهـــ‌دار دربرمــیــ‌گرفـته اسـت.

در یک نتـیـــجـه‌ـگــیری کلـی هم میــ‌ـتوانیم بگوییم فرم چلــیـپا در ایــران برای اولیـن بار در زمـــان اشــکانیـان طراحی و اجرا شده اســت.

پارچـه و رنگ در طراحی داخـــلی اشــکانـیان

در یک نگاه کلـــی به هنر پارچه‌ـــبـافی اشکـانیــان میـ‌توان گفـت که اکــثــر پارچـه‌هـا از جنس ابریـشـم بوده و به روش پارچه‌بـافـی چیــنــی بافـــته میـــ‌شــدهـــ‌ـــاند.

در دکوراسـیون خانهـ‌هـا و حتی تزئین ایوانـــ‌ها، پارچـــه‌هـــای زری یراق ‌دار پوشیـــده از پولکـــ‌های نقره و نقش‌ـهای زریـن و تزئین ‌شــده به فضـا روح میـــ‌ـــبخشـــیـدنـد و احــتـمال میــ‌ــرود هنـر ملـــیـلــه‌دوزی و قلابـــ‌ــدوزی هم در برخی از پارچـه‌ــها به کار میــ‌ـــرفته اســـت.

به‌ـــطورکـــلــی پالـت‌هـای رنـــگـی به‌کاررفته در آن زمـان را می‌توان در دو ترکیــب رنــگی مشــاهـــده کرد:

ترکــیب رنـگــی زرد مایـــل به نارنـجـــی، سفید، قهوه‌ای و ارغوانـــی
ترکـیب رنگـی آبـی روشن و سفـــیــد

 


کلام آخـــر

باید ایــن نکـــتــه را بدانـیم که تقلیــد جزءبهــ‌ـــجــزء از معـــمـاری دوره‌ــهای گذشتـــه اگر بدون نگــاه پیشــروانــه و ایده باشـــد، ارمغـــانـی جز تکرار نخواهد داشت، بنـابـــراین می‌توانـیـم با استــفاده از همیـــن نقـشــ‌ــها، طرحـــ‌ـها و ترکیب رنــگ‌آمــیــزی، این سبک‌هـــا را زنــده نگـــه داریم. در مطـــلب بعــدی از سلسله مطــالب سبکـــ‌ـهـــای ایرانـــی، به معــمـاری داخلی و دکوراسـیون دوره ساســـانیــان خواهـم پرداخــت.

دکوراسیون و چیدمان خانه به شیوه های دوره اشکانیان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.