دکوراسیون کلاسیک برای خانه های مدرن و مجلل

دکوراسیون کلاسیک در خانه های قدیمی بسیار زیبا است بیشتر افراد دوست دارند خانه ای زیبا و مدرن داشته باشند سبک کلاسیک یکی از بهترین سبک های دکوراسیون می باشد و این ایده ها را شما می توانید در چیدمان خانه خود به کار ببرید در ادامه تصاویر وجزئیات بیشتر دکوراسیون کلاسیک برای خانه های مدرن و مجلل را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تـغیــیــر دکوراسیون داخــلی جزو مواردی است که نبایــد با هر سبــک و روشی صورت یابــد و لازم است که تناسب سلـیــقه در هر مرحله آن رعـایت شود. بنــابــرایـن برای به کار بردن هر سبـکی در طراحـی داخلی بایــد دانــش و تجـربــه کافـی در ایـن زمـــیـنـه وجود داشـته باشـــد تا نتــیـجــه کار زیــبا و حرفه ای شود. کارشـــناســـان قصـد دارنـــد تا اصول و قواعد سبـــک دکوراسـیون کلــاسـیـــک را در اخـــتیــار ما بگـذارد و بر این باورنـــد که با این اصول دید کاملا متــفـاوتی نسـبـت به دکوراسـیون و طراحی داخـلی پیـــدا خواهـیـم کرد.

رنـــگ در سبک کلـاسیــک

اولین و مهـم ترین نکته ای که در ایـــن سبــک باید به آن توجه کنید رنـــگ اســـت. زیرا سبک های دکوراســیون در برخورد اول با رنگ های به کار رفـــتـه در فضا شنـاخــتـه می شوند. رنگ های اصـــلی در دکوراســیون داخلـــی به سبـک کلـــاســـیـــک ملایم و آرام هســتـنـــد و در طیف رنــگـــی کرمــی، خاکـــســتری، طلـایی، نقـــره ای، زیتونی، قرمز مایـــل به قهوه ای و مرواریــدی قرار می گیرنـــد. سبـــک کلــاسـیـــک مخــالف رنـــگ های تنــد و زننـده است. تمـام رنـــگ ها باید نرم و گرم بوده و فضـــایــی آرام اما در عیـن حال لوکس برای ساکــنـــیــن فراهم آورنـــد.

 

تزئین دیوارهــا در سبک کلـــاسـیک

به گفـــته مشاوران و طراحــان برای تزیـــین دیوارهـا گچ، پانــل های دیواری چوبی و کاغـذ دیواری اسـتــفـاده می شود. امـــا نکـتــه ای که در مورد کاغذ دیواری حائز اهـمیــت اسـت برخورداری از کیــفــیـت بالـــا و وجود طرح و نقــش کلـــاســـیک در آن هاست. اگـــر می خواهــیـد بیــش تر به سبک کلاســیک اصیـل نزدیک شوید بهـتر اســت کاغذ دیواری از جنــس پارچــه یا ابـــریشم را در نظر بگیـرید. پانل های چوبی نیـــز باید از چوب گرانبـها ساخـتـه شده و گچ بری ها با ظرافــت زیــادی انـجـــام شوند.

پوشش کف و سقـــف در دکوراســیون کلـاسیک

در این سبک از دکوراسیون، سقـــف بایـد سطـــحـی نرم و صاف داشـتـه و رنگ آن اصولا به رنگ سفیـــد و سایه های ایـــن رنگ از جملـــه کرمــی، شیری رنگ و عاجی رنـــگ باشـــد. متـداول تریـــن متریالی که برای تزیین سقــف اســـتـفــاده می شود گچ اســـت. الـبـته گاهی اوقات نیز از پلـاستـر یا فوم نیـز به جای گچ در تزیـــیـــن سقف استفـاده می کنند امـــا گچ جلوه ای متفاوت به فضای شمــا می دهـد. اما اگر از تزیــینــات زیاد در سقف لذت نمـی بریـــد و فکـر می کنـــید که فضای شمـــا را شلوغ می کنـد، می توانـــیــد سقـــف را ساده نگـه داشـته و به جای آن از لوستــرهـا و آویزهای کلاســـیـک اســتفاده نمــایـــیــد.

