رابطه جنسی آنال یا مقعد و بیماری هایی ناشی از دخول از پشت

رابطه جنسی آنال یا مقعد و بیماری هایی ناشی از دخول از پشت

رابطه جنسی آنال یا مقعد و بیماری هایی ناشی از دخول از پشت

ویروس نقص ایــمنی بدن «اچ آی وی»: شکــی نیـســت که مقاربـــت مقعدی خطر ابـتــلا به انـتقـال ویروس HIV را از سایــر فعالیتـ‌ـــهای جنـــســـی، به ویژه برای شریک پذیرنده افـــزایـش میدهد.

ویروس پاپیلومای انسانــی و زگـیــل: ایــن ویروس «ویروس پاپیـــلومای انـــســانی» میـــ‌ــتوانــد در طول مقـــاربت مقـعدی منـــتقل شود و ممـــکـن اسـت منجــر به زگــیـل‌ـــهــای در ناحیه مقـــعــد شود.

بیماری های سکس با زن از پشت

HPV و سرطــان مقعد : متــاسفـــانـه، گونه‌های خاص ویروس HPV دارای پتانــسیـل سرطـــان زایـی میــ‌باشـنـــد. عده ای از انواع HPV وجود دارنــد که باعــث سرطان دهـانه رحم در زنــان و نیــز سرطان گلو میشوند.

تحقیـقــات نشان میـدهد که HPV در بافـتـ‌هــای جدا شده از بسیـــاری از سرطــان‌ــهـــای مقـعــدی دیــده شده اســـت. مطــالـعات اخـیر نیز نشان داده است، زوجیـنـــی که در رابــطـــه‌ـــهای جنسی خود به روابـــط مقـعدی نیــز میــپـردازند، ۱۷ برابر نسبت به دیـــگـــر زوجین خطــر ابـتـلا به سرطـان مقـــعــد را دارند. بنــابـرایـــن ایـمـــن‌ـتـریـــن کار این اسـت که در رابـطه مقعدی از کانـدوم استـــفـاده کنیــد.

از آن گذشته یکی از رایج ترین مشکلاتی که برای زنان با علاقه رابطه جنسی از مقعد و آنال سکس و پشت ( باسن و کون )  بوجود می آید آن است که بعد از مدتی عظلات ناحیه مقعد آنها شل شده و کارایی خود را از دست می دهد و در نتیجه بعد از مدتی دچار بی اختیاری در مدفوع می شوند .

هپاتیت A یا هپاتــیــت عفونی: ایــن بیـمـــاری یک عفونت ویروسی اسـت که میـ‌ـــتواند باعث ایــجـــاد زردی شود. هپــاتیـــت A. معمولاً بیمـــاری تهدید کننده زندگـــی نیست، گرچه افـــراد مبــتلــا به این بیـــمـــاری می‌ـتوانـــند کامـلا بیـــمــار باشـــنـــد. این ویروس میـتواند با تمـــاس دهـــان و دنـــدان انـتقال یابد.

هپاتیت C: این بیماری یک بیماری مزمـــن کبــدی پیــشـــرونده و گاه مرگـبار اسـت. هپــاتـیــت C. ممـکن اســت از طریق مقـــاربــت مقعــدی منــتـقل شود، گرچه به نظر میـ‌ـرسد رخــدادی نادر باشد. به اشتـــراک گذاری تجهـــیزات مصرف مواد مخدر وریـدی خطـــر انـتــقـــال این بیـــمــاری را افــزایش میـــدهد.

E. coli «اشـرشـیا کولای»: این باکــتــری در روده زندگی میـــکند و بسیـــار ضروری است از ورود ان به دهـان جلوگیری شود. همچـنـــین E. coli به راحتی از مقعد به دستگـاه تناســـلــی انــتقـــال میـــیابـد و موجب عفونت ادراری میشود. مقاربـــت مقعدی نیــز گاهـی اوقات میتوانــد این نوع انتـقال را ایجـاد کنـد، به ویژه اگـر بلافاصـله بعـد از آن وارد رابـطه واژینـــال شوید.

برای ایـنـ‌کـــه بتوانیــد تا حدودی از عوارض رابـــطـه مقـعـــدی در امان باشـــیـــد، اطمیـــنان حاصل کنـیـــد که منطقـه مقـــعــد پاک است و روده کامــلا خالی اســت. اگــر روده خالـی باشـد، خطـــر دفع مدفوع حیــن رابطـــه وجود ندارد. لطافـــت، مراقـــبـــت، روانـکــاری مناسـب در رابـــطه مقــعـدی ضروری اســـت.

شریک وارد کننده بایـد ملایـم باشد تا به شریـک پذیـــرنده اجــازه دهد اسفـــنـــکــتـــر به آرامــش برسـد. اسـتـفاده از کانـــدوم و روغن‌ــهــای مبـتنـــی بر آب به راحــتی و همــچــنین بهــداشت این رابــطه کمـک شایانـی میــکـــند. روغنــ‌ـهـای روان کننـــده از جمـلـه وازلــیـن، ممکن اســت کاندوم را پاره کرده و روانکـــاری مناســبی ندارنـــد.

رابطه جنسی از پشت با زنان لذت دارد یا خیر ؟

بایـد‌ـهـــا و نبــایـد‌های بسیاری در مورد انواع مختلفی از روابـــط مقعــدی وجود دارد. بعضـــی افـراد ان را با خشـم اخــلـاقـی، گنــاه و اضطـراب مرتبط میـکـــنـــنــد. با ایـــن حال تحـــقـــیـقات نشان میدهد که این ناحــیـــه دارای گیـــرندهـ‌هـای عصـــبی بسـیـاری بوده که موجب برانـگـــیختگی و لذت جنـسـی میـشوند؛

بنابرایــن تعــجـب آور نیـــســت که بسیاری از زوج‌هـــا از انـــجــام ان لذت میــ‌ـــبـــرنـــد. اکثر فعـالـــیـتـ‌های جنـــسی، خطر ابـــتلـا به بیــمـــاری‌هـای منـتـــقـله از راه جنســـی «STDs» ماننــد سوزاک، هرپــس یا تبخــال تنــاســلــی، هپـــاتیـت B. و HIV را افزایـش می‌ـــدهــنـــد و در این میان رابــطـــه مقـــعــدی خطـر ابتـــلـا به ایدز را به مقدار قابل توجهــی افـزایش میدهـــد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.