رابطه زناشویی و جماع با همسر در شب قدر حرام است یا حلال

رابطه زناشویی و جماع – شاید در شبهای ماه مبارک رمضان و مخصوصا شب های قدر این سوال برای شما مطرح شود که :

رابطه جنسی با همسر در شب های قدر حرام است یا حلال ؟

آیا جماع نمودن در ماه رمضان حلال می باشد؟

لطفا با توجه به حرفهای اقدس خانم و زن های همسایه درمورد مسائل دینی تصمیم نگیرید !

بدون شک همونطور که به وقت بیماری به نزد متخصص پزشک میروید ، به وقت ابهام در مسائل دینی هم نزد مرجع تقلید خودتون برید .

رابطه زناشویی و جماع با همسر در شب قدر حرام است یا حلال

نـزدیکی کردن با همـســر در شب قدر حرام نیسـت و شب های قدر نیز از جهـــت نزدیــکـــی با همسـر همــانــنــد دیگر شبــهـاست.

حکــم نزدیکــی در شب قدر

آیـــت الــلـــه سیـســـتــانــی:

نزدیکی با همســر در شب های قدر اشکـــال ندارد و گنـاه حسـاب نمی شود و در صورتی که همـــسر در عادت ماهــیـانــه نبـــاشد، در هر شبــی که مرد بخواهد می تواند با همسرش نزدیـــکـــی کند.

آیت الــلـــه خامنه ای:

آمیــزش با زن خود در شبهاى قدر شب فى نفسه مانــعــى ندارد.

آیـــت الـــله مکـارم شیــرازی:

نزدیکی در این شب ها حرام نیست اما سزاوار است در شب شهادت پرهـیز شود.

امـــام خمینـی:

نزدیکـــی با همـــسر در هیچ یک از شب های ماه مبــارک رمضان حتـــی در شب های قدر، حرام نیـسـت و هیـچ اشـکــالـی ندارد. بنابـــراین اگر زن و شوهر هیچ کدام روزه نبودند می توانـنـد هم خوابی و نزدیـکـــی نیز داشتــه باشـنـــد.

سایر مراجــع تقلـــیــد: نزدیــکی با همســـر در ماه رمضان برای مسافـــر و کسى که از روزه گرفتـن عذر دارد مکروه است.

نزدیکی با همســـر در ماه رمضان اشکــال ندارد اگر…

چه زمانی نزدیــکی با همـــســر مکـروه اســـت؟

نزدیکی با همـــسر و انعـــقاد نطـفه در موارد زیـــر کراهت دارد:

در شب عید فطـــر و شب عید قربــان.
در شب نیمــه شعـــبـان.
در روز آخر ماه شعــبــان
اول و وسط و آخـــر هر ماه قمـــری (به غیـر از شب اول ماه رمـضـــان که مستـــحب اسـت)
بیــن طلوع فجر تا طلوع آفـتاب.
بین غروب آفتاب تا غروب شفـق.
در وقتى که ماه در برج عقرب (قمـــر در عقرب) باشد.
در روزی که خورشــیــد گرفتـــه شود ‌(و شبـی که ماه گرفــته شود).
در روز (و شبی) که زلزلــه شود.
در روز (و شبی) که باد سیـاه یا سرخ یا زرد بدمد.
در برابر آفـتاب جماع کردن مگــر آن که پرده آویخـتـه شود.
در بیـن اذان و اقـامه.
نزدیکی کردن بر پشت بام.
شبی که فردای آن به سفـر برود.
نزدیکی کردن در ساعت اول شب
جماع بعـــد از احتــلـام در خواب.
جمـاع در اتـاقى که بچهـــ‏ــاى وجود داشـتــه باشد.
نگاه کردن به فرج هنگـــام جماع.
جمـاع به صورت عریان.
جمــاع رو به قبله و پشـت به قبلـه.
هنگــامـى که شکم پر اسـت.
جماع بدون وضو یا غسـل.

رابطه زناشویی و جماع فقــط در موارد و زمـــانهـای زیـــر حرام اسـت:

در حال احـرام
زمان نفـاس
در حال اعتـکــاف
دوران قاعـدگـــى
در حال روزه واجب
زمانى که زن کمتـــر از نه سال داشتــه باشـــد
جایـــى که طواف و نمـــاز نساء در حج را به جا نیـــاورده باشد

مستحبات و مواردی که به وقت نزدیکی اگر رعایت کنید بهتر است

گرفتــن وضو
گفــتــن بسم الـــلــّــهـــ‏
در هنـگـــام جمـاع تعــجیل نکـنــد و زن را براى آن آماده کنـد تا او هم کاملـــاً لذت ببرد.
جمــاع در شب‏ـهـــاى دوشنبــه، سه شنــبه، پنــج شنبـــه یا جمعه باشـــد.
هنگـام جمـــاع با زن ملــاعـبه و بازى کنـــد تا او کامـــلـــاً آماده شود.
جمـــاع را وقتى انــجــام دهـد که زن میــل دارد.
نزدیـکـی بهتـــر اســت در اول شب نباشـد بلـــکـــه ساعـــاتـی بعـــد از خوردن شام باشـد. زیــرا هنـگامـی که معـده پر است نزدیـکـی می تواند موجب بیـماری های قولنـج، فلـــج، رعـــشه، نقـرس، سنگ درون، چکــیـــدن ادرار، فتق و ضعــف بیـنـــایــی شود.

رابطه جنسی با همسر در شب های قدر حرام است یا حلال

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.