برای پوشش کف، چوب می توانـد گزیـــنـه منــاســبی باشــد زیـــرا گرمـــی سبک کلاســیــک را در فضـای شمـا ایــجـاد می کنـد. اما اگــر تمــایل به لوکس بودن هرچــه بیــش تر فضا داریـد سنـــگ طبـــیــعـی با تزییـنـــات زیبـــا بهتریـن گزینــه خواهـــند بود.

خطوط ساده و تقارن معـــیارهــای اصــلی برای انتـخـــاب مبل به سبک کلاســیک است. مبـــلمـــانـــی که از چوب با فرم های منـحنـــی و تزییــنـات ساختـه شده اند برای دکوراسـیون به سبـک کلاســـیـــک منــاسـب انــد. در انتخاب مبل خود حتما باید به رنــگ چوب دقت کنـیـد تا هارمونی لازم با دکوراسـیون کل فضــا را داشـــته باشــد. رنـگ های طلــایــی، سفـیـــد و قهوه ای سوختـه از جمـــلـه رنگ های پرکـاربــرد برای این نوع مبلــمــان هستند.

ایجاد تقارن در سبـک کلـاسیــک

در یک طراحـــی کلاسیـک همه چیز از مبـلمان گرفتـــه تا محـل قرارگــیری مبـل ها در تعــادل اســـت. مبـــلــمـان تمایـــل دارد تا در یک چیـدمان رســـمـــی قرار گیـرد تا دیگران در آن به گفـــتــگو دعوت شوند و در امــتــدا محور اتاق قرار گیـــرد. البتـــه دلـــیلی ندارد که کل فضـــای شما متــقـارن باشــد امـــا می تواند در چیـــدمـان مبــل ها، پرده ها و حتــی چیـدمان وسایـل تزیـینـی ایـن قانون را رعـــایت کنـــیـــد.

ایـجاد درخـشـــش و تزیینــات پرجـــلوه

از دیـگر ویژگــی های یک دکوراسیون به سبک کلــاسیـــک درخـشش و لوکس بودن آن اســـت. برای ایــن کار بایــد به متـریـال هایی که برای هریـــک از وسایــل انـــتـخاب می کنید دقت نمـاییــد. به طور مثــال برای منـــابع نوری، شمــعـدان ها و لوستــرها به کریســتال، برنج، برنــز، و مس فکـر کنیـد. نکتــه مهـم دیــگــر ایـن اسـت که آینـــه های قاب دار و آثـار هنری همــیــشـه در اولویت هســـتـند. آیـنـه جلوه دکوراســیون شمــا را دوچنـــدان می کنـــد و آثار هنری ماننـــد تابلوهای هنـــری اصـالت را به خانــه شما می آورنـــد.


طرح ها و الگوهای سبـــک کلاســیــک

طرح ها و الگوهای کلــاسیـک همـــیــشــه شاخص بوده و بیش تر نقوش گیـاهـــی را شامــل می شوند. الــبـته پارچـــه های شطرنــجـــی و راه راه نیز مورد استـــفـاده قرار می گیرند. اگر تمایل داریـد از دو یا چنــد طرح در یک اتـاق استفــاده کنـید، یک پالـــت رنــگـی مشخـص کرده و در همان جهـت حرکـــت کنـید زیـــرا ممکـــن اسـت شلوغی بیـش از حدی در فضای شما به وجود بیاورید. امــا نکـتـه ای که در مورد طرح و نقش باید رعایـــت کنیــد متقـارن بودن آن هاسـت.

دکوراسیون کلاسیک برای خانه های مدرن و مجلل

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.